A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8406119. látogatója
New Page 1

Keresési év: 2016    Keresett szó:     Találatok száma: 2887
vissza a keresési feltételek megadásához

Találati lista
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145

#

Jogszabály

Közlönyszám

Oldalszám

 

1901.

1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekrõl

2016/84 (június 13.)

006412

Közlönyszám megnyitása

1902.

1293/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

2016/84 (június 13.)

006412

Közlönyszám megnyitása

1903.

1292/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A jármûipari tesztpálya létrehozásáról

2016/84 (június 13.)

006411

Közlönyszám megnyitása

1904.

1291/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A közúti árufuvarozók és a személyszállítási tevékenységet végzõk ellenõrzéséhez kapcsolódó intézkedésekrõl

2016/84 (június 13.)

006411

Közlönyszám megnyitása

1905.

1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A váci Munkaerõ-piaci Elhelyezkedést Segítõ Speciális Fejlesztõ Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekrõl

2016/84 (június 13.)

006409

Közlönyszám megnyitása

1906.

1289/2016. (VI. 13.) Korm. határozat
A 2017-2019. évekre vonatkozó oltóanyag-beszerzésekrõl

2016/84 (június 13.)

006409

Közlönyszám megnyitása

1907.

11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006365

Közlönyszám megnyitása

1908.

17/2016. (VI. 13.) MvM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetésérõl és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006364

Közlönyszám megnyitása

1909.

156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Egyes építésüggyel összefüggõ kormányrendeletek módosításáról

2016/84 (június 13.)

006348

Közlönyszám megnyitása

1910.

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A lakóépület építésének egyszerû bejelentésérõl

2016/84 (június 13.)

006346

Közlönyszám megnyitása

1911.

154/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Spinto Hungária Kft. Miskolc területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006344

Közlönyszám megnyitása

1912.

153/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az M-FlexiLog Korlátolt Felelõsségû Társaság Békéscsaba területén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006342

Közlönyszám megnyitása

1913.

152/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A K&P Chem Kft. Algyõ külterületén megvalósuló beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006341

Közlönyszám megnyitása

1914.

151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A mezõkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006339

Közlönyszám megnyitása

1915.

150/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A budafoki jégcsarnok beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006337

Közlönyszám megnyitása

1916.

149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Õs-Dráva Programban címû KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006335

Közlönyszám megnyitása

1917.

148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006333

Közlönyszám megnyitása

1918.

147/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A Magyarország Szerbiával határos határszakaszán kiépítésre került ideiglenes biztonsági határzár technikai megerõsítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

2016/84 (június 13.)

006332

Közlönyszám megnyitása

1919.

146/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggõ, a 2014-2020 programozási idõszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006332

Közlönyszám megnyitása

1920.

145/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2014-2020 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet módosításáról

2016/84 (június 13.)

006329

Közlönyszám megnyitása

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145


ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.21.