A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415534. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

921.

Bs.III.1344/2016/10. számú végzés
A Kúria végzése a Nagy Imre, Dr. Donáth Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, Dr. Jánosi Ferenc, Vásárhelyi Miklós és Dr. Szilágyi József ellen hozott népbírósági ítéletek semmisségének igazolásáról

2016/161 (október 23.)

071010

Közlönyszám megnyitása

922.

1578/2016. (X. 21.) Korm. határozat
A 2017. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelölésérõl

2016/160 (október 21.)

071004

Közlönyszám megnyitása

923.

1/2016. (X. 21.) NVB közlemény
A 2016. október 2. napjára kitûzött országos népszavazás eredményérõl

2016/160 (október 21.)

071002

Közlönyszám megnyitása

924.

110/2016. (X. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezésérõl

2016/159 (október 20.)

071000

Közlönyszám megnyitása

925.

397/2016. (X. 20.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl és szolgálaton kívüliek állományába történõ felvételérõl

2016/159 (október 20.)

070999

Közlönyszám megnyitása

926.

396/2016. (X. 20.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszûnésének megállapításáról

2016/159 (október 20.)

070999

Közlönyszám megnyitása

927.

18/2016. (X. 20.) AB határozat
A mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggõ egyes rendelkezésekrõl és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl, valamint folyamatban lévõ ügyekben történõ alkalmazhatóságának kizárásáról

2016/159 (október 20.)

070993

Közlönyszám megnyitása

928.

17/2016. (X. 20.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.20.283/2015/4. számú ítélete, valamint a Fõvárosi Ítélõtábla 2.Pf.20.186/2014/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl

2016/159 (október 20.)

070987

Közlönyszám megnyitása

929.

16/2016. (X. 20.) AB határozat
A Fõvárosi Törvényszék 56.Pf.632.194/2015/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl

2016/159 (október 20.)

070980

Közlönyszám megnyitása

930.

5/2016. (X. 20.) MK rendelet
A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 3/2016. (IV. 29.) MK rendelet módosításáról

2016/159 (október 20.)

070979

Közlönyszám megnyitása

931.

42/2016. (X. 20.) NFM rendelet
Az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelõsségû Társaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl

2016/159 (október 20.)

070979

Közlönyszám megnyitása

932.

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet
Az állami tisztviselõk képesítési elõírásairól

2016/159 (október 20.)

070964

Közlönyszám megnyitása

933.

2016. évi CIV. törvény
A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok megerõsítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról

2016/159 (október 20.)

070903

Közlönyszám megnyitása

934.

2016. évi CIII. törvény
Az európai uniós és a nemzetközi bûnügyi együttmûködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetõjogi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

2016/159 (október 20.)

070856

Közlönyszám megnyitása

935.

109/2016. (X. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezésérõl

2016/158 (október 19.)

070854

Közlönyszám megnyitása

936.

108/2016. (X. 19.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezésérõl

2016/158 (október 19.)

070854

Közlönyszám megnyitása

937.

1577/2016. (X. 19.) Korm. határozat
Egyes, a GINOP-2.3.4-15 azonosító jelû ("Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ - kutatási infrastruktúra fejlesztése" címû) pályázati felhívás elsõ körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról

2016/158 (október 19.)

070852

Közlönyszám megnyitása

938.

1576/2016. (X. 19.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2016-00001 azonosító számú ("GYSEV központi forgalomirányítás kiépítése - szakaszolt projekt" címû) kiemelt projekt mûszaki tartalmának módosításáról és támogatásának növelésérõl

2016/158 (október 19.)

070850

Közlönyszám megnyitása

939.

1575/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A "GSM-R rendszer kiépítésének 2. üteme a magyar vasúti vonalak mellett" címû projekt az elérhetõ legnagyobb uniós támogatás lehívásával történõ komplex megvalósításának jóváhagyásáról

2016/158 (október 19.)

070846

Közlönyszám megnyitása

940.

1574/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

2016/158 (október 19.)

070837

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.