A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415533. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1761.

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértõk statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértõ által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

2016/94 (június 29.)

007650

Közlönyszám megnyitása

1762.

12/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértõjelölti igazolványról

2016/94 (június 29.)

007648

Közlönyszám megnyitása

1763.

10/2016. (VI. 29.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendeletnek az egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXVIII. törvénnyel összefüggõ módosításáról

2016/94 (június 29.)

007639

Közlönyszám megnyitása

1764.

9/2016. (VI. 29.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

2016/94 (június 29.)

007634

Közlönyszám megnyitása

1765.

44/2016. (VI. 29.) FM rendelet
A sertésfeldolgozást végzõ élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegû támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról

2016/94 (június 29.)

007633

Közlönyszám megnyitása

1766.

23/2016. (VI. 29.) BM rendelet
Egyes migrációs tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/94 (június 29.)

007462

Közlönyszám megnyitása

1767.

19/2016. (VI. 29.) MvM rendelet
A kormányablakok személyi és technikai feltételeirõl szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról

2016/94 (június 29.)

007457

Közlönyszám megnyitása

1768.

18/2016. (VI. 29.) MvM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományának tagjai szolgálati viszonyának létesítésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl

2016/94 (június 29.)

007448

Közlönyszám megnyitása

1769.

22/2016. (VI. 29.) MNB rendelet
Az Országos Betétbiztosítási Alap tagjai által fizetendõ kockázatalapú változó díj megállapításának részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet módosításáról

2016/94 (június 29.)

007447

Közlönyszám megnyitása

1770.

21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet
Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelõzõ megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsõdlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvetõ feladatai ellátása érdekében teljesítendõ adatszolgáltatási kötelezettségekrõl szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

2016/94 (június 29.)

007439

Közlönyszám megnyitása

1771.

20/2016. (VI. 28.) NGM rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott államkötvény kibocsátásának részletes szabályairól szóló 4/2013. (II. 19.) NGM rendelet módosításáról

2016/93 (június 28.)

007435

Közlönyszám megnyitása

1772.

11/2016. (VI. 28.) IM rendelet
Az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl

2016/93 (június 28.)

007422

Közlönyszám megnyitása

1773.

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet
A népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

2016/93 (június 28.)

007417

Közlönyszám megnyitása

1774.

9/2016. (VI. 28.) IM rendelet
Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak körérõl

2016/93 (június 28.)

007380

Közlönyszám megnyitása

1775.

43/2016. (VI. 28.) FM rendelet
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási mûveletek felsorolásáról

2016/93 (június 28.)

007377

Közlönyszám megnyitása

1776.

42/2016. (VI. 28.) FM rendelet
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet és a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

2016/93 (június 28.)

007376

Közlönyszám megnyitása

1777.

222/2016. (VI. 27.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/92 (június 27.)

007374

Közlönyszám megnyitása

1778.

221/2016. (VI. 27.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/92 (június 27.)

007373

Közlönyszám megnyitása

1779.

220/2016. (VI. 27.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

2016/92 (június 27.)

007373

Közlönyszám megnyitása

1780.

A Kúria közleménye
A Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

2016/92 (június 27.)

007372

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.