A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415531. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

941.

1573/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és mûködési támogatás jogcímcsoport elõirányzat túllépésének jóváhagyásáról

2016/158 (október 19.)

070836

Közlönyszám megnyitása

942.

1572/2016. (X. 19.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat módosításáról

2016/158 (október 19.)

070836

Közlönyszám megnyitása

943.

395/2016. (X. 19.) KE határozat
A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács tagja megbízatása megszûnésének megállapításáról

2016/158 (október 19.)

070835

Közlönyszám megnyitása

944.

394/2016. (X. 19.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/158 (október 19.)

070835

Közlönyszám megnyitása

945.

7/2016. (X. 19.) KKM rendelet
A tartós külszolgálat idõtartama alatt az állomáshelyen való egészségügyi ellátás igénybevételének részletes szabályairól

2016/158 (október 19.)

070833

Közlönyszám megnyitása

946.

28/2016. (X. 19.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról, a méltatlanná válás és a szolgálatképes állapot megállapításának szabályairól, valamint a szolgálati nyugdíjasok egyenruha és rendfokozat viseléstõl való eltiltásáról

2016/158 (október 19.)

070822

Közlönyszám megnyitása

947.

314/2016. (X. 19.) Korm. rendelet
Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

2016/158 (október 19.)

070820

Közlönyszám megnyitása

948.

313/2016. (X. 19.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekrõl szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2016/158 (október 19.)

070818

Közlönyszám megnyitása

949.

312/2016. (X. 19.) Korm. rendelet
A megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/158 (október 19.)

070814

Közlönyszám megnyitása

950.

2016. évi CII. törvény
Az egyes kárpótlással összefüggõ törvények módosításáról

2016/158 (október 19.)

070812

Közlönyszám megnyitása

951.

2016. évi CI. törvény
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról

2016/158 (október 19.)

070811

Közlönyszám megnyitása

952.

2016. évi C. törvény
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról

2016/158 (október 19.)

070811

Közlönyszám megnyitása

953.

2016. évi XCIX. törvény
A Habsburg Ottó Alapítványról

2016/158 (október 19.)

070810

Közlönyszám megnyitása

954.

2016. évi XCVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetésérõl

2016/158 (október 19.)

070803

Közlönyszám megnyitása

955.

1571/2016. (X. 17.) Korm. határozat
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) szövegének végleges megállapításáról, megkötésérõl és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatokkal kapcsolatban követendõ álláspontról

2016/157 (október 17.)

070798

Közlönyszám megnyitása

956.

1570/2016. (X. 17.) Korm. határozat
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl Kanada közötti Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/157 (október 17.)

070798

Közlönyszám megnyitása

957.

Köf.5023/2016/3. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/157 (október 17.)

070794

Közlönyszám megnyitása

958.

107/2016. (X. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezésérõl

2016/156 (október 14.)

070791

Közlönyszám megnyitása

959.

393/2016. (X. 14.) KE határozat
Vezérõrnagy szolgálati viszonya megszûnésének megállapításáról

2016/156 (október 14.)

070790

Közlönyszám megnyitása

960.

106/2016. (X. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszûnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezésérõl

2016/156 (október 14.)

070790

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.