A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8415537. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1881.

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ, a 2014-2020 programozási idõszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhõszolgáltató szektort érintõ, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

2016/85 (június 13.)

006434

Közlönyszám megnyitása

1882.

157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutõzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelmérõl szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

2016/85 (június 13.)

006430

Közlönyszám megnyitása

1883.

69/2016. (VI. 13.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Ipolydamásd és Helemba (Chl'aba) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítésérõl szóló Megállapodás módosítására adott felhatalmazásról

2016/84 (június 13.)

006428

Közlönyszám megnyitása

1884.

68/2016. (VI. 13.) ME határozat
A Magyarország és Bosznia-Hercegovina között a határon átnyúló és a szervezett bûnözés megelõzésében és az ezek elleni küzdelemben folytatott együttmûködésrõl szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

2016/84 (június 13.)

006427

Közlönyszám megnyitása

1885.

67/2016. (VI. 13.) ME határozat
Az egyrészrõl az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Kelet-afrikai Közösség partnerállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/84 (június 13.)

006427

Közlönyszám megnyitása

1886.

1309/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a minõsített adatok cseréjérõl és kölcsönös védelmérõl szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

2016/84 (június 13.)

006427

Közlönyszám megnyitása

1887.

1308/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Makovecz-hagyaték megõrzéséhez szükséges intézkedésekrõl

2016/84 (június 13.)

006426

Közlönyszám megnyitása

1888.

1307/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Mezõkövesd város külterületén fekvõ egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006426

Közlönyszám megnyitása

1889.

1306/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács által megvalósításra kerülõ fejlesztések támogatásáról

2016/84 (június 13.)

006425

Közlönyszám megnyitása

1890.

1305/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.) Korm. határozat módosításáról

2016/84 (június 13.)

006424

Közlönyszám megnyitása

1891.

1304/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A kormányfõi protokollfeladatok ellátásához kapcsolódó 2016. évi többletforrás biztosításáról

2016/84 (június 13.)

006424

Közlönyszám megnyitása

1892.

1303/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A vízügyi igazgatási szervek 2016. február 1. és március 31. közötti idõszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni védekezési, valamint vízminõség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról

2016/84 (június 13.)

006424

Közlönyszám megnyitása

1893.

1302/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történõ elõirányzat-átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

2016/84 (június 13.)

006421

Közlönyszám megnyitása

1894.

1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országvédelmi Alapból történõ elõirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról

2016/84 (június 13.)

006417

Közlönyszám megnyitása

1895.

1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekrõl

2016/84 (június 13.)

006416

Közlönyszám megnyitása

1896.

1299/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A gazdasági növekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekrõl

2016/84 (június 13.)

006416

Közlönyszám megnyitása

1897.

1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt - KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelû - "E-közbeszerzés" megnevezésû projektjének tekintetében felmerült elõkésztési feladatok végrehajtásáról

2016/84 (június 13.)

006415

Közlönyszám megnyitása

1898.

1297/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyar Honvédség terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges beszerzéseinek a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti minõsítésérõl

2016/84 (június 13.)

006415

Közlönyszám megnyitása

1899.

1296/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány alapító jogainak gyakorlásával összefüggésben egyes kormányhatározatok módosításáról

2016/84 (június 13.)

006414

Közlönyszám megnyitása

1900.

1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról

2016/84 (június 13.)

006413

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.15.