A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415531. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1841.

194/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/88 (június 17.)

006864

Közlönyszám megnyitása

1842.

193/2016. (VI. 17.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

2016/88 (június 17.)

006864

Közlönyszám megnyitása

1843.

12/2016. (VI. 17.) OGY határozat
Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelõs tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról

2016/88 (június 17.)

006863

Közlönyszám megnyitása

1844.

11/2016. (VI. 17.) OGY határozat
Az Európai Unió harmadik országokkal kötött kereskedelmi és beruházási megállapodásaival kapcsolatos követelményekrõl

2016/88 (június 17.)

006863

Közlönyszám megnyitása

1845.

1/2016. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata

2016/88 (június 17.)

006857

Közlönyszám megnyitása

1846.

19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet
A nem automatikus mûködésû mérlegek méréstechnikai követelményeirõl és megfelelõségének tanúsításáról

2016/88 (június 17.)

006821

Közlönyszám megnyitása

1847.

163/2016. (VI. 17.) Korm. rendelet
A Budapesten megrendezendõ Úszó-, Vízilabda-, Mûugró-, Mûúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges egyes létesítmények építtetõjének kijelölésérõl, valamint a toronyugrás céljából létesítendõ óriás ugrótorony létesítését szolgáló ingatlanok meghatározásáról szóló 451/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Budapesten megrendezendõ Úszó-, Vízilabda-, Mûugró-, Mûúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/88 (június 17.)

006818

Közlönyszám megnyitása

1848.

2016. évi LXX. törvény
A Budapesten megrendezendõ Úszó-, Vízilabda-, Mûugró, Mûúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésrõl szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról

2016/88 (június 17.)

006814

Közlönyszám megnyitása

1849.

2016. évi LXIX. törvény
A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggõ egyes törvények módosításáról

2016/88 (június 17.)

006793

Közlönyszám megnyitása

1850.

2016. évi LXVIII. törvény
A jövedéki adóról

2016/88 (június 17.)

006726

Közlönyszám megnyitása

1851.

2016. évi LXVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról

2016/88 (június 17.)

006669

Közlönyszám megnyitása

1852.

11/2016. (VI. 15.) AB végzés
Alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2016/87 (június 15.)

006661

Közlönyszám megnyitása

1853.

8/2016. (VI. 15. ) HM rendelet
A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet módosításáról

2016/87 (június 15.)

006659

Közlönyszám megnyitása

1854.

40/2016. (VI. 15.) FM rendelet
A Kerecsendi-erdõ természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 151/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

2016/87 (június 15.)

006657

Közlönyszám megnyitása

1855.

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet
A távlati ivóvízbázisok megnevezésérõl, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról

2016/87 (június 15.)

006652

Közlönyszám megnyitása

1856.

162/2016. (VI. 15.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

2016/87 (június 15.)

006651

Közlönyszám megnyitása

1857.

2016. évi LXVI. törvény
Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

2016/87 (június 15.)

006557

Közlönyszám megnyitása

1858.

2016. évi LXV. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Budapesti Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl

2016/87 (június 15.)

006544

Közlönyszám megnyitása

1859.

192/2016. (VI. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/86 (június 14.)

006542

Közlönyszám megnyitása

1860.

191/2016. (VI. 14.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetésérõl

2016/86 (június 14.)

006542

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.