A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415538. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

161.

58/2016. (XII. 23.) NFM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2016/216 (december 23.)

083880

Közlönyszám megnyitása

162.

25/2016. (XII. 23.) IM rendelet
A terhelt és a meghatalmazott védõ készkiadása, illetve a meghatalmazott védõ díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetõeljárásban részt vevõ személyek és képviselõik költségérõl és díjáról

2016/216 (december 23.)

083878

Közlönyszám megnyitása

163.

28/2016. (XII. 23.) HM rendelet
A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009. (XII. 18.)HM rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083865

Közlönyszám megnyitása

164.

24/2016. (XII. 23.) IM rendelet
Egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

2016/216 (december 23.)

083865

Közlönyszám megnyitása

165.

27/2016. (XII. 23.) HM rendelet
Egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok és költségvetési szervi formában mûködõ háttérintézmények megszûnésével összefüggõ módosításáról

2016/216 (december 23.)

083861

Közlönyszám megnyitása

166.

19/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet
A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083852

Közlönyszám megnyitása

167.

18/2016. (XII. 23.) MEKH rendelet
Az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendõ regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083851

Közlönyszám megnyitása

168.

472/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A siófoki Kiss Szilárd multifunkcionális kézilabda csarnok beruházás befejezésével összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

2016/216 (december 23.)

083849

Közlönyszám megnyitása

169.

471/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nagykõrös területén elektronikai kapacitásbõvítésre irányuló beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/216 (december 23.)

083847

Közlönyszám megnyitása

170.

470/2016. (XII. 23.) Korm. rendelete
A Budapest IX. kerületében megvalósuló, Magyar Telekom Nyrt. székház megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és egyes eljáró hatóságok kijelölésérõl

2016/216 (december 23.)

083845

Közlönyszám megnyitása

171.

469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenõrzésérõl, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083842

Közlönyszám megnyitása

172.

468/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083834

Közlönyszám megnyitása

173.

467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezelésérõl

2016/216 (december 23.)

083833

Közlönyszám megnyitása

174.

466/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083830

Közlönyszám megnyitása

175.

465/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A méltányossági nyugdíjemelés szabályainak módosításáról

2016/216 (december 23.)

083830

Közlönyszám megnyitása

176.

464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2016/216 (december 23.)

083796

Közlönyszám megnyitása

177.

463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról, valamint ezzel összefüggésben a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083793

Közlönyszám megnyitása

178.

462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A bölcsõdében és a mini bölcsõdében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkezõ kisgyermeknevelõk részére 2017. évben kifizetésre kerülõ bölcsõdei pótlékhoz nyújtott támogatásról

2016/216 (december 23.)

083791

Közlönyszám megnyitása

179.

461/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083764

Közlönyszám megnyitása

180.

460/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutõzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelmérõl szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2016/216 (december 23.)

083763

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.16.