A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418038. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1301.

1473/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

068255

Közlönyszám megnyitása

1302.

1472/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

068248

Közlönyszám megnyitása

1303.

1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

068235

Közlönyszám megnyitása

1304.

1470/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Közép-európai Transznacionális Együttmûködési Program 2020 elõirányzat túllépésének jóváhagyásáról

2016/130 (augusztus 31.)

068235

Közlönyszám megnyitása

1305.

1469/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

068232

Közlönyszám megnyitása

1306.

1468/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Magyar Tûzoltó Szövetség hazai, valamint határon túli tevékenységérõl

2016/130 (augusztus 31.)

068232

Közlönyszám megnyitása

1307.

1467/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és mûködési rendjének meghatározásáról szóló 1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

068232

Közlönyszám megnyitása

1308.

1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
A Strasbourgban létesítendõ igazságügyi szakdiplomata álláshelyrõl

2016/130 (augusztus 31.)

068229

Közlönyszám megnyitása

1309.

1465/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat
Az Emberi Jogok Európai Bírósága magyar bírójelöltjeirõl

2016/130 (augusztus 31.)

068229

Közlönyszám megnyitása

1310.

36/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteirõl szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

068228

Közlönyszám megnyitása

1311.

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet
A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl

2016/130 (augusztus 31.)

067832

Közlönyszám megnyitása

1312.

16/2016. (VIII. 31.) HM rendelet
Az egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalok szervezeti integrációjával összefüggõ módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

067827

Közlönyszám megnyitása

1313.

15/2016. (VIII. 31.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fõnöke által alapítható és adományozható elismerésekrõl szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

067824

Közlönyszám megnyitása

1314.

260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Új tûzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/130 (augusztus 31.)

067822

Közlönyszám megnyitása

1315.

259/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
A honvédelemért felelõs miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok és költségvetési szervi formában mûködõ háttérintézmények megszûnésével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról és az Európai Rendõr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2016/130 (augusztus 31.)

067798

Közlönyszám megnyitása

1316.

258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2016/130 (augusztus 31.)

067798

Közlönyszám megnyitása

1317.

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet
Az önkormányzati ASP rendszerrõl

2016/130 (augusztus 31.)

067743

Közlönyszám megnyitása

1318.

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet
A szakképzési kerettantervekrõl

2016/129 (augusztus 31.)

016758

Közlönyszám megnyitása

1319.

18/2016. (VIII. 30.) IM rendelet
A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016754

Közlönyszám megnyitása

1320.

24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet
A fejezeti kezelésû elõirányzatok és központi kezelésû elõirányzatok kezelésérõl és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016698

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.