A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418443. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1481.

235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/113 (július 29.)

008902

Közlönyszám megnyitása

1482.

234/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

2016/113 (július 29.)

008897

Közlönyszám megnyitása

1483.

233/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésrõl szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2016/113 (július 29.)

008896

Közlönyszám megnyitása

1484.

232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A hatékony vízárpolitika kialakítása érdekében egyes vízgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/113 (július 29.)

008893

Közlönyszám megnyitása

1485.

231/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

2016/113 (július 29.)

008892

Közlönyszám megnyitása

1486.

230/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A közlekedésbiztonsági szerv kijelölésérõl, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással való megszûnésérõl

2016/113 (július 29.)

008890

Közlönyszám megnyitása

1487.

229/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségrõl szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet és a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2016/113 (július 29.)

008889

Közlönyszám megnyitása

1488.

228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

2016/113 (július 29.)

008885

Közlönyszám megnyitása

1489.

227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/113 (július 29.)

008880

Közlönyszám megnyitása

1490.

226/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekrõl szóló 2016. évi XXX. törvény hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások részletes paramétereinek meghatározásáról

2016/113 (július 29.)

008859

Közlönyszám megnyitása

1491.

225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
Az alapvetõ biztonsági érdeket érintõ beszerzések Országgyûlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekrõl és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérõ által érvényesítendõ követelményekrõl

2016/113 (július 29.)

008856

Közlönyszám megnyitása

1492.

1403/2016. (VII. 28.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék jogcím 2016. évi elõirányzatáról történõ átcsoportosításról, valamint a népegészségügyi szempontú megújult törzskarton rendszerének kidolgozásáról

2016/112 (július 28.)

008850

Közlönyszám megnyitása

1493.

32/2016. (VII. 28.) NFM rendelet
Az interfészek bejelentésérõl, mûszaki leírásának tartalmi követelményeirõl és az azokhoz való hozzáférés elõírásáról szóló 9/2004. (IV. 22.) IHM rendelet és az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, mûködtetésérõl, hatáskörérõl, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeirõl szóló 27/2004. (X. 6.) IHM rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2016/112 (július 28.)

008849

Közlönyszám megnyitása

1494.

31/2016. (VII. 28.) NFM rendelet
Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról

2016/112 (július 28.)

008849

Közlönyszám megnyitása

1495.

30/2016. (VII. 28.) NFM rendelet
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelölésérõl

2016/112 (július 28.)

008848

Közlönyszám megnyitása

1496.

29/2016. (VII. 28.) NFM rendelet
A felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkezõ személyek kötelezõ szakmai továbbképzésének szabályairól

2016/112 (július 28.)

008845

Közlönyszám megnyitása

1497.

54/2016. (VII. 28.) FM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2016. évi finanszírozásának szabályairól

2016/112 (július 28.)

008830

Közlönyszám megnyitása

1498.

22/2016. (VII. 28.) MvM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról

2016/112 (július 28.)

008786

Közlönyszám megnyitása

1499.

4/2016. (VII. 28.) NMHH rendelet
Az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerérõl, valamint a szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeirõl

2016/112 (július 28.)

008781

Közlönyszám megnyitása

1500.

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2016/112 (július 28.)

008778

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.