A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415529. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1641.

188/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/104 (július 13.)

008023

Közlönyszám megnyitása

1642.

187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a belsõ kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggõ módosításáról

2016/104 (július 13.)

008016

Közlönyszám megnyitása

1643.

186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggõ módosításáról

2016/104 (július 13.)

008012

Közlönyszám megnyitása

1644.

185/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A titkosított kommunikációt biztosító alkalmazásszolgáltatók és a titkos információgyûjtésre feljogosított szervezetek együttmûködésének rendjérõl

2016/104 (július 13.)

008010

Közlönyszám megnyitása

1645.

184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
Az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos mûszaki szakértõi, tervezõi, mûszaki ellenõri és felelõs mûszaki vezetõi tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

2016/104 (július 13.)

008007

Közlönyszám megnyitása

1646.

183/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
A kibõvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlõtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött egyezmény kihirdetésérõl

2016/104 (július 13.)

008000

Közlönyszám megnyitása

1647.

1356/2016. (VII. 12.) Korm. határozat
Az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes magyar vezetésû konzorciumok második pályázati fázishoz szükséges állami támogatások biztosításáról

2016/103 (július 12.)

007996

Közlönyszám megnyitása

1648.

21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet
A kedvtelési célú vízi jármûvek és a motoros vízi sporteszközök alapvetõ biztonsági követelményeirõl

2016/103 (július 12.)

007968

Közlönyszám megnyitása

1649.

24/2016. (VII. 12.) NGM rendelet
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál egyes munkakörökben bevezetendõ közszolgálati pótlék mértékérõl

2016/103 (július 12.)

007960

Közlönyszám megnyitása

1650.

14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást végzõ személyek továbbképzésérõl és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról

2016/103 (július 12.)

007960

Közlönyszám megnyitása

1651.

246/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésrõl

2016/102 (július 8.)

007957

Közlönyszám megnyitása

1652.

245/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról

2016/102 (július 8.)

007957

Közlönyszám megnyitása

1653.

244/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról

2016/102 (július 8.)

007956

Közlönyszám megnyitása

1654.

243/2016. (VII. 8.) KE határozat
Rektori megbízásról

2016/102 (július 8.)

007956

Közlönyszám megnyitása

1655.

242/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/102 (július 8.)

007955

Közlönyszám megnyitása

1656.

241/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/102 (július 8.)

007955

Közlönyszám megnyitása

1657.

240/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/102 (július 8.)

007954

Közlönyszám megnyitása

1658.

239/2016. (VII. 8.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésrõl

2016/102 (július 8.)

007954

Közlönyszám megnyitása

1659.

13/2016. (VII. 8.) EMMI rendelet
A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet és az új pszichoaktív anyaggá minõsített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

2016/102 (július 8.)

007952

Közlönyszám megnyitása

1660.

24/2016. (VII. 8.) MNB rendelet
A „Szent Márton” rézötvözetû emlékérme kibocsátásáról

2016/102 (július 8.)

007949

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.