A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

961.

392/2016. (X. 14.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonya megszûnésének megállapításáról

2016/156 (október 14.)

070789

Közlönyszám megnyitása

962.

22/2016. (X. 14.) OGY határozat
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl Kanada között az Átfogó Gazdasági és Kereskedelmi Megállapodás (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) aláírásával kapcsolatos álláspontról

2016/156 (október 14.)

070789

Közlönyszám megnyitása

963.

70/2016. (X. 14.) FM rendelet
A földmûvelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekrõl szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról

2016/156 (október 14.)

070785

Közlönyszám megnyitása

964.

69/2016. (X. 14.) FM rendelet
A 2016. évi körzeti erdõtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekrõl, valamint az erdõgazdálkodás tartamosságát és fejlesztését szolgáló körzeti erdõtervezési keretértékekrõl

2016/156 (október 14.)

070715

Közlönyszám megnyitása

965.

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet
A felügyeleti díjról

2016/156 (október 14.)

070713

Közlönyszám megnyitása

966.

311/2016. (X. 14.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2016/156 (október 14.)

070524

Közlönyszám megnyitása

967.

105/2016. (X. 13.) ME határozat
A Magyarország és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2016/155 (október 13.)

070522

Közlönyszám megnyitása

968.

1569/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévõ közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetésérõl, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/155 (október 13.)

070521

Közlönyszám megnyitása

969.

104/2016. (X. 13.) ME határozat
A lakhatásról és a fenntartható városfejlesztésrõl szóló III. ENSZ-konferencián történõ részvételrõl

2016/155 (október 13.)

070521

Közlönyszám megnyitása

970.

1568/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az Európai Unió és tagállamai, valamint Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

2016/155 (október 13.)

070520

Közlönyszám megnyitása

971.

1567/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Magyarország és az Észt Köztársaság között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/155 (október 13.)

070520

Közlönyszám megnyitása

972.

1566/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzõkönyv módosítása szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/155 (október 13.)

070520

Közlönyszám megnyitása

973.

1565/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-4.1.0-15-2016-00002 azonosító számú („47. sz. fõút Hódmezõvásárhely elkerülõ szakasz megvalósítása” címû) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projekt összköltségének növelésérõl

2016/155 (október 13.)

070518

Közlönyszám megnyitása

974.

1564/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-2.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („GSM-R távközlési hálózat kiépítése – szakaszolt projekt” címû) kiemelt projekt összköltségének növelésérõl

2016/155 (október 13.)

070516

Közlönyszám megnyitása

975.

1563/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú („M30 autópálya Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósításának elõkészítése” címû) projekt támogatásáról

2016/155 (október 13.)

070514

Közlönyszám megnyitása

976.

1562/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeirõl

2016/155 (október 13.)

070512

Közlönyszám megnyitása

977.

1561/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Fejér Megyei Szent György Oktató Kórházban új Belgyógyászati tömb kialakításához szükséges források biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításáról

2016/155 (október 13.)

070510

Közlönyszám megnyitása

978.

1560/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

2016/155 (október 13.)

070486

Közlönyszám megnyitása

979.

1559/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tapasztalatainak érvényesítésérõl

2016/155 (október 13.)

070486

Közlönyszám megnyitása

980.

1558/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Szociális Családiház-építési Programról szóló 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl

2016/155 (október 13.)

070486

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.