A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415538. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1321.

23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016607

Közlönyszám megnyitása

1322.

36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet
A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezésérõl szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016189

Közlönyszám megnyitása

1323.

35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegû szolgáltatásokról és bejelentésekrõl, továbbá a fizetendõ díj mértékérõl, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016187

Közlönyszám megnyitása

1324.

26/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet
A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016185

Közlönyszám megnyitása

1325.

25/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában az évenként felvehetõ hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvétel különös feltételeirõl, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történõ felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016185

Közlönyszám megnyitása

1326.

24/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

2016/128 (augusztus 30.)

016132

Közlönyszám megnyitása

1327.

86/2016. (VIII. 26.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentésérõl és új tagjának megbízásáról

2016/127 (augusztus 26.)

016129

Közlönyszám megnyitása

1328.

85/2016. (VIII. 26.) ME határozat
Állami felsõoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

2016/127 (augusztus 26.)

016129

Közlönyszám megnyitása

1329.

34/2016. (VIII. 26.) NFM rendelet
A nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

2016/127 (augusztus 26.)

016128

Közlönyszám megnyitása

1330.

29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról

2016/127 (augusztus 26.)

015241

Közlönyszám megnyitása

1331.

256/2016. (VIII. 26.) Korm. rendelet
Az Ajtósi University (HU) Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság "felszámolás alatt" stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetté minõsítésérõl

2016/127 (augusztus 26.)

015240

Közlönyszám megnyitása

1332.

58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet
Az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeirõl

2016/126 (augusztus 25.)

015122

Közlönyszám megnyitása

1333.

22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

2016/126 (augusztus 25.)

013438

Közlönyszám megnyitása

1334.

1464/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az országonkénti jelentések cseréjérõl szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/125 (augusztus 24.)

013436

Közlönyszám megnyitása

1335.

1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

2016/125 (augusztus 24.)

013335

Közlönyszám megnyitása

1336.

1462/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az "A fõvárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bõvítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése" címû projekt támogatásának növelésérõl és forrásszerkezetének módosításáról

2016/125 (augusztus 24.)

013333

Közlönyszám megnyitása

1337.

1461/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A folyamatban lévõ kórházi beruházások többlettámogatásáról

2016/125 (augusztus 24.)

013330

Közlönyszám megnyitása

1338.

1460/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritásának keretében megvalósítani tervezett projektek tekintetében a kötelezettségvállalás feltételeirõl és a Program éves fejlesztési keretének elõkészítésérõl

2016/125 (augusztus 24.)

013327

Közlönyszám megnyitása

1339.

1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésérõl szóló nemzeti programról

2016/125 (augusztus 24.)

013327

Közlönyszám megnyitása

1340.

1458/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat
A Bocuse d'Or szakácsverseny 2016. évi európai döntõje jogcímcsoport megnevezésének módosításáról

2016/125 (augusztus 24.)

013326

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.