A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415531. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1001.

1537/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A 2016–2030 közötti idõszakra szóló Nemzeti Erdõstratégiáról

2016/155 (október 13.)

070462

Közlönyszám megnyitása

1002.

1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A köznevelési, a szakképzési, a felsõoktatási és a felnõttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról

2016/155 (október 13.)

070459

Közlönyszám megnyitása

1003.

1535/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó cselekvési tervérõl

2016/155 (október 13.)

070454

Közlönyszám megnyitása

1004.

1534/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A „Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017–2026” kidolgozásához és végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl

2016/155 (október 13.)

070454

Közlönyszám megnyitása

1005.

21/2016. (X. 13.) OGY határozat
Tájékoztató az Állami Számvevõszék 2015. évi szakmai tevékenységérõl és beszámoló az intézmény mûködésérõl az Országgyûlés részére címû beszámoló elfogadásáról

2016/155 (október 13.)

070453

Közlönyszám megnyitása

1006.

1533/2016. (X. 13.) Korm. határozat
A 2017. évi World Export Development Forum budapesti megrendezéséhez kapcsolódó feladatokról

2016/155 (október 13.)

070453

Közlönyszám megnyitása

1007.

1532/2016. (X. 13.) Korm. határozat
Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeirõl szóló kormányhatározat visszavonásáról

2016/155 (október 13.)

070453

Közlönyszám megnyitása

1008.

20/2016. (X. 13.) OGY határozat
Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról

2016/155 (október 13.)

070452

Közlönyszám megnyitása

1009.

19/2016. (X. 13.) OGY határozat
Az alapvetõ jogok biztosának és helyetteseinek 2015. évi tevékenységérõl szóló beszámoló elfogadásáról

2016/155 (október 13.)

070452

Közlönyszám megnyitása

1010.

68/2016. (X. 13.) FM rendelet
Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó 2016. évi támogatások összegeinek megállapításáról

2016/155 (október 13.)

070450

Közlönyszám megnyitása

1011.

67/2016. (X. 13.) FM rendelet
A 2016. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

2016/155 (október 13.)

070448

Közlönyszám megnyitása

1012.

41/2016. (X. 13.) BM rendelet
A minõsített elektronikus aláírást és minõsített elektronikus bélyegzõt létrehozó eszközök megfelelõségét tanúsító szervezetekrõl és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

2016/155 (október 13.)

070443

Közlönyszám megnyitása

1013.

8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

2016/155 (október 13.)

070435

Közlönyszám megnyitása

1014.

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól

2016/155 (október 13.)

070431

Közlönyszám megnyitása

1015.

310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/155 (október 13.)

070428

Közlönyszám megnyitása

1016.

309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a beruházások megvalósításával összefüggõ beépítési szabályok megállapításáról

2016/155 (október 13.)

070424

Közlönyszám megnyitása

1017.

308/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A Budapest X. kerületben megvalósuló ingatlanfejlesztéssel összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelölésérõl

2016/155 (október 13.)

070422

Közlönyszám megnyitása

1018.

307/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
Egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

2016/155 (október 13.)

070420

Közlönyszám megnyitása

1019.

306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/155 (október 13.)

070411

Közlönyszám megnyitása

1020.

305/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási idõszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2016/155 (október 13.)

070398

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.