A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 6941334. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. augusztus 1-jétől a 2017/139. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

93/1990. (XI. 21.) Korm. r.

 
 

az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

15. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

15. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]


74/1991. (VI. 10.) Korm. r.

 
 

az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

8. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]


51/1992. (III. 18.) Korm. r.

 
 

a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]

 

5. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]


174/1992. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről

 
 

4/A. §

Hat. kív. h.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

5. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 236/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]


29/1993. (II. 17.) Korm. r.

 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról

 
 

3. § (1) bek. b) pontból

,,- szociális segítésre vagy személyi gondozásra vonatkozó -'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

12. §

Hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

17. §

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 26.]

 

22. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 26.]

 

29. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 3. § c) pont [2017. augusztus 26.]


146/1993. (X. 26.) Korm. r.

 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

 
 

34. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 26.]


149/1997. (IX. 10.) Korm. r.

 
 

a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 
 

2. § g) pont után

h) ponttal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 26.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv (a továbbiakban: központi szerv)'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

12. § (3) bek. a)-b) pontban

,,központi szerv'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

12. § (4) bek.-ben

,,központi szervet'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § c) pont [2017. augusztus 26.]

 

26/C. § (1) bek.-ben

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervtől'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § d) pont [2017. augusztus 26.]

 

53/B. § (2) bek. b) pontban

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervet'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. augusztus 26.]

 

66. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 6. § [2017. augusztus 26.]

 

69. § (4) bek. a) pontban

,,7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot'' szövegrész helyébe ,,8. számú melléklet szerinti formanyomtatványt'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § f) pont [2017. augusztus 26.]

 

69. § (6) bek.-ben

,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervet'' szövegrész helyébe ,,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szervet'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § e) pont [2017. augusztus 26.]

 

69. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 7. § [2017. augusztus 26.]

 

69/A. § a) pontban

,,7. számú melléklet B) pontjának 4., 5. és 6. alpontja'' szövegrész helyébe ,,8. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4-6. sora'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 10. § g) pont [2017. augusztus 26.]

 

79. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 8. § [2017. augusztus 26.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 9. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

7. sz. melléklet címből

,,gyermektartásdíj megelőlegezéséhez/'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

7. sz. melléklet ,,A) Személyi adatok'' pont 1. alpontból

,,gyermektartásdíj megelőlegezését kérő vagy a'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

7. sz. melléklet után

8. sz. melléklettel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 9. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 26.


217/1997. (XII. 1.) Korm. r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

2. § (2) bek. m) pont után

n) ponttal kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 50. § [2017. augusztus 12.]


43/1999. (III. 3.) Korm. r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

 
 

27. § (3b) bek. után

(3c)-(3d) bek.-sel kieg.: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

27/B. § (3) bek.-ben

,,egynapos sebészeti ellátásba'' szövegrész helyébe ,,egynapos sebészeti ellátásba vagy meddőségkezelési ellátásba'' szövegrész lép: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

28. § (1b) bek.-ben

,,27. § (7) bekezdése szerinti teljesítményt'' szövegrész helyébe ,,27. § (7) bekezdése, továbbá a 44/B. § szerinti meddőségkezelési ellátások TVK-ja terhére elszámolt teljesítményt'' szövegrész lép: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

44/A. § után

44/B. §-sal kieg.: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

76/O. § után

76/P. §-sal kieg.: 246/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 1.]


63/2006. (III. 27.) Korm. r.

 
 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

 
 

2. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 12. § [2017. augusztus 26.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,pénzforgalmi'' szövegrész helyébe ,,fizetési'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 17. § [2018. január 1.]

 

6/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 13. § [2017. augusztus 26.]

 

17. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 14. § [2017. augusztus 26.]

 

18. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 15. § [2017. augusztus 26.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § a) pont, illetve 3. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § b) pont, illetve 4. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

2/A. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § c) pont, illetve 5. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § d) pont, illetve 6. melléklet [2017. augusztus 26.]

 

9. sz. melléklet

Mód.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § e) pont, illetve 7. melléklet [2017. augusztus 26.]


389/2007. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról

 
 

2. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

2. § (1) bek. r) pont után

s)-u) ponttal kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2018. július 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 3. § [2018. július 1.]

 

3. § (8) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

3. § (9) bek.

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (1) bek. a) pont [2017. augusztus 16.]

 

3. § (12) bek. után

(12a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

3. § (12a) bek.

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (2) bek. a) pont [2018. július 1.]

 

3. § (18) bek. után

(19) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (9) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (3) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (4) bek. [2017. augusztus 16.]

 

4. § (12) bek. után

(13) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § (5) bek. [2017. október 1.]

 

6. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

6. § (8)-(9) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

7. § (4)-(7) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2018. július 1.]

 

7. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

7. § (7a) bek. után

(7b)-(7e) bek.-sel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2018. július 1.]

 

7. § (8) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2018. július 1.]

 

7. § (8a) bek.

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (2) bek. b) pont [2018. július 1.]

 

7. § (9)-(11) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2017. augusztus 16.]

 

9/A. § (1) bek. j) pont

Hat. kív. h.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (1) bek. b) pont [2017. augusztus 16.]

 

9/A. § (1) bek. l) pont után

m) ponttal kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2017. augusztus 16.]

 

9/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2017. augusztus 16.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

11/C. §-sal kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § [2017. augusztus 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 10. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 16.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 11. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2018. július 1.]

 

8. sz. mellékletben

,,az Értékesítő neve és címe'' szövegrész helyébe ,,a KÁT termelő neve és címe,, szövegrész lép: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 9. § [2017. augusztus 16.]

 

13. sz. melléklet után

14. sz. melléklettel kieg.: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 11. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2018. július 1.]


410/2007. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

 
 

4. § után

5. §-sal kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 19.]

 

8/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. december 13.]

 

8/A. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. december 13.]

 

8/B. §

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 19.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

9. § (3) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

9. § után

9/A. §-sal kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 19.]

 

10. § (1) bek.-ben

,,2-8/A. § alapján'' szövegrész helyébe ,,2-4. §, valamint a 6-8/A. § alapján'' szövegrész lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 30.]

 

10/A. §-ban

,,2-8. §-ban'' szövegrész helyébe ,,2-4. §-ban, valamint a 6-8. §-ban'' szövegrész lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. augusztus 30.]

 

12. § (1) bek.-ben

,,2-8. §-ban'' szövegrész helyébe ,,2-4. §-ban, valamint a 6-8. §-ban'' szövegrész lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. augusztus 30.]

 

16. § után

16/A. §-sal kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 19.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 19.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 7. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. december 13.]


191/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

 
 

Bejelentési kötelezettség és a finanszírozási szerződés módosítása alcím

12. §-sal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 18. § [2017. augusztus 26.]

 

23. § (4) bek.

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 19. § [2018. január 1.]


221/2008. (VIII. 30.) Korm. r.

 
 

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

 
 

3. § (8) bek.-ben

,,Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal'' szövegrész helyébe ,,Magyar Államkincstárral'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 2.]


156/2009. (VII. 29.) Korm. r.

 
 

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

 
 

9. §

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 9. § [2017. augusztus 30.]

 

12/B. §

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 10. § [2017. december 13.]

 

13. § (1) bek. e) pont

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 11. § [2017. augusztus 30.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (1) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 30.]

 

11/H. melléklet

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 12. § (2) bek., illetve 4. melléklet [2017. december 13.]


39/2010. (II. 26.) Korm. r.

 
 

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

 
 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 51. § [2017. augusztus 12.]


346/2010. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a kormányzati célú hálózatokról

 
 

2. § 12. pont után

13. ponttal kieg.: 229/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 15.]

 

33. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 229/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 15.]


102/2011. (VI. 29.) Korm. r.

 
 

a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről

 
 

2. § g) pont gb) alpont

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 20. § [2017. augusztus 26.]

 

14/D. § után

14/E. §-sal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 21. § [2017. augusztus 26.]


112/2011. (VII. 4.) Korm. r.

 
 

az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról

 
 

1. § (1) bek. n) pont után

o) ponttal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

1. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.)'' szövegrész helyébe ,,Atv.'' szövegrész lép: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 12.]

 

9. § után

10. §-sal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 12.]


118/2011. (VII. 11.) Korm. r.

 
 

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

 
 

9. alcím után

9/A. alcímmel (10/A. §) kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 12.]

 

19. § (2) bek.

Helyébe lép: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 12.]

 

14. Általános kötelezettségek alcím

30/B. §-sal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § [2017. augusztus 12.]

 

41. § után

42. §-sal kieg.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § [2017. augusztus 12.]

 

1. melléklet

Mód.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 8. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

9. melléklet

Mód.: 225/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 8. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 12.]


309/2011. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

 
 

2/B. §

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 8.]


326/2011. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 
 

118/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § (1) bek. [2017. szeptember 19.]

 

118/A. § (2) bek. után

(2a)-(2b) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § (2) bek. [2017. szeptember 19.]

 

118/A. § (4) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 13. § (3) bek. [2017. szeptember 19.]


327/2011. (XII. 29.) Korm. r.

 
 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

 
 

2. § (2) bek.-ben

,,élő, tartózkodó'' szövegrész helyébe ,,lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező'' szövegrész lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 23. § [2017. augusztus 19.]

 

3. § után

3/A. §-sal kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 22. § [2017. augusztus 19.]

 

5. § (2) bek.-ből

,, , Budapest Főváros Kormányhivatala'' szövegrészt hat. kív. h.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 24. § [2017. augusztus 19.]


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

 
 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 
 

1. § 4. pontból

,,- ideértve a társadalombiztosítási szolgáltatások kifizetőhelyi kötelezettségét is -'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 1. pont [2017. augusztus 12.]

 

23. § után

,,[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]'' című alcímmel (23/A. §) kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

46. § (2)-(4) bek.

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 12.]

 

50. § (2) bek. után

(3)-(6) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 12.]

 

53. § (1) bek. a) pontban

,,százezer'' szövegrész helyébe ,,kétszázezer'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 1. pont [2017. augusztus 12.]

 

53/A. §

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 12.]

 

56. § (1) bek.-ben

,,évek szabad előirányzatait terhelő rész lekötéséről'' szövegrész helyébe ,,éveket terhelő rész nyilvántartásba vételéről'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 2. pont [2017. augusztus 12.]

 

56. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

56. § (5) bek.-ben

,,esetén a teljesített'' szövegrész helyébe ,,esetén legkésőbb a teljesített'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 3. pont [2017. augusztus 12.]

 

62/A. § (3) bek.-ből

,,Ha a levonást, letiltást, közvetlen bírósági felhívást közvetlenül a Kincstár kapja meg, ennek tényéről haladéktalanul értesíti a foglalkoztatót és azokat az okiratban foglaltak alapján érvényesíti.'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 2. pont [2017. augusztus 12.]

 

69. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 12.]

 

75. § (2) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

75. § (7) bek. után

(7a)-(7b) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

95. §

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § [2017. augusztus 12.]

 

102. § (1) bek.-ben

,,és a foglalkoztatási'' szövegrész helyébe ,,és a támogató döntése alapján a foglalkoztatási'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 4. pont [2017. augusztus 12.]

 

139. § (1a) bek.-ben

,,Az Egészségbiztosítási Alap'' szövegrész helyébe ,,A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai'' szövegrész, ,,az Egészségbiztosítási Alap tárgyévi'' szövegrész helyébe ,,a társadalombiztosítás pénzügyi alapja tárgyévi'' szövegrész, ,,az Egészségbiztosítási Alap pénzforgalmi'' szövegrész helyébe ,,a pénzforgalmi'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 5. pont [2018. január 1.]

 

139. § (1a) bek. b) pontban

,,az Egészségbiztosítási Alap nullszaldós'' szövegrész helyébe ,,a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai nullszaldós'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 6. pont [2018. január 1.]

 

140. § (3) bek.-ből

,,továbbá a helyi önkormányzat által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási és az e körben folyósítandó családtámogatási ellátások megtérítendő összege hozzáadásával,'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 3. pont [2017. augusztus 12.]

 

140. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 9. § [2017. augusztus 12.]

 

,,[Az Áht. 108. § (4) bekezdéséhez]'' című alcím után

,,[Az Áht. 108/A. §-ához]'' című alcímmel (172/A. §) kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 8. § [2017. augusztus 12.]

 

176. § (13) bek. után

(14)-(15) bek.-sel kieg.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 11. § [2017. augusztus 12.]

 

179. § (3) bek.-ből

,,egyszeri alkalommal'' szövegrészt hat. kív. h.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 14. § (2) bek. 4. pont [2017. augusztus 12.]

 

1. melléklet I. pont 10. alpont

Helyébe lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 10. § [2017. augusztus 12.]

 

5. melléklet

Mód.: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 12. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

6. melléklet táblázat A:22 és D:22 mezőben

,,18/A. §'' szövegrész helyébe ,,14/A. §'' szövegrész lép: 224/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 13. § 7. pont [2017. augusztus 12.]


29/2012. (III. 7.) Korm. r.

 
 

a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 
 

3. melléklet

Mód.: 230/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 15.]


34/2012. (III. 9.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselőkről, kormánytisztviselőkről és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól

 
 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 238/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 16. § [2017. augusztus 19.]


84/2012. (IV. 21.) Korm. r.

 
 

az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

 
 

4. § n) pont után

o) ponttal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4/A. § nyitó szövegrészben

,,szolgáltatáshoz'' szövegrész helyébe ,,szolgáltatásához'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]


172/2012. (VII. 26.) Korm. r.

 
 

a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről

 
 

1-3. melléklet

Hat. kív. h.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 54. § [2017. augusztus 12.]


213/2012. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról

 
 

10. § (5)-(6) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 26.]

 

10. § (7) bek.-ben

,,a közlekedési hatóság'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatóság'' szövegrész lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § a) pont [2017. augusztus 26.]

 

10. § (8) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 26.]

 

13. § (2) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 26.]

 

23. § (3) bek.

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 26.]

 

23. § (4) bek.-ben

,,a közlekedési hatósághoz'' szövegrész helyébe ,,az autóbuszos hatósághoz'' szövegrész lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 7. § b) pont [2017. augusztus 26.]

 

III. Fejezet

26/A. §-sal kieg.: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 26.]

 

27. § után

28. §-sal kieg.: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 5. § [2017. augusztus 26.]

 

29. §

Helyébe lép: 226/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 6. § [2017. augusztus 26.]

 

316/2012. (XI. 13.) Korm. r.

 
 

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 
 

5. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 25. § (1) bek. [2017. augusztus 26.]

 

5. § (8) bek.

Helyébe lép: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 25. § (2) bek. [2017. augusztus 26.]

 

5. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 25. § (3) bek. [2017. augusztus 26.]


354/2012. (XII. 13.) Korm. r.

 
 

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 228/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 228/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § [2018. január 1.]


40/2013. (II. 14.) Korm. r.

 
 

az állatkísérletekről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § (1) bek. [2017. szeptember 2.]

 

1. § (3)-(4) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § (2) bek. [2017. szeptember 2.]

 

8. § (1) bek.-ben

,,az Ávtv. 26. § (1) bekezdése szerinti jogkörében eljárva - tudományos, állatjóléti vagy állategészségügyi indokokra tekintettel -'' szövegrész helyébe ,,tudományos indokokra tekintettel'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § a) pont [2017. szeptember 2.]

 

11. § (4) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 3. § [2017. szeptember 2.]

 

12. § (1) bek. b) pontban

,,jóléte helyreállt'' szövegrész helyébe ,,jóléte dokumentáltan helyreállt'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § b) pont [2017. szeptember 2.]

 

16. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 4. § [2017. szeptember 2.]

 

20. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 5. § [2017. szeptember 2.]

 

35. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 6. § [2017. szeptember 2.]

 

35. § (7) bek.-ben

,,a)-d) pontjaiban'' szövegrész helyébe ,,a)-b) és d) pontjaiban'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § c) pont [2017. szeptember 2.]

 

36. § (1) bek. c) pontban

,,személyzet felügyeletéről'' szövegrész helyébe ,,35. § (7) bekezdés szerinti személyzet felügyeletéről'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § d) pont [2017. szeptember 2.]

 

38. § (1) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. szeptember 2.]

 

38. § (3) bek.-ből

,,A MÁB munkáját a kijelölt állatorvos vagy szakértő segíti.'' szövegrészt hat. kív. h.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 12. § [2017. szeptember 2.]

 

38. § (4) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (4) bek. után (5) bek.-sel kieg.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. szeptember 2.]

 

39. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 8. § [2017. szeptember 2.]

 

45. § (4) bek.-ben

,,Az országos illetékességgel eljáró kormányhivatal'' szövegrész helyébe ,,A Pest Megyei Kormányhivatal'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § e) pont [2017. szeptember 2.]

 

51. § (2) bek.-ben

,,14. § (6) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,14. § (5) bekezdés'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § f) pont [2017. szeptember 2.]

 

51. § (6) bek.

Helyébe lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 9. § [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet

Mód.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 10. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet II. pont 5. alpont a) alpontban

,, ; amennyiben végeznek műtétet a kísérletben, ismertetni kell'' szövegrész helyébe ,, , továbbá ismertetnie kell'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § g) pont [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet II. pont 5. alpont d) alpontban

,,számának csökkentése'' szövegrész helyébe ,,számának és adott esetben a környezeti hatás mértékének csökkentése'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § h) pont [2017. szeptember 2.]

 

2. melléklet II. pont 5. alpont e) alpontban

,,kínjának csökkentése'' szövegrész helyébe ,,kínjának elkerülése, valamint mértékének csökkentése'' szövegrész lép: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 11. § i) pont [2017. szeptember 2.]

 

5. melléklet

Mód.: 240/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 10. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 2.]


152/2014. (VI. 6.) Korm. r.

 
 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

 
 

88. § (2) bek. k) pont után

l) ponttal kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 52. § [2017. augusztus 12.]


345/2014. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a központi címregiszterről és a címkezelésről

 
 

3. § (2) bek. a) pont ad) alpont

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (3) bek. [2017. augusztus 8.]

 

15. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (4) bek. [2017. augusztus 8.]

 

1. melléklet

Mód.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 3. § (5) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 8.]


142/2015. (VI. 12.) Korm. r.

 
 

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról

 
 

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 11. § [2017. augusztus 8.]


415/2015. (XII. 23.) Korm. r.

 
 

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

 
 

18. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 235/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 26. § [2017. augusztus 26.]


41/2016. (III. 9.) Korm. r.

 
 

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

 
 

5. § (2) bek.

Helyébe lép: 247/2017. (VIII. 31.) Korm. r. 1. § [2017. szeptember 6.]


137/2016. (VI. 13.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

 
 

1. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

5. § (1)-(2) bek.-ben

,,alkalmazhat'' szövegrész helyébe ,,használhat'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

7. §-ból

,,tanúsítványon alapul'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 6. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

8. §-ból

,,nem minősített'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 6. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

9. § (1)-(5) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. augusztus 8.]

 

9. § (6) bek.-ben

,,az igénylőnek'' szövegrész helyébe ,,a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,az igénylő'' szövegrész helyébe ,,a tanúsítvány alanyának vagy képviselőjének'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 5. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

13. § (8) bek.-ből

,,a minősített tanúsítványok esetén'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 6. § c) pont [2017. augusztus 8.]


250/2016. (VIII. 24.) Korm. r.

 
 

a Modern Városok Program megvalósításáról

 
 

1. §

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 15.]

 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 15.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 15.]

 

16. §

Helyébe lép: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 4. § [2017. augusztus 15.]

 

1. melléklet

Mód.: 231/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 5. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 15.]


309/2016. (X. 13.) Korm. r.

 
 

a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról

 
 

10. §

Helyébe lép: 241/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 29.]

 

13. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 241/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 29.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 241/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 3. § [2017. augusztus 29.]


366/2016. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

 
 

1. § t) pont után

u) ponttal kieg.: 238/2017. (VIII. 18.) Korm. r. 15. § [2017. augusztus 19.]


382/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 
 

4. § (1) bek. a)-b) pont

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. augusztus 30.]

 

4. § (2) bek. nyitó szövegrészből

,,- a 16. pontban foglalt ügyek kivételével -'' szövegrészt hat. kív. h.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 16. § a) pont [2017. augusztus 30.]

 

4. § (2) bek. 11. pont

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2018. március 2.]

 

4. § (2) bek. 16. pont

Hat. kív. h.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 16. § b) pont [2017. augusztus 30.]

 

4. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (3) bek. [2017. augusztus 30.]

 

4. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (4) bek. [2017. augusztus 30.]

 

4. § (8) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. § (5) bek. [2018. március 2.]

 

26. § (1) bek.

Helyébe lép: 233/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 15. § [2017. augusztus 30.]


393/2016. (XII. 5.) Korm. r.

 
 

az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról

 
 

1. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 232/2017. (VIII. 14.) Korm. r. 14. §


432/2016. (XII. 15.) Korm. r.

 
 

a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról

 
 

4. § l) pont után

m) ponttal kieg.: 223/2017. (VIII. 11.) Korm. r. 53. § [2017. augusztus 12.]


451/2016. (XII. 19.) Korm. r.

 
 

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

 
 

2. § 15. pont után

16. ponttal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

84. § (1) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

84. § (2) bek. a)-b) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

84. § (3)-(4) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

85. § (1) bek. a) pontban

,,bekezdés a) vagy b) pontja'' szövegrész helyébe ,,bekezdése'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

85. § (1) bek. b)-c) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

85. § (3) és (6) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

86. § a) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

86. § b) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

87. § (1) bek. a)-b) pontban

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

87. § (2) bek.-ben

,,elektronikus ügyintézést biztosító'' szövegrész helyébe ,,együttműködő'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

,,KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely'' alcím

88/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

89. § (6) bek.-ből

,,vagy a gazdálkodó szervezetnek a cégkapuhoz csatlakozott informatikai rendszere'' szövegrészt hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

90. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (3) bek. [2017. augusztus 8.]

 

90. § (2) bek.-ben

,,60. napon'' szövegrész helyébe ,,90. napon'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § d) pont [2017. augusztus 8.]

 

93. § (4) bek.-ben

,,ügynöki'' szövegrész helyébe ,,a 134. § szerinti ügynöki'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § e) pont [2017. augusztus 8.]

 

110. § (1) bek.-ben

,,a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.'' szövegrész helyébe ,,az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § f) pont [2017. augusztus 8.]

 

116. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (4) bek. [2017. augusztus 8.]

 

,,Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás'' alcím

116/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (5) bek. [2017. augusztus 8.]

 

121. § (1) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (6) bek. [2017. augusztus 8.]

 

121. § (2) bek. a)-b) pont

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

127. § (3) bek. d) pontban

,,a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv'' szövegrész helyébe ,,az összerendelési nyilvántartás szolgáltatója'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § g) pont [2017. augusztus 8.]

 

134. § után

Alcímmel (134/A-134/H. §) kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (7) bek. [2017. augusztus 8.]

 

26. alcím

136/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (8) bek. [2017. augusztus 8.]

 

138. § (1) bek.-ben

,,szolgáltató'' szövegrész helyébe ,,KEÜSZ vagy SZEÜSZ szolgáltató'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § h) pont [2017. augusztus 8.]

 

138. § után

138/A. §-sal kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (9) bek. [2017. augusztus 8.]

 

141. §

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

150. § nyitó szövegrészben

,,kötelesek automatikus'' szövegrész helyébe ,,a KKSZB KEÜSZ útján kötelesek automatikus'' szövegrész, ,,központi szolgáltatásként'' szövegrész helyébe ,,központi szolgáltatásként a KKSZB KEÜSZ szolgáltatójától'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § i) pont [2017. augusztus 8.]

 

36. alcím (151. §)

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (10) bek. [2017. augusztus 8.]

 

152. §

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (11) bek. [2017. augusztus 8.]

 

VI. Fejezet

37/A-37/C. alcímmel (152/A-152/C. §. §) kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (12) bek. [2017. augusztus 8.]

 

155. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 9. § d) pont [2017. augusztus 8.]

 

155. § (3) bek.-ben

,,(2) bekezdésben'' szövegrész helyébe ,,36. alcímben'' szövegrész lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 8. § j) pont [2017. augusztus 8.]

 

155. § (10) bek.

Helyébe lép: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (13) bek. [2017. augusztus 8.]

 

155. § (16) bek. után

(17)-(19) bek.-sel kieg.: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 7. § (14) bek. [2017. augusztus 8.]

 

158. § (1) bek. c) pont

Nem lép hatályba: 221/2017. (VIII. 7.) Korm. r. 10. §


203/2017. (VII. 10.) Korm. r.

 
 

a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,15. és 21.'' szövegrész helyébe ,,15., 21., 22. és 23.'' szövegrész lép: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 4. § a) pont [2017. augusztus 29.]

 

5. §-ban

,,9. sora szerinti Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás tekintetében'' szövegrész helyébe ,,9. sora szerinti Egri Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont beruházás és 23. sora szerinti Dunaújvárosi Radari Sporttelep fejlesztése tekintetében'' szövegrész lép: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 4. § b) pont [2017. augusztus 29.]

 

6. § (1) bek.

Helyébe lép: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 1. § [2017. augusztus 29.]

 

8. § után

9. §-sal kieg.: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 2. § [2017. augusztus 29.]

 

1. melléklet

Mód.: 243/2017. (VIII. 28.) Korm. r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 29.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetA MAGYAR NEMZETI BANK ELNÖKÉNEK RENDELETEI, VALAMINT AZ ÖNÁLLÓ SZABÁLYOZÓ SZERV VEZETŐJÉNEK RENDELETEI
 

5/2006. (III. 23.) MNB r.

 
 

az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 22/2017. (VIII. 23.) MNB r. 2. § 1. pont [2018. október 31.]


5/2009. (II. 14.) MNB r.

 
 

az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

 
 

Hat. kív. h.: 22/2017. (VIII. 23.) MNB r. 2. § 2. pont [2018. október 31.]


50/2016. (XII. 12.) MNB r.

 
 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

 
 

3. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 20/2017. (VIII. 10.) MNB r. 1. § [2017. augusztus 11.]

 

2. melléklet

Mód.: 20/2017. (VIII. 10.) MNB r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 11.]


1/2017. (II. 16.) MEKH r.

 
 

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

 
 

3. § (2) bek. e)-h) pont

Helyébe lép, egyidejűleg h) pont után i) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 1. § [2017. szeptember 31.]

 

5. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 2. § [2017. szeptember 31.]


2/2017. (II. 16.) MEKH r.

 
 

a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 4. § [2017. szeptember 31.]

 

2. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 5. § [2017. szeptember 31.]

 

2. § (3) bek. a) pont aa) alpontban

,,MWh/év'' szövegrész helyébe ,,kWh/év'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 6. § a) pont [2017. szeptember 31.]

 

2. § (3) bek. a) pont ab) alpontban

,,CO2 kilotonna/év'' szövegrész helyébe ,,ezer tonna CO2/év'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 6. § b) pont [2017. szeptember 31.]

 

2. § (3) bek. b) pont bf)-bh) alpontban

,,MWh/év'' szövegrész helyébe ,,kWh/év'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 10.) MEKH r. 6. § a) pont [2017. szeptember 31.]


7/2017. (VII. 13.) MEKH r.

 
 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról

 
 

19. § h) pont

,,üzemzavar miatti'' szövegrész helyett ,,üzemzavar miatt'' szövegrésszel lép hatályba: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (1) bek. a) pont [2017. szeptember 9.]

 

19. § j)-k) pont

,,984/2013'' szövegrész helyett ,,984/2013/EU'' szövegrésszel, ,,459/2017'' szövegrész helyett ,,459/2017/EU'' szövegrésszel lép hatályba: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (1) bek. b) pont [2017. szeptember 9.]

 

19. § m) pont

,,gázmérő'' szövegrész helyett ,,gázmérővel'' szövegrésszel, ,,fogyasztásmérő'' szövegrész helyett ,,fogyasztásmérővel'' szövegrésszel lép hatályba: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (1) bek. c) pont [2017. szeptember 9.]

 

19. § r) pont

Hatályba lépő szöveg: 11/2017. (VIII. 25.) MEKH r. 13. § (2) bek. [2017. szeptember 9.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

22/2012. (IV. 13.) BM r.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

 
 

11. § (2) bek.-ben

,,célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § a) pont [2017. augusztus 31.]

 

11. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 5. § a) pont [2017. augusztus 31.]

 

11. § (5) bek.-ben

,,szerv által vezetett célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § b) pont [2017. augusztus 31.]

 

11/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 3. § [2017. augusztus 31.]

 

22. § (1) bek.-ben

,,számlaszámát'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési számla számát'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § c) pont [2017. augusztus 31.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § d) pont [2017. augusztus 31.]

 

22. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 5. § b) pont [2017. augusztus 31.]

 

22/A. § (2) bek.-ben

,,szerv által vezetett célelszámolási'' szövegrész helyébe ,,központosított beszedési'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 4. § e) pont [2017. augusztus 31.]


1/2014. (I. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

 
 

5. alcím után

5/A. alcímmel (8/A. §) kieg.: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

8. alcím (12. §)

Hat. kív. h.: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 5. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

9. alcím (13-14/A. §)

Helyébe lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

10. alcím (14. §)

Hat. kív. h.: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 5. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

11. alcímcímben (15. § előtt)

,,Védőoltásokkal'' szövegrész helyébe ,,Kötelezően elrendelt védőoltásokkal'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

15. § (1) bek.-ben

,,12-14. §-ban'' szövegrész helyébe ,,13. és a 14. §-ban'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

12. alcímcímben (16. § előtt)

,,védőoltás'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt védőoltás'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. § (1) bek. nyitó szövegrészben

,,kötelező'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. § (2) bek.-ben

,,kötelező'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. § (3) bek. nyitó szövegrészben

,,védőoltás'' szövegrész helyébe ,,kötelezően elrendelt védőoltás'' szövegrész lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 4. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 19/2017. (VIII. 10.) BM r. 3. §, illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]


57/2014. (XII. 5.) BM r.

 
 

a szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól

 
 

5. § (4a) bek.-ben

,,vezetett célelszámolási számla'' szövegrész helyébe ,,kezelt központosított beszedési számla'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 6. § [2017. augusztus 31.]

 

6. § (4a) bek.-ben

,,vezetett célelszámolási számla'' szövegrész helyébe ,,kezelt központosított beszedési számla'' szövegrész lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 6. § [2017. augusztus 31.]


1/2017. (II. 28.) BM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

 
 

1. melléklet

Mód.: 20/2017. (VIII. 17.) BM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 18.]


2/2010. (I. 26.) EüM r.

 
 

az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 26. § [2017. augusztus 22.]


38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM e. r.

 
 

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

 
 

5. § (1) bek.-ben

,,A 8. számú melléklet 1. alcím 1. pontja'' szövegrész helyébe ,,Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet'' szövegrész lép: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 24. § [2017. augusztus 22.]

 

5. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 25. § a) pont [2017. augusztus 22.]

 

8. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 16/2017. (VIII. 7.) EMMI r. 25. § b) pont [2017. augusztus 22.]


32/2004. (IV. 26.) ESZCSM r.

 
 

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontról és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

 
 

25. § (17) bek. után

(18) bek.-sel kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 4. § [2017. október 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. október 1.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. október 1.]


12/2017. (VI. 12.) EMMI r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 
 

8. § (2) bek.

,,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrész helyett ,,a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrésszel lép hatályba: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 10. 18 óra]

 

8. § (2) bek.-ben

,,a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrész helyébe ,,a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről'' szövegrész lép: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 1. § (2) bek. [2018. július 1.]


13/2017. (VI. 12.) EMMI r.

 
 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

 
 

11. §

,,a kihirdetését követő 60. napon'' szövegrész helyett ,,2018. július 1-jén'' szövegrésszel lép hatályba: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 2. § [2017. augusztus 10. 18 óra]


17/2017. (VIII. 10.) EMMI r.

 
 

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet módosításáról

 
 

Hat. kív. h.: 17/2017. (VIII. 10.) EMMI r. 3. § (1) bek. [2018. július 2.]


24/2015. (V. 26.) FM r.

 
 

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól

 
 

1. melléklet

Mód.: 40/2017. (VIII. 11.) FM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 12.]


47/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 5a. pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 10. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

1. § 5b. pont után

c) alponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 10. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

2. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 11. § [2017. augusztus 8.]

 

3. § (1a) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 12. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

3. § (3) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 12. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]


49/2015. (VIII. 12.) FM r.

 
 

az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

 
 

1. § 2a. pont b) alpont után

c) alponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 13. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

1. § 4a. pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 13. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

2. § (2) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 14. § [2017. augusztus 8.]

 

4. § (1a) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 15. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (2) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 15. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]


77/2015. (XII. 1.) FM r.

 
 

a kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefügg miniszteri rendeletek módosításáról

 
 

1. § 6. pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 16. § [2017. augusztus 8.]

 

2. § (1) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 17. § [2017. augusztus 8.]

 

2. § (3) bek.-ben

,,kamattámogatás'' szövegrész helyébe ,,támogatás'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 19. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

3. § a) pontban, c) pont ca) alpontban és d) pontban

,,kamattámogatási kérelem'' szövegrész helyébe ,,támogatási kérelem'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 19. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 18. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 8.]


62/2016. (IX. 16.) FM r.

 
 

a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

 
 

6. § (1) bek. után

(2) bek.-sel kieg.: 41/2017. (VIII. 14.) FM r. 3. § [2018. január 1.]

 

6. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 41/2017. (VIII. 14.) FM r. 2. § [2017. augusztus 15.]


3/2017. (I. 23.) FM r.

 
 

a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről

 
 

4. § (1) bek.-ben

,,2017. június 12.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30.'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 20. § [2017. augusztus 8.]


20/2017. (IV. 26.) FM r.

 
 

a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről

 
 

7. § (1) bek. a) pontban

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

7. § (3) bek. a) pontban

,,harminc'' szövegrész helyébe ,,kilencven'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § a) pont [2017. augusztus 8.]

 

7. § (3) bek. b) pontban

,,hatvan'' szövegrész helyébe ,,százhúsz'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § b) pont [2017. augusztus 8.]

 

8. § (9) bek.-ben

,,pályázati felhívásokban, illetve a felhívásokban meghatározott határidőn'' szövegrész helyébe ,,benyújtási határidő utolsó napját követő kilencven naptári napon'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 22. § c) pont [2017. augusztus 8.]

 

17. § után

18. §-sal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 21. § [2017. augusztus 8.]


148/2007. (XII. 8.) FVM r.

 
 

az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről

 
 

20. § után

21. §-sal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 1. § [2017. augusztus 8.]

 

1. sz. melléklet táblázat D:25 mezőben

,,250 Ft/alkalom/vakcina'' szövegrész helyébe ,,300 Ft/alkalom/vakcina'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 2. § [2017. augusztus 8.]


152/2009. (XI. 12.) FVM r.

 
 

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

 
 

12. melléklet A Rész I. fejezet 1. pont

Helyébe lép: 41/2017. (VIII. 14.) FM r. 1. § [2017. augusztus 15.]


20/2004. (II. 27.) GKM r.

 
 

a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról

 
 

8. §

Helyébe lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 1. § [2017. augusztus 24.]

 

8/A. § után

8/B. §-sal kieg.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 2. § [2017. augusztus 24.]

 

9. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 3. § [2017. augusztus 24.]


19/2009. (XII. 29.) HM r.

 
 

a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról

 
 

9. § (3) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság'' szövegrész helyébe ,,HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: közigazgatási államtitkár)'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § a) pont [2017. szeptember 8.]

 

9. § (3) bek.-ben

,,Az eljáró bizottság egyidejűleg köteles meghatározni'' szövegrész helyébe ,,A felmentési döntésben meg kell határozni'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

10. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § c) pont [2017. szeptember 8.]

 

13. § (3) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság titkára a HM Központi Lakásbizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár hatáskörébe tartozó lakásügyek (a továbbiakban: központi lakásügyek) titkára a közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § d) pont [2017. szeptember 8.]

 

13. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (1) bek. a) pont [2017. szeptember 8.]

 

19. § (6) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § c) pont [2017. szeptember 8.]

 

19. § (7) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2017. szeptember 8.]

 

22. § (3) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottságnak'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnak'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § e) pont [2017. szeptember 8.]

 

25. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság hatáskörébe tartozó lakásügyek'' szövegrész helyébe ,,központi lakásügyek'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § f) pont [2017. szeptember 8.]

 

25. § (4) bek.-ből

,,és (4)'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (2) bek. a) pont [2017. szeptember 8.]

 

25. § (8) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság vagy a bizottság elnökének'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § g) pont [2017. szeptember 8.]

 

28. § (5) bek.-ben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § h) pont [2017. szeptember 8.]

 

30. § (5) bek.-ben

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § h) pont [2017. szeptember 8.]

 

62. § (1)-(2) és (4) bek.

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (1) bek. b) pont [2017. szeptember 8.]

 

65. § után

65/A. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § [2017. november 1.]

 

74. § (4) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 3. § [2017. szeptember 8.]

 

81. § (2) bek.-ben

,,miniszteri'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkári'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § i) pont [2017. szeptember 8.]

 

88. §

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (1) bek. c) pont [2017. szeptember 8.]

 

102. §-ban

,,Központi Lakásbizottság'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § j) pont [2017. szeptember 8.]

 

164. §-ban

,,honvédelemért felelős miniszter'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § h) pont [2017. szeptember 8.]

 

181/A. §

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 4. § [2017. szeptember 8.]

 

199. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § k) pont [2017. szeptember 8.]

 

215. § (5) bek. c) pontban

,,bérelt lakás'' szövegrész helyébe ,,bérelt, lízingelt lakás'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § l) pont [2017. szeptember 8.]

 

218. § (3) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 5. § [2017. szeptember 8.]

 

222. § a) pontban

,,Központi Lakásbizottságnak'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnak'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § m) pont [2017. szeptember 8.]

 

226. § h) pontban

,,honvédelemért felelős miniszternek'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnak'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § n) pont [2017. szeptember 8.]

 

XVII. fejezetcím (228. § előtt)

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 6. § [2017. szeptember 8.]

 

231. § (2) bek.-ben

,,HM Központi Lakásbizottság elnöke dönt a HM Központi Lakásbizottság ideiglenes személyi, továbbá'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár dönt'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § o) pont [2017. szeptember 8.]

 

232. § nyitó szövegrészben

,,bizottság'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkár'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § p) pont [2017. szeptember 8.]

 

232. § d) pontban

,,HM Központi Lakásbizottság elnökének, titkárának'' szövegrész helyébe ,,központi lakásügyek titkárának'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § q) pont [2017. szeptember 8.]

 

232. § h) pontban

,,titkára'' szövegrész helyébe ,,központi lakásügyek titkára'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § r) pont [2017. szeptember 8.]

 

239. §-ból

,,- beleértve a HM Központi Lakásbizottság személyi összetételét és titkárának feladatait -'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § (2) bek. b) pont [2017. szeptember 8.]

 

239/A. § (2) bek.-ben

,,HM közigazgatási államtitkárnál'' szövegrész helyébe ,,közigazgatási államtitkárnál'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § s) pont [2017. szeptember 8.]

 

244/E. § után

244/F. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 7. § [2017. szeptember 8.]

 

1. melléklet 10. sorban

,,Balatonkenese'' szövegrész helyébe ,,Balatonakarattya'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § t) pont [2017. szeptember 8.]


19/2012. (VIII. 28.) HM r.

 
 

a honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

 
 

1. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 11/2017. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 11/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

2. melléklet után

2a. melléklettel kieg.: 11/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]


7/2013. (VII. 25.) HM r.

 
 

a kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról

 
 

12. § (4) bek. után

(5)-(6) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 1. § [2018. január 1.]


8/2013. (VIII. 9.) HM r.

 
 

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének feltételeiről

 
 

3. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 22. § [2017. szeptember 8.]


9/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

 
 

1. § 7. pont

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. c) pontban

,,szerződéses pályakezdő'' szövegrész helyébe ,,szerződéses pályakezdő és a közkatona'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. d) pontban

,,HVKF'' szövegrész helyébe ,,Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. i) pontban

,,parancsnok, és'' szövegrész helyébe ,,parancsnok,'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. j) pontban

,,Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)'' szövegrész helyébe ,,a HVKF'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (2) bek. j) pontban

,,HVKF.'' szövegrész helyébe ,,HVKF, és'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

3. § (3a) bek. után

(3b) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 2. § [2017. szeptember 1.]

 

5. § (6) bek.-ben

,,HM társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára'' szövegrész helyébe ,,HM parlamenti államtitkára'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

11. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 3. § [2017. szeptember 1.]

 

11. § (2) bek.-ben

,,(1) bekezdéstől'' szövegrész helyébe ,,(1) és (1a) bekezdésben foglaltaktól'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

13. § (1) bek. g) pontban

,,(4) bekezdésének'' szövegrész helyébe ,,(9) bekezdésének'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § h) pont [2017. szeptember 1.]

 

19. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 4. § [2017. szeptember 1.]

 

20. § (1) bek. a) pontban

,,a központi személyügyi szerv'' szövegrész helyébe ,,az MH Ludovika Zászlóalj illetékes szerve'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § i) pont [2017. szeptember 1.]

 

21. § után

21/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 5. § [2017. szeptember 1.]

 

9. alcím

25/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 6. § [2017. szeptember 1.]

 

26. § (11) bek. után

(12) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 7. § [2017. szeptember 1.]

 

33. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 8. § [2017. szeptember 1.]

 

40. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 9. § [2017. szeptember 1.]

 

13. alcím után

13/A. alcímmel (46/A-46/G. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 10. § [2017. szeptember 1.]

 

15. alcím

48/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 11. § [2017. szeptember 1.]

 

91. § (4) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 12. § [2017. szeptember 1.]

 

92. § (1a) és (2) bek.-ben

,,két évnél'' szövegrész helyébe ,,négy évnél'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § j) pont [2017. szeptember 1.]

 

95. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 13. § [2017. szeptember 1.]

 

97. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 14. § [2017. szeptember 1.]

 

104. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 15. § [2017. szeptember 1.]

 

105. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 16. § [2017. szeptember 1.]

 

105/A. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 17. § [2017. szeptember 1.]

 

106. §-ban

,,96. § (1) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,92. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § k) pont [2017. szeptember 1.]

 

108. § (3) bek.-ben

,,másod-helikoptervezető'' szövegrész helyébe ,,másod-helikoptervezető vagy légijármű-vezető'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § l) pont [2017. szeptember 1.]

 

111. § után

111/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 18. § [2017. szeptember 1.]

 

117. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 19. § [2017. szeptember 1.]

 

32/A. alcím (120/A-120/F. §)

Hhelyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 20. § [2017. szeptember 1.]

 

121. § (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 21. § [2017. szeptember 1.]

 

245. § után

245/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 22. § [2017. szeptember 1.]

 

259. §

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

260. § (2) bek.-ben

,,1-12. melléklet'' szövegrész helyébe ,,1-11. melléklet'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § m) pont [2017. szeptember 1.]

 

270. § (2) bek.-ben

,,1-12. melléklet'' szövegrész helyébe ,,1-11. melléklet'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 25. § m) pont [2017. szeptember 1.]

 

271. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

286. § után

287. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 23. § [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

5. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § első (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

12. melléklet

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 26. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

15. melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 24. § második (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. szeptember 1.]


11/2013. (VIII. 12.) HM r.

 
 

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

 
 

5. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 27. § [2017. szeptember 1.]

 

6. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 28. § [2017. szeptember 1.]

 

9. §-ban

,,társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény'' szövegrész helyébe ,,Tny. tv.'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 30. § [2017. szeptember 1.]

 

11. § után

12. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 29. § [2017. szeptember 1.]


12/2013. (VIII. 15.) HM r.

 
 

az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról

 
 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 31. § [2018. január 1.]

 

3. § (4)-(5) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 32. § [2018. január 1.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 33. § [2018. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 34. § [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 35. § [2018. január 1.]

 

21. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 36. § [2018. január 1.]


18/2013. (IX. 5.) HM r.

 
 

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

 
 

1. § (4) bek.-ben

,,Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet1)'' szövegrész helyébe ,,Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) 2017. július 31-én hatályos rendelkezéseit'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

1. § (4) bek.-ben

,,és a 30. § (1) és (2) bekezdésére'' szövegrész helyébe ,, , a 30. § (1) és (2) bekezdésére, valamint a 30/A. §-ra'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

1. § (7) bek. után

(8)-(9) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 37. § [2017. szeptember 1.]

 

2. § (1) bek. 13. pont után

13a. ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 38. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

2. § (1) bek. 19. pont után

19a. ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 38. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,a 20. § (3) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,a 20. § (3) bekezdése vagy a 23/B. § (1) bekezdés b) pontja'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

4. § (1) bek.-ben

,,a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény'' szövegrész helyébe ,,az Mt.'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

5. § (2) bek.-ben

,,a 23. §'' szövegrész helyébe ,,a 23-23/D. §'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 39. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § (1a) bek. h)-i) pont

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 47. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

22. § (4) bek.-ben

,,valamint a 22. § (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,valamint az (1)-(3), (5) és (6) bekezdésében'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

22. § után

22/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 40. § [2017. szeptember 1.]

 

9. alcím után

9/A. alcímmel (23/A-23/E. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 41. § [2017. szeptember 1.]

 

30/A. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 42. § [2017. szeptember 1.]

 

32. § (3) bek.-ben

,,honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény'' szövegrész helyébe ,,Hvt.'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

34. § (1) bek.-ből

,, , valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 47. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

35. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 43. § (1) bek. [2017. szeptember 1.]

 

35. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 43. § (2) bek. [2017. szeptember 1.]

 

35. § (3) bek.-ben

,,18. § (5) bekezdését'' szövegrész helyébe ,,18. § (5) bekezdését, a 19. § személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 46. § h) pont [2017. szeptember 1.]

 

35. § (4) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 43. § (3) bek. [2017. szeptember 1.]

 

35/B. §-ból

,, , valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerinti fedőbeosztásban'' szövegrészt hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 47. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

16. alcím

35/C. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 44. § [2017. szeptember 1.]

 

71. § után

72-73. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 45. § [2017. szeptember 1.]


19/2013. (IX. 6.) HM r.

 
 

az egyes költségtérítésekről

 
 

1. § (1) bek. 2. pont

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 48. § [2017. szeptember 1.]

 

16. § (6) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 49. § [2017. szeptember 1.]

 

17. §-ban

,,helyi bérlet'' szövegrész helyébe ,,helyi havi bérlet'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 52. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

33/B. § (5) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 50. § [2018. január 1.]

 

37. § után

38-39. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 51. § [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet 4.2. pontban

,,saját személygépkocsi'' szövegrész helyébe ,,saját gépjármű'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 52. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet 4.5. pontban

,,Saját személygépkocsi'' szövegrész helyébe ,,Saját gépjármű'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 52. § c) pont [2017. szeptember 1.]


10/2014. (VII. 25.) HM r.

 
 

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

 
 

3. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 10. § [2017. szeptember 8.]

 

4. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 11. § [2017. szeptember 8.]

 

4. § után

4/A-4/B. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 12. § [2017. szeptember 8.]

 

4/A. § (3) bek.-ben

,,215. § (4) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,215. § (2) bekezdésében'' szövegrész lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 19. § [2018. január 1.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 13. § [2017. szeptember 8.]

 

9. §

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 14. § [2017. szeptember 8.]

 

10. § (1) bek.

Helyébe lép: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 15. § [2018. január 1.]

 

10. § (1) bek. c) pont

Hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 20. § b) pont [2017. szeptember 8.]

 

11. § után

11/A. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 16. § [2017. szeptember 8.]

 

11/A. § (1) bek. nyitó szövegrészből

,,honvédelmi szerv állományába 2014. július 31. napját követően felvett és'' szövegrészt hat. kív. h.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 20. § a) pont [2018. január 1.]

 

18. § után

18/A. §-sal kieg.: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 17. § [2017. szeptember 8.]

 

20. §

Nem lép hatályba: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 21. §

 

57. §-ban, 19/2009. (XII. 29.) HM r. 218. § (3) bek.-t megállapító rendelkezés

Hatályba lépő szöveg: 9/2017. (VIII. 31.) HM r. 18. § [2017. szeptember 8.]


7/2015. (VI. 22.) HM r.

 
 

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

 
 

4. § (2) bek.-ben

,,állomány tagja részére'' szövegrész helyébe ,,állomány tagja részére - a (3) és (4) bekezdés szerinti esetek kivételével -'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § a) pont [2017. szeptember 1.]

 

4. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 53. § [2017. szeptember 1.]

 

16. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 54. § [2017. szeptember 1.]

 

17. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 55. § [2017. szeptember 1.]

 

18. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 56. § [2017. szeptember 1.]

 

18. § (2) bek.-ben

,,merülési napló'' szövegrész helyébe ,,nyilvántartás'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § b) pont [2017. szeptember 1.]

 

19-20. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 57. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 58. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § (2) bek.-ben

,,a 24 órás ügyeleti szolgálatot'' szövegrész helyébe ,,az ügyeleti szolgálatot'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § c) pont [2017. szeptember 1.]

 

23. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 59. § [2017. szeptember 1.]

 

25. § (1) bek.-ben

,,HM közigazgatási államtitkára'' szövegrész helyébe ,,KÁT'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § d) pont [2017. szeptember 1.]

 

26. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 60. § [2017. szeptember 1.]

 

27. §-ban

,,24 óránkénti'' szövegrész helyébe ,,óránkénti'' szövegrész, ,,7,7%-a'' szövegrész helyébe ,,0,32%-a'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § e) pont [2017. szeptember 1.]

 

34. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 61. § [2017. szeptember 1.]

 

49. § (1)-(2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 62. § [2017. szeptember 1.]

 

32. alcím után

32/A. alcímmel (52/A. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 63. § [2017. szeptember 1.]

 

54. § (3) bek. c) pontban

,,pótlék'' szövegrész helyébe ,,pótlék,'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § f) pont [2017. szeptember 1.]

 

54. § (3) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 64. § [2017. szeptember 1.]

 

35. alcím

57/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 65. § [2017. szeptember 1.]

 

65. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 66. § [2017. szeptember 1.]

 

67. § után

67/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 67. § [2017. szeptember 1.]

 

73/A. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 68. § [2017. szeptember 1.]

 

V. Fejezet

49. alcímmel (73/D. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 69. § [2017. szeptember 1.]

 

74. § (3) bek. után

(4)-(5) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 70. § [2017. szeptember 1.]

 

74/A. § (3) bek.-ben

,,66. § (2) bekezdése'' szövegrész helyébe ,,66. § (2) bekezdése és a 73/D. §-a'' szövegrész lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 72. § g) pont [2017. szeptember 1.]

 

VI. Fejezet

74/B. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 71. § [2017. szeptember 1.]


24/2016. (XII. 22.) HM r.

 
 

a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről

 
 

1. § h) pont

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 73. § [2017. szeptember 1.]

 

6. § után

6/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 74. § [2017. szeptember 1.]

 

6. alcím (8. §)

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 75. § [2017. szeptember 1.]

 

20. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 77. § [2017. szeptember 1.]

 

22. § után

23. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 31.) HM r. 76. § [2017. szeptember 1.]


9/2007. (III. 6.) IRM r.

 
 

az anyakönyvi szakvizsgáról

 
 

Hat. kív. h.: 23/2017. (VIII. 7.) MvM r. 10. § [2017. augusztus 8.]


1/1999. (I. 18.) IM-EüM e. r.

 
 

a bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról

 
 

4. §

Helyébe lép: 11/2017. (VIII. 23.) IM r. 1. § [2017. augusztus 24.]


15/1991. (XI. 26.) IM r.

 
 

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

 
 

1. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 2. § (1) bek. [2017. december 29.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 2. § (2) bek. [2017. december 29.]

 

Melléklet

Mód.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 2. § (3) bek., illetve 1. melléklet [2017. december 29.]


1/2006. (I. 6.) IM r.

 
 

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

 
 

1. § (2) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (2) bek. után (2a) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 3. § [2017. augusztus 12.]


18/2014. (III. 13.) KIM r.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról

 
 

2. § (2) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (1) bek. [2017. augusztus 12.]

 

21. § (1) bek. d) pont után

e)-g) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (2) bek. [2017. augusztus 12.]

 

25. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (3) bek. [2017. augusztus 12.]

 

29. § (3) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (4) bek. [2017. augusztus 12.]

 

30. § (1) bek.

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (5) bek. [2017. augusztus 12.]

 

30. § (6) bek. után

(7)-(8) bek.-sel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (6) bek. [2017. augusztus 12.]

 

31. § d) pont után

e)-f) ponttal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (7) bek. [2017. augusztus 12.]

 

13. alcím

31/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (8) bek. [2017. augusztus 12.]

 

35/A. §

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (9) bek. [2017. augusztus 12.]

 

15. alcím

36/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 4. § (10) bek. [2017. augusztus 12.]

 

15. alcím után

15/A. alcímmel (36/B. §) kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 5. § [2017. augusztus 12.]

 

16. alcím

37/A. §-sal kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 6. § [2017. augusztus 12.]

 

1 melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (1) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (2) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

3. melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (3) bek., illetve 4. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (4) bek., illetve 5. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

4. melléklet után

5. melléklettel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (5) bek., illetve 6. melléklet [2017. augusztus 12.]

 

5. melléklet után

6. melléklettel kieg.: 10/2017. (VIII. 11.) IM r. 7. § (5) bek., illetve 7. melléklet [2017. augusztus 12.]


6/1990. (IV. 12.) KöHÉM r.

 
 

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 
 

107. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 30/2017. (VIII. 14.) NFM r. 1. § [2017. augusztus 14. 19 óra]

 

119. § után

IV/A. Fejezettel kieg.: 30/2017. (VIII. 14.) NFM r. 2. § [2017. augusztus 14. 19 óra]


43/1999. (XII. 26.) KHVM r.

 
 

a vízkészletjárulék kiszámításáról

 
 

10. § (2) bek.

Helyébe lép: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 1. § [2017. augusztus 31.]

 

3. sz. melléklet

Hat. kív. h.: 21/2017. (VIII. 23.) BM r. 2. § [2017. augusztus 31.]


27/2012. (VIII. 27.) NGM r.

 
 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 25/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 25/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]


30/2016. (VIII. 31.) NGM r.

 
 

a szakképzési kerettantervekről

 
 

1. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2018. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

3. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2018. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 24/2017. (VIII. 31.) NGM r. 1. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. szeptember 1.]


18/2015. (IV. 10.) NFM r.

 
 

a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 33/2017. (VIII. 21.) NFM r. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 22.]


35/2016. (VIII. 31.) NFM r.

 
 

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

 
 

1. melléklet

Mód.: 35/2017. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

2. melléklet

Mód.: 35/2017. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. szeptember 1.]

 

4. melléklet

Mód.: 35/2017. (VIII. 31.) NFM r. 1. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. szeptember 1.]


17/2017. (V. 26.) NFM r.

 
 

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

 
 

2. § 9. pontban

,,a cseppfolyósított szénhidrogéngáz'' szövegrész helyébe ,,a cseppfolyósított szénhidrogéngáz, a közlekedésben felhasznált villamos energia'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § a) pont [2017. augusztus 24.]

 

3. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 4. § [2017. augusztus 24.]

 

4. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 5. § [2017. augusztus 24.]

 

5. melléklet

Mód.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 24.]

 

5. melléklet I. rész 4.5.1. alpontban

,,2. részének'' szövegrész helyébe ,,II. részének'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § b) pont [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet

Mód.: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 4. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet 1-2. pont címben

,,Motorhajtóanyag'' szövegrész helyébe ,,Motorhajtóanyag (kivéve villamos energia)'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § c) pont [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet ,,Formátummal kapcsolatos megjegyzések'' rész 5. pontban

,,3. pont d) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,4.4. alpontjában'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § d) pont [2017. augusztus 24.]

 

6. melléklet ,,Formátummal kapcsolatos megjegyzések'' rész 6. pontban

,,3. pont b) alpontjában'' szövegrész helyébe ,,4.2. alpontjában'' szövegrész lép: 31/2017. (VIII. 17.) NFM r. 6. § e) pont [2017. augusztus 24.]


49/1997. (XII. 17.) NM r.

 
 

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról

 
 

2. § (1) bek. után

(1a)-(1b) bek.-sel kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 1. § [2017. október 1.]

 

2/A. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 2. § [2017. október 1.]

 

5. § után

6. §-sal kieg.: 18/2017. (VIII. 31.) EMMI r. 3. § [2017. október 1.]


16/1998. (V. 20.) PM r.

 
 

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól

 
 

4. § (3) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 1. § (1) bek. [2017. augusztus 19.]

 

4. § (7) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 1. § (2) bek. [2017. augusztus 19.]

 

5. § (3) bek.-ben

,,azonnal'' szövegrész helyébe ,,5 munkanapon belül'' szövegrész lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 6. § a) pont [2017. augusztus 19.]

 

5. § (5) bek.-ben

,,követő 5 munkanapon belül'' szövegrész helyébe ,,követő 15 munkanapon belül'' szövegrész lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 6. § b) pont [2017. augusztus 19.]

 

5. § (5a) bek.-ben

,,10. munkanap'' szövegrész helyébe ,,20. munkanap'' szövegrész lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 6. § c) pont [2017. augusztus 19.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 2. § [2017. augusztus 19.]

 

7. § (3) bek.

Helyébe lép: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 3. § [2017. augusztus 19.]

 

13. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 4. § [2017. augusztus 19.]

 

2. sz. melléklet

Mód.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 5. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. augusztus 19.]

 

3. sz. melléklet

Mód.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 5. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. augusztus 19.]

 

4. sz. melléklet

Mód.: 23/2017. (VIII. 18.) NGM r. 5. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. augusztus 19.]


39/2011. (V. 18.) VM r.

 
 

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

 
 

2. § (7) bek.-ben

,,50 millió'' szövegrész helyébe ,,100 millió'' szövegrész lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 7. § [2017. augusztus 8.]

 

2. § (8a) bek. b) pont után

c) ponttal kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 3. § (1) bek. [2017. augusztus 8.]

 

2. § (8b)-(8c) bek.

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 3. § (2) bek. [2017. augusztus 8.]

 

4. § (1) bek. c)-d) pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 4. § [2017. augusztus 8.]

 

6. § (2) bek. záró szövegrész

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 5. § [2017. augusztus 8.]

 

7. § (1c)-(1d) bek.

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 6. § [2017. augusztus 8.]


94/2013. (X. 10.) VM r.

 
 

a mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési támogatásáról

 
 

1. § 6. pont

Helyébe lép: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 8. § [2017. augusztus 8.]

 

3. § (4a) bek. után

(4b) bek.-sel kieg.: 39/2017. (VIII. 7.) FM r. 9. § [2017. augusztus 8.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1160/2002. (IX. 26.) Korm. h.

 
 

az országos múzeumok látogatásáról

 
 

Hat. kív. h.: 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. h. 3. pont [2017. augusztus 12.]


1426/2014. (VII. 28.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

2. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 2. pont


1590/2014. (X. 21.) Korm. h.

 
 

a bosznia-hercegovinai és szerbiai árvíz utáni újjáépítés támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. december 31.'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont


1049/2015. (II. 11.) Korm. h.

 
 

a veszprémi uszoda beruházás egyes kérdéseiről

 
 

Visszavonja: 1523/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 4. pont [2017. augusztus 15.]


1217/2015. (IV. 17.) Korm. h.

 
 

a Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról

 
 

2. pontban

,,2017. december 31.'' szövegrész helyébe ,,2019. december 31.'' szövegrész lép: 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 2. pont


1004/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. melléklet 3. pont táblázat C:3 mezőben

,,6,405'' szövegrész helyébe ,,7,328'' szövegrész lép: 1592/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017.augusztus 29.]

 

2. melléklet táblázat D:50 mezőben

,,6,405'' szövegrész helyébe ,,7,328'' szövegrész lép: 1592/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017.augusztus 29.]


1011/2016. (I. 20.) Korm. h.

 
 

a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat C:12 mezőben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Főigazgatóság (konzorciumvezető), Semmelweis Egyetem'' szövegrész lép: 1558/2017. (VIII. 18.) Korm. h. 1. pont [2017. augusztus 19.]


1037/2016. (II. 9.) Korm. h.

 
 

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat C:65 mezőben

,,Főigazgatóság'' szövegrész helyébe ,,Főigazgatóság (konzorciumvezető), Semmelweis Egyetem'' szövegrész lép: 1558/2017. (VIII. 18.) Korm. h. 2. pont [2017. augusztus 19.]


1082/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 4. pont


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont d) alpont nyitó szövegrészben

,,19,59'' szövegrész helyébe ,,22,77'' szövegrész lép: 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. augusztus 29.]

 

1. pont d) alpont nyitó szövegrészben

,,22,77'' szövegrész helyébe ,,23,14'' szövegrész lép: 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. szeptember 1.]

 

1. pont d) alpont db) alpontban

,,15,42'' szövegrész helyébe ,,18,60'' szövegrész lép: 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. augusztus 29.]

 

1. pont d) alpont db) alpontban

,,18,60'' szövegrész helyébe ,,18,97'' szövegrész lép: 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. szeptember 1.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:5 mezőben

,,82,35'' szövegrész helyébe ,,82,72'' szövegrész lép: 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2017. szeptember 1.]

 

C:7 mezőben

,,176,33'' szövegrész helyébe ,,179,51'' szövegrész lép: 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2017. augusztus 29.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

D:37 mezőben

,,1,38'' szövegrész helyébe ,,1,75'' szövegrész lép: 1599/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2017. szeptember 1.]

 

D:56 mezőben

,,10,00'' szövegrész helyébe ,,13,18'' szövegrész lép: 1581/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2017. augusztus 29.]

 

D:234 mezőben

,,4,91'' szövegrész helyébe ,,6,20''szövegrész lép: 1538/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. augusztus 15.]

 

E:234 mezőben

,,0,40'' szövegrész helyébe ,,0,48'' szövegrész lép: 1538/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. augusztus 15.]

 

D:243 mezőben

,,2,97'' szövegrész helyébe ,,3,99'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont a) pont [2017. augusztus 15.]

 

E:243 mezőben

,,0,16'' szövegrész helyébe ,,0,21'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont b) pont [2017. augusztus 15.]

 

D:251 mezőben

,,1,95'' szövegrész helyébe ,,4,49'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont c) pont [2017. augusztus 15.]

 

E:251 mezőben

,,0,11'' szövegrész helyébe ,,0,24'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont d) pont [2017. augusztus 15.]

 

D:274 mezőben

,,2,77'' szövegrész helyébe ,,4,24'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont e) pont [2017. augusztus 15.]

 

E:274 mezőben

,,0,31'' szövegrész helyébe ,,0,48'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont f) pont [2017. augusztus 15.]

 

D:299 mezőben

,,2,57'' szövegrész helyébe ,,5,61'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont g) pont [2017. augusztus 15.]

 

E:299 mezőben

,,0,36'' szövegrész helyébe ,,0,80'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont h) pont [2017. augusztus 15.]

 

D:304 mezőben

,,3,78'' szövegrész helyébe ,,5,43'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont i) pont [2017. augusztus 15.]

 

E:304 mezőben

,,0,41'' szövegrész helyébe ,,0,56'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont j) pont [2017. augusztus 15.]

 

D:316 mezőben

,,3,88'' szövegrész helyébe ,,4,23'' szövegrész lép: 1591/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. augusztus 29.]

 

E:316 mezőben

,,0,69'' szövegrész helyébe ,,0,75'' szövegrész lép: 1591/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. augusztus 29.]

 

D:324 mezőben

,,1,40'' szövegrész helyébe ,,2,50'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont k) pont [2017. augusztus 15.]

 

E:324 mezőben

,,0,15'' szövegrész helyébe ,,0,21'' szövegrész lép: 1537/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont l) pont [2017. augusztus 15.]


1182/2016. (IV. 11.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

 
 

1. pontban

,,tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész helyébe ,,és a Közgyűjtemények cím javára biztosított 100,0 millió forint tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 5. pont


1247/2016. (V. 18.) Korm. h.

 
 

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat

 
 

B:26 mezőben

,,Egyházasdaróc'' szövegrész helyébe ,,Egyházasrádóc'' szövegrész lép: 1556/2017. (VIII. 18.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. augusztus 19.]

 

D:26 mezőben

,,2,00'' szövegrész helyébe ,,0,60'' szövegrész lép: 1556/2017. (VIII. 18.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. augusztus 19.]

 

D:27 mezőben

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,5,88'' szövegrész lép: 1590/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont [2017. augusztus 29.]

 

D:65d mezőben

,,15,35'' szövegrész helyébe ,,17,74'' szövegrész lép: 1557/2017. (VIII. 18.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. augusztus 19.]

 

D:65e mezőben

,,10,89'' szövegrész helyébe ,,16,21'' szövegrész lép: 1557/2017. (VIII. 18.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. augusztus 19.]

 

B:80 mezőben

,,vasútvonal városi-elővárosi tram-train rendszer megvalósítása'' szövegrész helyébe ,,tram-train rendszerhez szükséges járműtelep építése'' szövegrész lép: 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. augusztus 29.]

 

D:80 mezőben

,,32,50'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. augusztus 29.]

 

E:80 mezőben

,,Tervfelülvizsgálat, kiviteli tervek és nagyprojekt támogatási kérelem elkészítése, Szeged-Hódmezővásárhely közötti városi-elővárosi tram-train rendszer kiépítése, szűk keresztmetszet kiváltás, Hódmezővásárhelyen villamos vonal kialakítása.'' szövegrész helyébe ,,Járműtelep építése Szegeden, kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és a vasútvillamos (tram-train) rendszerhez szükséges előkészítő tervezési feladatok.'' szövegrész lép: 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont c) alpont [2017. augusztus 29.]

 

D:81 mezőben

,,16,00'' szövegrész helyébe ,,17,62'' szövegrész lép: 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 3. pont d) alpont [2017. augusztus 29.]

 

B:96 mezőben

,,Kaposvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem'' szövegrész helyébe ,,Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése'' szövegrész lép: 1498/2017. (VIII. 8.) Korm. h. 3. pont a) alpont [2017. augusztus 9.]

 

D:96 mezőben

,,10,50'' szövegrész helyébe ,,14,10'' szövegrész lép: 1498/2017. (VIII. 8.) Korm. h. 3. pont b) alpont [2017. augusztus 9.]


1351/2016. (VII. 6.) Korm. h.

 
 

az Iparművészeti Múzeum nagyrekonstrukciójáról és múzeumszakmai fejlesztéséről (2016-2019)

 
 

Visszavonja: 1513/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 7. pont


1437/2016. (VIII. 17.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról

 
 

1. pontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Közgyűjtemények cím javára biztosított 80 000 ezer forint tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 6. pont


1514/2016. (IX. 22.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 
 

1. pont a) alpontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Versenysport támogatása előirányzat javára biztosított 105 000 ezer forint tekintetében 2017. december 31., a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének felújítása előirányzat javára biztosított 402 029 ezer forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 7. pont


1621/2016. (XI. 11.) Korm. h.

 
 

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról és egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes Korm. határozatok módosításáról

 
 

1. pont b) alpontban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára biztosított 142 414 ezer forint tekintetében 2018. június 30.'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 8. pont


1862/2016. (XII. 27.) Korm. h.

 
 

a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról

 
 

1. melléklet 12. sorban

,,5,5'' szövegrész helyébe ,,6,3'' szövegrész lép: 1527/2017. (VIII. 14.) Korm. h. 3. pont


1863/2016. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 
 

1. melléklet

Mód.: 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. h. 1. pont, illetve 1. melléklet [2017. augusztus 9.]


1097/2017. (III. 2.) Korm. h.

 
 

a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről

 
 

1. pont g) alpont

Visszavonja: 1579/2017. (VIII. 28.) Korm. h. 4. pont


1325/2017. (VI. 8.) Korm. h.

 
 

az egyes adóügyi ügyfélszolgálati tevékenységeknek a kormányablakokban történő ellátásához szükséges intézkedésekről

 
 

1. pont b) alpontban

,,cím javára legfeljebb bruttó 141 000 ezer forint'' szövegrész helyébe ,,cím javára legfeljebb bruttó 107 386 900 forint és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára legfeljebb bruttó 33 613 100 forint'' szövegrész lép: 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. h. 9. pont
 
 

 ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2017.09.22.