A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415530. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1501.

1402/2016. (VII. 22.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség költségvetési fejezet címrendjének módosításáról

2016/111 (július 22.)

008776

Közlönyszám megnyitása

1502.

1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésû elõirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

2016/111 (július 22.)

008767

Közlönyszám megnyitása

1503.

28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

2016/111 (július 22.)

008766

Közlönyszám megnyitása

1504.

4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet
A tartós külszolgálatot teljesítõ kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról

2016/111 (július 22.)

008762

Közlönyszám megnyitása

1505.

27/2016. (VII. 22.) NFM rendelet
A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

2016/110 (július 22.)

008746

Közlönyszám megnyitása

1506.

26/2016. (VII. 22.) NFM rendelet
A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

2016/110 (július 22.)

008741

Közlönyszám megnyitása

1507.

25/2016. (VII. 22.) NFM rendelet
Az egyes jóváhagyásra kötelezett közúti jármûvekkel, alkatrészekkel, tartozékokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

2016/110 (július 22.)

008739

Közlönyszám megnyitása

1508.

13/2016. (VII. 22.) HM rendelet
A szolgálati fegyver Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál történõ rendszeresítésének, viselésének rendjérõl és használatának részletes

2016/110 (július 22.)

008737

Közlönyszám megnyitása

1509.

17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

2016/110 (július 22.)

008635

Közlönyszám megnyitása

1510.

223/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Elõcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttmûködési programjainak végrehajtásáról szóló

2016/110 (július 22.)

008632

Közlönyszám megnyitása

1511.

222/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási idõszakra az Európai Területi Együttmûködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

2016/110 (július 22.)

008631

Közlönyszám megnyitása

1512.

221/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
A Svájci-Magyar Együttmûködési Program végrehajtási rendjérõl szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról

2016/110 (július 22.)

008630

Közlönyszám megnyitása

1513.

220/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2016/110 (július 22.)

008597

Közlönyszám megnyitása

1514.

219/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésének rendjérõl szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

2016/110 (július 22.)

008593

Közlönyszám megnyitása

1515.

218/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
Az engedélyezett jármûtípusokkal, a jóváhagyásra kötelezett alkatrészekkel, tartozékokkal és önálló mûszaki egységekkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

2016/110 (július 22.)

008591

Közlönyszám megnyitása

1516.

217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
Az állami tisztviselõkrõl szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/110 (július 22.)

008577

Közlönyszám megnyitása

1517.

216/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet
A közös jogkezelõ szervezetek és a független jogkezelõ szervezetek mûködésének és a jogkezeléssel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól

2016/110 (július 22.)

008564

Közlönyszám megnyitása

1518.

81/2016. (VII. 21.) ME határozat
Állami felsõoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról, valamint állami felsõoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

2016/109 (július 21.)

008562

Közlönyszám megnyitása

1519.

80/2016. (VII. 21.) ME határozat
Fõiskolai rektorok megbízásáról

2016/109 (július 21.)

008562

Közlönyszám megnyitása

1520.

79/2016. (VII. 21.) ME határozat
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság tagja és elnöke megbízatása megszûnésének megállapításáról, valamint új tagok megbízásáról és új elnök kinevezésérõl

2016/109 (július 21.)

008561

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.