A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8418038. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1721.

1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat
Az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervérõl és megvalósításának egyes kérdéseirõl

2016/97 (július 1.)

007808

Közlönyszám megnyitása

1722.

182/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ, a 2014–2020 programozási idõszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007807

Közlönyszám megnyitása

1723.

181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

2016/97 (július 1.)

007803

Közlönyszám megnyitása

1724.

180/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007803

Közlönyszám megnyitása

1725.

179/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levõ ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes mûszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésérõl szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007802

Közlönyszám megnyitása

1726.

178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erõfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételrõl szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007792

Közlönyszám megnyitása

1727.

177/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007786

Közlönyszám megnyitása

1728.

176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésérõl és visszatérítésérõl szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007785

Közlönyszám megnyitása

1729.

175/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A helyi földbizottságok ügyféli jogairól

2016/97 (július 1.)

007785

Közlönyszám megnyitása

1730.

174/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007784

Közlönyszám megnyitása

1731.

173/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekrõl szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007783

Közlönyszám megnyitása

1732.

172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/97 (július 1.)

007763

Közlönyszám megnyitása

1733.

171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007760

Közlönyszám megnyitása

1734.

170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/97 (július 1.)

007759

Közlönyszám megnyitása

1735.

169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A felsõoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

2016/97 (július 1.)

007744

Közlönyszám megnyitása

1736.

168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2016/97 (július 1.)

007742

Közlönyszám megnyitása

1737.

Magyarország Alaptörvénye
Magyarország Alaptörvénye (egységes szerkezetben)

2016/96 (július 1.)

007708

Közlönyszám megnyitása

1738.

1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Szabadidõs-Egészség Sportpark Programról

2016/95 (június 30.)

007706

Közlönyszám megnyitása

1739.

Köf.5009/2016/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

2016/95 (június 30.)

007702

Közlönyszám megnyitása

1740.

20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról

2016/95 (június 30.)

007697

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.23.