A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418440. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1561.

208/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportlétesítmény-fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról

2016/108 (július 21.)

008459

Közlönyszám megnyitása

1562.

207/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mûszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/108 (július 21.)

008459

Közlönyszám megnyitása

1563.

206/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a külképviseletekrõl és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálybalépésével összefüggõ módosításáról

2016/108 (július 21.)

008457

Közlönyszám megnyitása

1564.

205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/108 (július 21.)

008446

Közlönyszám megnyitása

1565.

204/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az egészségügyi alapellátást és szakellátást érintõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/108 (július 21.)

008440

Közlönyszám megnyitása

1566.

203/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Az õstermelõi nyilvántartással összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/108 (július 21.)

008438

Közlönyszám megnyitása

1567.

202/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/108 (július 21.)

008436

Közlönyszám megnyitása

1568.

201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet
A távhûtési szolgáltatásról

2016/108 (július 21.)

008434

Közlönyszám megnyitása

1569.

1372/2016. (VII. 20.) Korm. határozat
Egyes kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások elõkészítésének forrásigényérõl

2016/107 (július 20.)

008428

Közlönyszám megnyitása

1570.

267/2016. (VII. 20.) KE határozat
A 384/2013. (IX. 5.) KE határozat módosításáról és dandártábornoki kinevezésrõl

2016/107 (július 20.)

008427

Közlönyszám megnyitása

1571.

266/2016. (VII. 20.) KE határozat
Határozott idõre szóló dandártábornoki kinevezésrõl

2016/107 (július 20.)

008427

Közlönyszám megnyitása

1572.

265/2016. (VII. 20.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl

2016/107 (július 20.)

008426

Közlönyszám megnyitása

1573.

264/2016. (VII. 20.) KE határozat
Vezérõrnagy szolgálati viszonya megszûnésének megállapításáról

2016/107 (július 20.)

008426

Közlönyszám megnyitása

1574.

263/2016. (VII. 20.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/107 (július 20.)

008425

Közlönyszám megnyitása

1575.

262/2016. (VII. 20.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/107 (július 20.)

008425

Közlönyszám megnyitása

1576.

261/2016. (VII. 20.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/107 (július 20.)

008424

Közlönyszám megnyitása

1577.

260/2016. (VII. 20.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

2016/107 (július 20.)

008424

Közlönyszám megnyitása

1578.

50/2016. (VII. 20.) FM rendelet
A benzin tárolásából, elosztásából és töltõállomáson a gépjármû feltöltésébõl származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentésérõl szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosításáról

2016/107 (július 20.)

008422

Közlönyszám megnyitása

1579.

49/2016. (VII. 20.) FM rendelet
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának az egyes földrajzi jelzés nélküli borászati termékek nyomon követhetõségének javításához kapcsolódó ellenõrzésrõl és fizetendõ ellenõrzési díjról szóló piacszervezési intézkedésének kiterjesztésérõl szóló 30/2014. (XII. 5.) FM rendelet módosításáról

2016/107 (július 20.)

008422

Közlönyszám megnyitása

1580.

32/2016. (VII. 20.) BM rendelet
A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lõfegyver, lõszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lõszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról

2016/107 (július 20.)

008420

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.25.