A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7004225. látogatója

    Korábbi hónapok:

Változások mutatója

    A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó közzéteszi 2017. november 1-jétől a 2017/183. számig a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályok (alkotmánybírósági döntések) által módosított vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok és egyéb jogi iránymutatások jegyzékét és a változások tartalmát.
    A mutató első oszlopa a az érintett jogszabály számszerű megjelölését, címét, továbbá a közvetlenül érintett pontos jogszabályhelyet (§, bekezdés, pont stb.) tartalmazza, míg a második oszlop a módosító vagy hatályon kívül helyező jogszabály jelöli, és a változás jellegét közli.
    Az első oszlopban felvett jogszabályok sorrendje a jogszabályok hierarchiájához igazodik.
Az összeállításban mindig a tárgyhónap során közzétett jogszabályokat a megadott közlönyszámig dolgozzuk fel. A változás időpontját a második oszlopban a [ ]-ben megjelenő dátum jelöli, ennek hiányában a változás a jogszabály kihirdetésének napjával lép hatályba.

    Használt rövidítések:

 
Hat. kiv. h.:
Hatályon kívül helyezte
 
Kieg.:
Kiegészítette
 
Mód.:
Módosította
 
Vh.:
Végrehajtására lásd

Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetTÚRVÉNYEK ÉS TÚRVÉNYEREJő RENDELETEK
 

1952. évi III. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

358/C. §előtti alcím címben és 358/C. §-ban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 1. § [2017. november 19.]


1990. évi XCIII. tv.

 
 

az illetékekről

 
 

33. § (2) bek. 61. pont

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 1. § a) pont [2018. január 1.]

 

57. § (1) bek. i) pont

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 1. § [2018. január 1.]

 

Melléklet XXII. fejezet 1. pont a) alpont

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 1. § b) pont [2018. január 1.]


1991. évi XLI. tv.

 
 

a közjegyzőkről

 
 

10. § (2)–(3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 2. § [2018. január 1.]

 

11/A. § (1) bek. c) pont

Helyébe lép, egyidejűleg d) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 3. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

11/A. § (9) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 3. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

17. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

20. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 5. § [2018. január 1.]

 

22. § (1) bek. a)–b) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 6. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

22. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 6. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (3) bek.-ben

,,kölcsönös áthelyezése'' szövegrész helyébe ,,áthelyezése'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § a) pont [2018. január 1.]

 

III. Fejezetcím (25. § előtt)

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 7. § [2018. január 1.]

 

26. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 8. § [2018. január 1.]

 

27/A. § után

27/B. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 9. § [2018. január 1.]

 

29. § (2a) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 10. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (2a) bek. után

(2b) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 10. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

29. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 10. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

31/A. § (6) bek.-ben

,,közjegyzőjelölt és az egyéb irodai alkalmazott'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőjelölt, a közjegyzői irodai ügyintéző és az egyéb irodai alkalmazott'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/A. § (6) bek.-ben

,,közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

31/A. § (6) bek.-ben

,,névjegyzékében a közjegyzőhelyettest, illetve közjegyzőjelöltet'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékében, illetve a közjegyzői irodai ügyintézők nyilvántartásában a közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet, illetve közjegyzői irodai ügyintézőt'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § d) pont [2018. január 1.]

 

49/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 11. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

49/A. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 11. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

49/A. § (6) bek. után

(6a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 11. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

49/A. § után

49/B. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 12. § [2018. január 1.]

 

49/C. § (1) bek.-ben

,,közjegyzőkről és közjegyzőhelyettesekről'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőkről, közjegyzőhelyettesekről, közjegyzőjelöltekről és közjegyzői irodai ügyintézőkről'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § e) pont [2018. január 1.]

 

49/C. § (2) bek. a) pontban

,,közjegyző és a közjegyzőhelyettes'' szövegrész helyébe ,,közjegyző, a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § f) pont [2018. január 1.]

 

49/C. § (2) bek. g) pontban

,,közjegyzőhelyettest'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőhelyettest, közjegyzőjelöltet, közjegyzői irodai ügyintézőt'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § g) pont [2018. január 1.]

 

 
 

49/C. § (2) bek. j) pontban

,,közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt'' szövegrész helyébe ,,közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § c) pont [2018. január 1.]

 

54. § (1) bek. p) pont után

q) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 13. § [2019. január 1.]

 

69/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 14. § [2018. január 1.]

 

111. § (3) bek. után

(4)–(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 15. § [2018. január 1.]

 

120. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 16. § [2018. január 1.]

 

136. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 17. § [2018. január 1.]

 

137. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 18. § [2018. január 1.]

 

139. § (4) bek. után

(5)–(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 19. § [2018. január 1.]

 

166/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 20. § [2018. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

180. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 21. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

181. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 21. § (2) bek.

 

a 183. § b) pontban

,,székhelyét'' szövegrész helyébe ,,székhelyét, valamint hagyatéki ügyekben a közjegyzők illetékességét'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 23. § h) pont [2018. január 1.]

 

183/A. § a)–c) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 22. § [2018. január 1.]


1992. évi XXXIII. tv.

 
 

a közalkalmazottak jogállásáról

 
 

6/A. § (5) bek.-ben

,,minden harmadik'' szövegrész helyébe ,,minden ötödik'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 2. § [2018. január 1.]


1992. évi XLIV. tv.

 
 

a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

 
 

24/B. § (2)–(3), (10)–(11) bek.-ben

,,közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 24. § a) pont [2018. január 1.]

 

24/E. § (3)–(4) bek.-ben

,,közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 24. § a) pont [2018. január 1.]

 

24/F. § (4) bek.-ben

,,közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 24. § a) pont [2018. január 1.]

 

24/B. § (8) bek.-ben

,,ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 24. § b) pont [2018. január 1.]


1993. évi XLVIII. tv.

 
 

a bányászatról

 
 

22. § (10) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 25. § [2018. január 1.]

 

29/A. § (1) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 25. § [2018. január 1.]


1993. évi LXXVIII. tv.

 
 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

 
 

64/C. § (5) bek.-ben

,,az ügyvéd, feladatkörében a jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd és a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 26. § [2018. január 1.]


1993. évi XCVI. tv.

 
 

az Únkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 27. § [2018. január 1.]


1994. évi XLIX. tv.

 
 

az erdőbirtokossági társulatról

 
 

5. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 28. § [2018. január 1.]


1994. évi LIII. tv.

 
 

a bírósági végrehajtásról

 
 

11. (2) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

18. § (3) bek.-ben

,,az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó ügyben a Kar hivatali szerve,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 30. § a) pont [2018. január 1.]

 

22. § b) pontban

,,ügyvédi fegyelmi hatóságnak'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi kamara fegyelmi tanácsának'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

23/A. § (3) bekezdésében

a ,,Kormánytisztviselői'' szövegrészek helyébe a ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 2. § [2017. november 19.]

 

31/A. §

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 30. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/E. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (1) bek.-ben

,,Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK)'' szövegrész helyébe ,,MOKK'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

34. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

36. § (1)–(2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

84. § (4) bek.-ben

,,Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK)'' szövegrész helyébe ,,MOKK'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

164. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

171. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

171. § (4) bek.-ben

,,végrehajtást foganatosító bíróságnál'' szövegrész helyébe ,,217. § alapján'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

182/A. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXV. tv. 1. § [2017. november 11.]

 

250. § (2) bek. 7. pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

250/A. § (6) bek.-ben

,,kamarát'' szövegrész helyébe ,,Kart'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

252. § (1) bek.-ben

,,kamara'' szövegrész helyébe ,,Kar'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (15) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

254/H. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

269. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

271. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (12) bek. [2018. január 1.]

 

293. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (13) bek. [2018. január 1.]

 

298. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 29. § (14) bek. [2018. január 1.]

 

277. § (2) bek.-ben

,,jelölt'' szövegt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 30. § c) pont [2018. január 1.]

 

304. § után

304/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXV. tv. 2. § [2017. november 11.]


1995. évi XXXII. tv.

 
 

a szabadalmi ügyvivőkről

 
 

2. § (4) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 31. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 31. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

4. § (3) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

12. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 31. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

14. §

Helyébe lép, egyidejűleg 14/A–14/B. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

15. §

Helyébe lép, egyidejűleg 15/A–15/D. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 33. § [2018. január 1.]

 

16. § előtti alcím és cím

Helyébe lép, egyidejűleg 16/A–16/B. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 34. § [2018. január 1.]

 

17. § (4) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

22. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

23. § (1)–(3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

23/B. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

24. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

24/A. § (1)–(2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

24/B. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

24/C. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

24/D. § (8) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8) bek. után (9) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

24/E. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

24/G. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

24/H. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (12) bek. [2018. január 1.]

 

25. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 36. § a) pont [2018. január 1.]

 

25. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (13) bek. [2018. január 1.]

 

,,Fegyelmi felelősség'' alcím

25/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (14) bek. [2018. január 1.]

 

26. § (2) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 36. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

27. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

30. § (1) bek.-ben

,,a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól'' szövegrész helyébe ,,az általános közigazgatási rendtartásról'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

30. § (10) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 36. § b) pont [2018. január 1.]

 

33/A. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

,,Átmeneti rendelkezések'' alcím

39/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 35. § (5) bek. [2018. január 1.]


1995. évi LIII. tv.

 
 

a környezet védelmének általános szabályairól

 
 

64/A. § (2) bek. a) pont aa) alpont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 3. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

64/A. § (2) bek. a) pont ab) alpont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 3. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

64/B. § után

64/C. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 3. § (3) bek. [2019. január 1.]

 

64/A. § (1) bek. nyitó szövegrészében

,,igazgatási szervek a természetes és jogi személyekről adatokat környezetvédelmi ügyféljel (a továbbiakban: KűJ-szám) alkalmazásával'' szövegrész helyébe ,,feladatokat ellátó szervek a természetes és jogi személyekről adatokat'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 3. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

64/A. § (3) bek.-ből

,,és vízvédelmi'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 3. § (5) bek. [2018. január 1.]


1995. évi LVII. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról

 
 

12. § után

IV. fejezettel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 4. § [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek. c) pontban

,,haltenyésztési'' szövegrész helyébe ,,haltermelési'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 10. § a) pont [2018. január 1.]

 

15/A. § (2) bek. után

(3)–(5) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 5. § [2019. január 1.]

 

15/C. § (1) bek. l) pontban

,,50 000'' szövegrész helyébe ,,400 000'', a ,,150 000'' szövegrész helyébe ,,300 000'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 10. § b) pont [2018. január 1.]

 

15/C. § (2) bek.-ből

,,továbbá az (1) bek. c) pontban foglalt azon esetben, ha az engedélyes a vízügyi hatósági jogkörben kiadott vízjogi engedéllyel rendelkezik,'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 11. § [2018. január 1.]

 

33/A. § után

VIII/A. fejezettel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 6. § [2018. január 1.]

 

33/C. § után

33/D–33/J. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 7. § [2019. január 1.]

 

45. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

45. § (7b) bek. után

(7c) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

45/G. § után

45/H–45/L. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 9. § [2018. január 1.]


1995. évi CXVII. tv.

 
 

a személyi jövedelemadóról

 
 

3. § 17. pont e) alpontban

,,az ügyvédekről szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 38. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

7. § (1) bek. o) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 38. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

,,Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések'' alcím

93. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 38. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet

Mód.: 2017. évi CXXXII. tv. 1. §, illetve 1. melléklet [2017. november 11., 1. és 3. pont: 2018. január 1.]


1996. évi LXXXV. tv.

 
 

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 
 

31. § (1) bek. n) pont után

o)–p) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 12. § [2018. január 1.]


1997. évi XLVII. tv.

 
 

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

 
 

4. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 13. § [2018. január 1.]


1997. évi LXXVIII. tv.

 
 

az épített környezet alakításáról és védelméről

 
 

54. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 1. § [2017. december 1.]


1997. évi LXXX. tv.

 
 

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

 
 

4. § b) pont 3. alpontból

,,ügyvédekről szóló törvény hatálya alá tartozó'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

16. § (1) bek. i) pontban

,,az oktatásért felelős miniszter által'' szövegrész helyébe ,,az oktatásért, a külügyekért felelős miniszter által'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXII. tv. 2. § [2017. november 11.]


1997. évi CXLI. tv.

 
 

az ingatlan-nyilvántartásról

 
 

7. § (3b) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

26. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

26. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (2) bek. d) pontban

,,ügyvéd (jogtanácsos)'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

32. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

32. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

32. § (4)–(4a) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

32. § (6) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

35. § (1) bek.-ben

,,a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével'' szövegrész helyébe ,,a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével, továbbá ha törvény eltérően nem rendelkezik,'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

35. § (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 42. § [2018. január 1.]

 

37. § (3) bek. b) pontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (6) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

44. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

64. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 41. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

73/A. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 14. § [2018. január 1.]


1997. évi CXXXII. tv.

 
 

a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

 
 

27. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 40. § [2018. január 1.]


2000. évi CXVI. tv.

 
 

az egészségügyi közvetítői eljárásról

 
 

6. § (4) bek.-ben

,,a szolgáltatót a jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 43. § [2018. január 1.]


2001. évi CVIII. tv.

 
 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 
 

2. § i) pont után

j) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 15. § [2018. május 10.]

 

6. § után

Alcímmel és 6/A–6/D. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 16. § [2018. május 10.]

 

17. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 17. § [2018. május 10.]

 

18. § (1) bek. d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 18. § [2018. május 10.]


2002. évi XLIII. tv.

 
 

az egyszerűsített vállalkozói adóról

 
 

21. § (1) bek. 1. pont h) alpont

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 44. § [2018. január 1.]


2002. évi LV. tv.

 
 

a közvetítői tevékenységről

 
 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 45. § [2018. január 1.]


2003. évi XLIX. tv.

 
 

az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról

 
 

1. § (2)–(4) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 46. § [2018. január 1.]

 

35. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § [2018. január 1.]


2003. évi LXXX. tv.

 
 

a jogi segítségnyújtásról

 
 

3. § (3) bek. b) pont 2. alpontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

11. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

II. és VI. Fejezet címben (11. § és 52. § előtt)

,,POLGÁRI'' szövegrész helyébe ,,POLGÁRI ÉS KÚZIGAZGATÁSI'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

39. § (2) bek.-ben

,,8'' szövegrész helyébe ,,nyolc'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

61. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

61. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

61. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek. után (7a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

65. § (1) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

66. § (1) bek.-ben

,,kötő'' szövegrész helyébe ,,kezdeményező adatlapot visszaküldő'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

66. § (2)–(3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

67. §. (2) bek.-ből

,,; velük – erre irányuló kérelmükre – a jogi segítségnyújtó szolgálat szolgáltatási szerződést köt'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 49. § a) pont [2018. január 1.]

 

67. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 49. § b) pont [2018. január 1.]

 

68. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (7) bek. [2018. január 1.]

 

68. § (2) bek.-ben

,,polgári eljárásban'' szövegrész helyébe ,,polgári és közigazgatási eljárásban'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

68. § (4) és (5) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 49. § c) pont [2018. január 1.]

 

70. § (1) bek. a) pontban

,,az ügyvédekről'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

71. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (8) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (9) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (3) bek. c) pontból

,, vagy jogtanácsos'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 49. § d) pont [2018. január 1.]

 

71/A. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (10) bek. [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek.-ben

,,polgári'' szövegrész helyébe ,,polgári, közigazgatási'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (13) bek. g) pont [2018. január 1.]

 

73. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (11) bek. [2018. január 1.]

 

75. § d) pont után

e) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 47. § (12) bek. [2018. január 1.]


2003. évi C. tv.

 
 

az elektronikus hírközlésről

 
 

127. § (2) bek. után

(4f) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVIII. tv. 1. § 2017. évi CXXXVIII. tv. 1. § [2017. november 12.]

 

132. § (2c) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVIII. tv. 2. § (1) bek. [2017. november 26.]

 

132. § (9) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVIII. tv. 2. § (2) bek. [2017. november 26.]

 

132. § (9) bek. után

(10)–(11) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVIII. tv. 2. § (3) bek. [2017. november 26.]

 

134. § (14) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (14a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVIII. tv. 3. § [2017. november 12.]

 

134. § (16) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVIII. tv. 4. § [2017. november 12.]

 

127. § (4b) bek.-ben

,,(4c) bekezdés kivételével'' szövegrész helyébe ,,(4c) és (4f) bekezdés kivételével'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVIII. tv. 5. § [2017. november 12.]

 

Vegyes rendelkezések alcím

163/J. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVIII. tv. 6. § [2017. november 12.]

 

188. § 3. pont után

4. és 5. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVIII. tv. 7. § [2017. november 26.]


2003. évi CXXXIII. tv.

 
 

a társasházakról

 
 

10. § (5) bek.-ben

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

11. §-ban

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

21. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 50. §2017. évi CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

32. § (1) és (3) bek.-ben

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

60. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

62. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 50. § [2018. január 1.]


2004. évi II. tv.

 
 

a mozgóképről

 
 

19/L. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 51. § [2018. január 1.]

 

19/M. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 51. § [2018. január 1.]


2004. évi CXV. tv.

 
 

a lakásszövetkezetekről

 
 

4. § (5) bek.-ben

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 52. § [2018. január 1.]

 

47. § (1) és (3) bek.-ben

,,ügyvéd – jogkörén belül jogtanácsos – által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 52. § [2018. január 1.]


2005. évi L. tv.

 
 

a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról

 
 

10. § (3)–(5) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 53. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

11. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 53. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép:2017. évi CXXXVI. tv. 53. § (2) bek. [2017. november 18.]


2005. évi CXXXV. tv.

 
 

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

 
 

46. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 55. § [2018. január 1.]


2006. évi V. tv.

 
 

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 
 

9. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § a) pont [2018. január 1.]

 

9. § (1) és (3a) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

15. § (3a) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

24. § (1) bek. h) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

29. § (2) bek. i) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

30. § (5)–(5b) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

31/A. § (1) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

37. § (2) bek.-ben

,,ügyvédi törvényben'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § c) pont [2018. január 1.]

 

69. § (2) bek. a) pontban

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § d) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet II.1. b) pont ba) alpontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet II.3. c) pont ca) alpontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

1. sz. melléklet II.9. a) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

2. sz. melléklet I.2. pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

2. sz. melléklet II.2. b) pont ba) alpontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet II.2. c) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet II.14. b) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]

 

3. sz. melléklet II.16. a) pontban

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 56. § b) pont [2018. január 1.]


2007. évi XVII. tv.

 
 

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről

 
 

31. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 19. § [2019. január 1.]


2007. évi LXXXVI. tv.

 
 

a villamos energiáról

 
 

27. § (5) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (5a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 2. § [2017. november 11.]

 

116. § (3) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 3. § (1) bek. [2017. december 1.]

 

116. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 3. § (2) bek. [2017. december 1.]

 

124. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 4. § [2017. november 11.]

 

146/A. § (9) bek. után

(10)–(11) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 5. § [2017. november 11.]

 

170. § (1) bek. 53. pont után

54. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 6. § [2017. november 11.]

 

178/U. § után

178/V. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 7. § [2017. november 11.]


2007. évi CXVII. tv.

 
 

a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről

 
 

14/B. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (3) bek.-ben

,,vezető jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,vezető jogász'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 57. § (2) bek. [2018. január 1.]


2007. évi CXXIX. tv.

 
 

a termőföld védelméről

 
 

10. § (2) bek. e) pont után

f) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 20. § [2018. január 1.]


2007. évi CXL. tv.

 
 

a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről

 
 

13/A. § (4) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 58. § [2018. január 1.]


2008. évi XL. tv.

 
 

a földgázellátásról

 
 

89. § (3) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (3a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 8. § (1) bek. [2018. február 1.]

 

89. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

89. § (7)–(7a) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 8. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

108. § (7) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (8)–(10) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 9. § [2017. november 11.]

 

132. § 54. pont után

55. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 10. § [2018. február 1.]

 

XVIII. Fejezet

146/N. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 11. § [2017. november 11.]

 

89. § (1) bek.-ben

,,kiviteli tervét'' szövegrész helyébe ,,kiviteli tervét a gázfogyasztó készülékcsere kivételével'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 12. § a) pont [2018. február 1.]

 

103. § (4b) bek.-ben

,,vagy a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának'' szövegrész helyébe ,,és a fogyasztói vezeték szivárgás-ellenőrzéssel végzett gáztömörségi felülvizsgálatának'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 12. § b) pont [2018. január 1.]

 

89. § (6a)–(6g) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVII. tv. 13. § a) pont [2018. január 1.]

 

132/B. §

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVII. tv. 13. § b) pont [2018. január 1.]


2009. évi XXXVII. tv.

 
 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 
 

18/D. § (1) bek.-ben

,,Ha a magánokiratot külföldön állították ki, és'' szövegrész helyébe ,,Ha a magánokiratot külföldön állították ki, a (2) és (3) bekezdésben megjelölt esetek kivételével, továbbá ha törvény vagy'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 59. § a) pont [2018. január 1.]

 

18/E. § (1) bek.-ben

,,aláírásuk'' szövegrész helyébe ,,aláírása'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 59. § a) pont [2018. január 1.]

 

18/B. § (3)–(5) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 60. § [2018. január 1.]


2009. évi LXII. tv.

 
 

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

 
 

56/B. § (1) bek. b) pontban

,,vezető jogtanácsost'' szövegrész helyébe ,,vezető jogászt'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 61. § a) pont [2018. január 1.]

 

56/B. § (6) bek. b) pontban

,,vezető jogtanácsosként'' szövegrész helyébe ,,vezető jogászként'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 61. § b) pont [2018. január 1.]

 

56/E. §-ban

,,vezető jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,vezető jogász'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 61. § c) pont [2018. január 1.]


2009. évi LXXVI. tv.

 
 

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 
 

9. § b) pontban

,,az ügyvédekről szóló tv. szerinti'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

16. § (4) bek. d) pontban

,,az ügyvédekről szóló törvény szerinti'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerinti'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 62. § [2018. január 1.]


2009. évi LXXXV. tv.

 
 

a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

 
 

20. § (2a) bek.-ben

,,ügyvéd által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 63. § [2018. január 1.]


2009. évi CXLIV. tv.

 
 

a vízitársulatokról

 
 

10. §-ban

,,ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 64. § [2018. január 1.]


2010. évi XXXVIII. tv.

 
 

a hagyatéki eljárásról

 
 

6. § (1) bek. j) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 65. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 65. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

II. Fejezet

18/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

20. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 67. § [2018. január 1.]

 

27. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

28. § (1) bek. a) pontban

,,országos kamarát'' szövegrész helyébe ,,Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (a továbbiakban: országos kamara)'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 79. § a) pont [2018. január 1.]

 

28. § (6) bek.-ben

,,vagyonrendelőt, további'' szövegrész helyébe ,,vagyonrendelőt (a vagyonrendelő jogutódát), valamint – ha az ismert, akkor – a további'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 79. § b) pont [2018. január 1.]

 

71. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 69. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

71. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 69. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

73. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

83. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 71. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

83. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 71. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

94. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 72. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

94. § (2)–(3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 72. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

99. § (3) bek. után

(4)–(9) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 73. § [2018. január 1.]

 

100. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 74. § [2018. január 1.]

 

101. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 75. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

101. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 75. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

101. § (5) bek.-ben

,,öröklésben érdekeltekkel közölni'' szövegrész helyébe ,,öröklésben érdekeltekkel és azzal a személlyel, akinek a javára a rendelkezést teljesíteni kell, közölni'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 79. § c) pont [2018. január 1.]

 

110. § (2) bek. l)–m) pont

Helyébe lép, egyidejűleg n)–o) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 76. § [2018. január 1.]

 

118. § (5) bek.-ben

,,a pénzforgalmi szolgáltatónál'' szövegrész helyébe ,,a pénzforgalmi szolgáltatónál, a befektetési szolgáltatónál, az önkéntes kölcsönös nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárnál, illetve a biztosítónál (a továbbiakban együtt: szolgáltató)'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 79. § d) pont [2018. január 1.]

 

118. § (5) bek.-ben

,,a pénzforgalmi szolgáltatóktól'' szövegrész helyébe ,,a szolgáltatóktól'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 79. § e) pont [2018. január 1.]

 

VII. Fejezet

118/A–118/B. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 77. § [2018. január 1.]

 

124. § után

125. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 78. § [2018. január 1.]


2011. évi CXII. tv.

 
 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 
 

71. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 80. § [2018. január 1.]


2011. évi CXXVIII. tv.

 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

 
 

78. § után

VII/A. fejezettel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 21. § [2018. január 1.]

 

141/B. § után

142/C. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 22. § [2018. január 1.]


2011. évi CLXI. tv.

 
 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

 
 

166. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 81. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

XII. Fejezet

52/A. alcímmel (166-A. §) kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 81. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

172. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 81. § (3) bek. [2018. január 1.]


2011. évi CLXXXI. tv.

 
 

a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

 
 

9. § (1) bek.-ben

,,az ügyvédekről szóló törvényben'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 82. § [2018. január 1.]


2011. évi CXCIX. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről

 
 

6. § 3. pont után

3a. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 23. § [2018. január 1.]

 

26. § (7) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

65. § (5) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § b) pont [2017. november 19.]

 

79. § i) pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

85. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 24. § [2018. január 1.]

 

113. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 25. § [2018. január 1.]

 

154. § (4) bek. után

(4)–(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 26. § [2018. január 1.]

 

180. § (1) bek. f) pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

190. § (1) bek.-ben, (2) bek. nyitó és záró szövegrészében, (3) bek. a) pontban, (6), (10), (11), (13) és (14) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

190. § (4) és (9) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § b) pont [2017. november 19.]

 

190. § (7)–(8) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 3. § [2018. január 1.]

 

 
 

191. § (1) bek.-ben, (2) bek. nyitó szövegrészében, (3) és (5) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

226. § (3) bek. e) pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § a) pont [2017. november 19.]

 

259. § (1) bek. 9. pontban

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 4. § b) pont [2017. november 19.]

 

259. § (1) bek. 19. pont után

20. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 27. § [2018. január 1.]


2011. évi CCIX. tv.

 
 

a víziközmű-szolgáltatásról

 
 

55/H. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 14. § [2017. november 11.]

 

55/I. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVII. tv. 15. § [2017. november 11.]

 

25. Átmeneti rendelkezések alcím

87/C. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXVII. tv. 16. § [2017. november 11.]


2012. évi II. tv.

 
 

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

 
 

53. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 28. § [2018. január 1.]

 

55. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 29. § [2018. január 1.]

 

73. § (1a) bek. után

(1b) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 30. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

73. § (11) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 30. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

 
 

124. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 31. § [2018. január 1.]

 

127. § (1) bek. a) pont ab) alpont

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 37. § a) pont [2018. január 1.]

 

128. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 32. § [2018. január 1.]

 

141. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 33. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (2e) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 37. § b) pont [2018. január 1.]

 

141. § (2d) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 33. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (2g) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 33. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (2h) bek. után

(2i) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 33. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 33. § (5) bek. [2018. január 1.]

 

141. § (16) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 33. § (6) bek. [2018. január 1.]

 

147. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 34. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

147. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 34. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

147. § (7a) bek. után

(7b) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 34. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

153. § (3) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 35. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

153. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 35. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

250. § (1) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 36. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

250. § (2) bek. f) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 36. § (2) bek. [2018. január 1.]


2012. évi V. tv.

 
 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 
 

3. § (4) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 5. § [2017. november 19.]

 

19/A. § (1) bek.-ben

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyébe ,,Közszolgálati'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIX. tv. 5. § [2017. november 19.]


2012. évi XLVI. tv.

 
 

a földmérési és térképészeti tevékenységről

 
 

6. § (22) bek. után

(23)–(25) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 38. § [2018. január 1.]


2012. évi CXX. tv.

 
 

az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

 
 

2. § a) pont ae) alpontban

,,halászatról és a horgászatról'' szövegrész helyébe ,,halgazdálkodásról és a hal védelméről'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 40. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § b) pont bf) alpont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 39. § [2018. január 1.]

 

9. § (3) bek. f) pontban

,,halászati'' szövegrész helyébe ,,halgazdálkodási'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 40. § b) pont [2018. január 1.]


2012. évi CLXVI. tv.

 
 

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

 
 

1. § h) pont után

i)–k) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 41. § [2018. május 10.]

 

2. § után

2/A. alcímmel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 42. § [2018. május 10.]

 

15. § után

15/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 43. § [2018. május 10.]

 

16. § után

17. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 44. § [2018. május 10.]

 

3. melléklet után

4. melléklettel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 45. §, illetve 1. melléklet [2018. május 10.]


2013. évi V. tv.

 
 

a Polgári Törvénykönyvről szóló

 
 

3:95. § (2) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 83. § a) pont [2018. január 1.]

 

3:102. § (4) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 83. § a) pont [2018. január 1.]

 

3:100. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

3:101. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

3:329. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 83. § b) pont [2018. január 1.]

 

3:331. § (3) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 83. § c) pont [2018. január 1.]


2013. évi L. tv.

 
 

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

 
 

28. § után

29. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 46. § [2018. május 10.]


2013. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról

 
 

4. alcím

4/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 47. § [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 48. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

15. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 48. § (2) bek. [2018. január 1.]


2013. évi CXXXIX. tv.

 
 

a Magyar Nemzeti Bankról

 
 

90/C. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 84. § [2018. január 1.]


2013. évi CCXII. tv.

 
 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

 
 

26. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 49. § [2018. január 1.]

 

44/A. § (1) bek.-ben

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 85. § [2018. január 1.]


2013. évi CCXXI. tv.

 
 

a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

 
 

9. § b) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 86. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

(2) a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. tv.

 
 

21. § c) pontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 86. § (2) bek. [2018. január 1.]


2013. évi CCXXXVII. tv.

 
 

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

 
 

226/A. § (3) bek.-ben

,,jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosa'' szövegrész, a ,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 87. § a) pont [2018. január 1.]

 

243. § (2) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 87. § a) pont [2018. január 1.]


2014. évi XV. tv.

 
 

a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól

 
 

18/A. § (1) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 88. § [2018. január 1.]


2014. évi LXXXVIII. tv.

 
 

a biztosítási tevékenységről

 
 

60. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 89. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

55. § (1) bek. b) pontban

,,jogtanácsost'' szövegrész helyébe ,,jogászt'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

20. alcímcímben (59. § előtt)

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,jogász'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

59. § (1) bek.-ben

,,vezető jogtanácsosa'' szövegrész helyébe ,,vezető jogásza'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

59. § (2) bek.-ben

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,jogász'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

132. § (2) bek.-ben

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,jogász'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 89. § (2) bek. d) pont [2018. január 1.]


2015. évi XLII. tv.

 
 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

 
 

1. § (6) bek.-ben

,,290/A. §-t'' szövegrész helyébe ,,290/A. §-t, a 342. § (4) bekezdését'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § a) pont [2018. január 1.]

 

2. § 17. pont után

17a. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 50. § [2018. január 1.]

 

6. § (7) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 51. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

6. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 51. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

33. § (1) bek. d) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 52. § [2018. január 1.]

 

52. § (2) bek. l) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 53. § [2018. január 1.]

 

43. alcím

72/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 54. § [2018. január 1.]

 

82. § (1) bek. f) pont után

g) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 55. § [2018. január 1.]

 

82/B. § (1) bek.-ben

,,(1) bek.-ben'' szövegrész helyébe ,,(1) bek. a)–c) pontban'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § b) pont [2018. január 1.]

 

82/B. § (5) bek. után

(5a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 56. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

82/B. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 56. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (2) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 57. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (2) bek. után

(2a)–(2d) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 57. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (4) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 57. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

82/C. § (5) bek. után

(5a)–(5b) bek.-sel kieg.: Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 57. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

82/D. § (1)–(3) bek.

Helyébe lép: Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 58. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

82/D. § (3) bek. után

(3a)–(3c) bek.-sel kieg.: Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 58. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

82/G. § (1) bek.-ben

,,hivatásos állomány tagját'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülőt'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § c) pont [2018. január 1.]

 

82/G. § (2) bek.-ben

,,hivatásos állomány volt tagját'' szövegrész helyébe ,,rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülőt'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § d) pont [2018. január 1.]

 

82/G. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 59. § [2018. január 1.]

 

82/H. § (5) bek.-ben

,,az (1), illetve (2) bekezdés'' szövegrész helyébe ,,a 82/G. § (1) és (2) bekezdése'' szövegrész, az ,,az e §'' szövegrész helyébe ,,a 82/G. §'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § e) pont [2018. január 1.]

 

82/H. § (6) bek.-ben

,,foglalkoztatott érdekkörében felmerült'' szövegrész helyébe ,,foglalkoztatottnak felróható'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § f) pont [2018. január 1.]

 

82/J. § (1) bek. d) pontban

,,jogosult érdekkörében felmerült'' szövegrész helyébe ,,jogosultnak felróható'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § g) pont [2018. január 1.]

 

105. § (1) bek. h) pont után

i) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 60. § [2018. január 1.]

 

109. § (6) bek. után

(7) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 61. § [2018. január 1.]

 

117. § (6) bek. c) pont után

d) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 62. § [2018. január 1.]

 

132. § (1) bek.-ben

,,vagy rendvédelmi tárgyú szakmai képzettség iskolarendszerű'' szövegrész helyébe ,,,rendvédelmi tárgyú szakmai képzettség, nyelvtudás iskolarendszerű'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § h) pont [2018. január 1.]

 

141. § (2) bek.-ből

,,, a szolgálatteljesítési hely közigazgatási határán kívül eső'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 78. § a) pont [2018. január 1.]

 

149. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 63. § [2018. január 1.]

 

149. § (3) bek.-ben

,,A szülési'' szövegrész helyébe ,,A (2) bekezdésben megjelölt esetben a szülési'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § i) pont [2018. január 1.]

 

150. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 64. § [2018. január 1.]

 

158. § (2) bek.-ben

,,tárgyévre'' szövegrész helyébe ,,kifizetés évére'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. törvény 77. § j) pont [2018. január 1.]

 

200. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 65. § [2018. január 1.]

 

223. § (2) bek.-ben

,,tizenöt'' szövegrész helyébe ,,harminc'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § k) pont [2018. január 1.]

 

223. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 66. § [2018. január 1.]

 

225. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 67. § [2018. január 1.]

 

225/A. § (2) bek.-ben

,,hivatásos szolgálatra alkalmatlanságot'' szövegrész helyébe ,,hivatásos szolgálatra vagy a szolgálati beosztás ellátására alkalmatlanságot'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § l) pont [2018. január 1.]

 

229. § (2) bek. d) pontban

,,utasított károkozó'' szövegrész helyébe ,,utasított'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § m) pont [2018. január 1.]

 

239. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 68. § [2018. január 1.]

 

242. § (3) bek.-ben

,,működési'' szövegrész helyébe ,,ellenőrzési'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § n) pont [2018. január 1.]

 

243. § (1) bek.-ben

,,betegség'' szövegrész helyébe ,,baleset vagy betegség'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § o) pont [2018. január 1.]

 

243. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 78. § b) pont [2018. január 1.]

 

286. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 69. § [2018. január 1.]

 

290/A. §

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 70. § [2018. január 1.]

 

326. §-ban

,,112–141. §, a 154. §, a 159–162. §'' szövegrész helyébe ,,111–141. §, 154. §, a 158–162. §'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § p) pont [2018. január 1.]

 

328. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 71. § [2018. január 1.]

 

328. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 78. § c) pont [2018. január 1.]

 

340. § 18. pont után

19. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 72. § [2018. január 1.]

 

342. § (4) bek.-ben

,,azon szolgálati beosztásokat'' szövegrész helyébe ,,azon hivatásos szolgálati beosztásokat és közalkalmazotti munkaköröket'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § q) pont [2018. január 1.]

 

346. § (3) bek. után

(3a)–(3b) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 73. § [2018. január 1.]

 

352. § nyitó szövegrészben

,,353–353/C. §'' szövegrész helyébe ,,353–353/E. §'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § r) pont [2018. január 1.]

 

352. § h) pont után

i)–j) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 74. § [2018. január 1.]

 

353/C. § után

353/D–353/E. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 75. § [2018. január 1.]

 

355. § (1) bek.-ben

,,j) pont szerinti'' szövegrész helyébe ,,j) pont szerinti vagy az l) pont szerinti, a rendelkezési állományba helyezést követő szolgálati beosztásba helyezés miatti'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 77. § s) pont [2018. január 1.]

 

358. § (4) bek. után

(5) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 76. § [2018. január 1.]


2015. évi CV. tv.

 
 

a természetes személyek adósságrendezéséről

 
 

4. § (1) bek. c) pontból

,,, valamint – egyéni vállalkozó hitelszerződésével összefüggésben – a vele munkaviszonyban álló jogtanácsos'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 90. § [2018. január 1.]


2015. évi CXLIII. tv.

 
 

a közbeszerzésekről szóló

 
 

145. § (7) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 91. § a) pont [2018. január 1.]

 

195. § (7) bek.-ben

,,az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 91. § b) pont [2018. január 1.]


2015. évi CCXI. tv.

 
 

a kéményseprő-ipari tevékenységről

 
 

1. § 15. után

16. ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 79. § [2018. január 1.]

 

2. § (4) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVII. tv. 18. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (5) bek. g) pont után

h) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 80. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

2. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 80. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 81. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (6) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 81. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

10. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 82. § [2018. január 1.]


2015. évi CCXXII. tv.

 
 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

 
 

1. § 17. pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 83. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

1. § 23. pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 83. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

1. § 29. pontban

,,jogtanácsos'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 92. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

9. § (1) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (1) bek. után (1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 84. § [2018. január 1.]

 

22. § (8) bek. után

(9) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 85. § [2018. január 1.]

 

24. § (1)–(2) bek.-ben

,,díjakat'' szövegrész helyébe ,,díjakat, bírságokat'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXIV. tv. 86. § [2018. január 1.]

 

64. § (5) bek. után

(6) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 87. § [2018. január 1.]

 

108. § (2b) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 92. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

108. § (6) bek. után

(6a)–(6d) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 88. § [2018. január 1.]

 

108/A. § (4) bek.-ből

,,az ügyfél részére'' szövegrészt hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 89. § [2018. január 1.]


2016. évi XXIX. tv.

 
 

az igazságügyi szakértőkről

 
 

35. § (3) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 93. § [2018. január 1.]


2016. évi XXX. tv.

 
 

a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

 
 

139. § (6) bek.-ben

,,jogtanácsosi'' szövegrész helyébe ,,kamarai jogtanácsosi'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 94. § [2018. január 1.]


2016. évi XLI. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

 
 

16. § (3) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXIV. tv. 90. § (1) bek. [2018. január 1.]


2016. évi XLI. tv.

 
 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

 
 

15. § a) pont.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXIV. tv. 90. § (2) bek. [2018. január 1.]


2016. évi CXXX. tv.

 
 

a polgári perrendtartásról

 
 

65. § b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

65. § f) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

67. § (4) bek.

,,jogtanácsos'' szövegrész helyett a ,,kamarai jogtanácsos'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § a) pont [2017. november 18.]

 

71. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (3) bek. [2017. november 18.]

 

75. § (1) bek. b)–c) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (4) bek. [2017. november 18.]

 

75. § (3) bek.

,,jogi előadó'' szövegrész helyett az ,,ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó (a továbbiakban: jogi előadó)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § b) pont [2017. november 18.]

 

101. § (3) bek. nyitó szövegrész

,,befejező'' szövegrész helyett a ,,befejező vagy az eljárás megszűnését megállapító'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § c) pont [2017. november 18.]

 

102. § (6) bek.

,,a (3)–(5)''szövegrész helyett az ,,az (1)–(5)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § d) pont [2017. november 18.]

 

104. § (1) bek.

,,az intézkedéseit'' szövegrész helyett a ,,soron kívül jár el, az intézkedéseit'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § e) pont [2017. november 18.]

 

114. § (3) bek.

,,űgyvédi képviselet'' szövegrész helyett ,,űgyvédi vagy kamarai jogtanácsosi képviselet'' szöveggel, ,,az ügyvédnek'' szövegrész helyett ,,az ügyvédnek vagy a kamarai jogtanácsosnak'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § f) pont [2017. november 18.]

 

176. § (1) bek. b) pont

,,bíróságot és a választottbíróságot'' szövegrész helyett ,,bíróságot'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § g) pont [2017. november 18.]

 

182. § (2) bek.

,,visszautasító'' szövegrész helyett ,,e bekezdés, valamint a 115. § (6) bekezdés a) pont alapján visszautasító'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § h) pont [2017. november 18.]

 

249. § (1) bek.

,,a perfelvételi tárgyaláson'' szövegrész helyett ,,bármely tárgyaláson'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § i) pont [2017. november 18.]

 

259. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (5) bek. [2017. november 18.]

 

259. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (6) bek. [2017. november 18.]

 

273. §

,,teljesíti'' szövegrész helyett, ,,haladéktalanul teljesíti'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § j) pont [2017. november 18.]

 

316. § (3) bek.

,,a jelen'' szövegrész helyett ,,tv. rendelkezése ellenére vagy a jelen'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § k) pont [2017. november 18.]

 

325. § (1) bek. b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (7) bek. [2017. november 18.]

 

325. § (1) bek. e) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (8) bek. [2017. november 18.]

 

355. § (4) bek.

,,végzés'' szövegrész helyett a ,,kiegészítés iránti kérelem visszautasítása tárgyában hozott végzés'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § l) pont [2017. november 18.]

 

400. § (1) bek.

,,393. §-ban'' szövegrész helyett ,,393–395. §-ban'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § m) pont [2017. november 18.]

 

459. § (4)–(5) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (9) bek. [2017. november 18.]

 

509. § (1) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (10) bek. [2017. november 18.]

 

515. §

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (11) bek. [2017. november 18.]

 

547. §

,,házassági'' szövegrész helyett ,,házastársi'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § n) pont [2017. november 18.]

 

549. § (2) bek.

,,Ha ezt'' szövegrész helyett ,,Ennek elmulasztása esetére, vagy ha ezt'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § o) pont [2017. november 18.]

 

594. § b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (12) bek. [2017. november 18.]

 

595. § (7) bek. után

(8) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (13) bek. [2017. november 18.]

 

603. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (14) bek. [2017. november 18.]

 

606. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (15) bek. [2017. november 18.]

 

614. § (1) bek.

,,valamint a 176. § (1) bekezdés k)'' szövegrész helyett ,,a 176. § (1) bekezdés k) pontban, valamint a 259. § (1) bekezdés a)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 96. § p) pont [2017. november 18.]

 

618. § (1) bek. záró szövegrész

,,keresetlevelet'' szövegrész helyett ,,keresetlevelet, a bírósági meghagyással szembeni ellentmondást,'' szöveggel lép hatályba.2017. évi CXXXVI. tv. 96. § q) pont [2017. november 18.]

 

628. § (2) bek. g) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (16) bek. [2017. november 18.]

 

630. § (5) bek. után

(6)–(7) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 95. § (17) bek. [2017. november 18.]


2016. évi CLV. tv.

 
 

a hivatalos statisztikáról

 
 

12. alcím

27/A. §-sal kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 91. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

28. § (10) bek. után

(10a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXIV. tv. 91. § (2) bek. [2018. január 1.]


2017. évi I. tv.

 
 

a közigazgatási perrendtartásról

 
 

4. § (8) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017. évi CXXXIX. tv. 6. § a) pont [2017. november 19.]

 

95. § cím, (1) bek., (2) bek. nyitó szövegrész, a)–b) pont, (3) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017. évi CXXXIX. tv. 6. § a) pont [2017. november 19.]

 

130. § (2)– (3) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017. évi CXXXIX. tv. 6. § a) pont [2017. november 19.]

 

131. § (6) bek.

,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: | ,,Kormánytisztviselői'' szövegrész helyett a ,,Közszolgálati'' szöveggel lép hatályba: 2017. évi CXXXIX. tv. 6. § b) pont [2017. november 19.]


2017. évi L. tv.

 
 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló tv. és a közigazgatási perrendtartásról szóló tv. hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

 
 

27. § (1), (3)–(4) bek.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 97. § a) pont [2017. november 18.]

 

28. § c) pont

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 97. § b) pont [2017. november 18.]

 

76. § b) és d) pont

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 97. § c) pont [2017. november 18.]

 

83. § (2) bek.

Hat hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXIV. tv. 92. § [2017. december 1.]

 

219. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 97. § d) pont [2017. november 18.]

 

262. § (2) bek.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 97. § e) pont [2017. november 18.]

 

391. § (4) bek.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXIX. tv. 7. § [2017. november 19.]

 

456. § (19) bek.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 97. § f) pont [2017. november 18.]

 

457. § 22. pont.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 97. § g) pont [2017. november 18.]


2017. évi LIII. tv.

 
 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról

 
 

1. § (1) bek. l) pontban

,,ügyvédre'' szövegrész helyébe ,,ügyvédre, európai közösségi jogászra (a továbbiakban együtt: ügyvéd), kamarai jogtanácsosra'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. a) pont [2018. január 1.]

 

1. § (2) bek. b) pont

Helyébe lép, egyidejűleg c) ponttal kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

5. § d) pontban

,,valamint'' szövegrész helyébe ,,a kamarai jogtanácsosokra, valamint'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. b) pont [2018. január 1.]

 

5. § d) pont da) alpontban

,,ügyvédek'' szövegrész helyébe ,,ügyvédek és a kamarai jogtanácsosok'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. c) pont [2018. január 1.]

 

5. § d) pont da) alpontban

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd, kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

66. § (4) bek.-ben

,,ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény (a továbbiakban: űt.)'' szövegrész helyébe ,,ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: űttv.)'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. f) pont [2018. január 1.]

 

19. alcímcímben (73. § előtt)

,,ügyvédekre'' szövegrész helyébe ,,ügyvédekre, a kamarai jogtanácsosokra'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. g) pont [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek.-ben

,,űt. 5. § (1) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,űttv. 2. § (1) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. h) pont [2018. január 1.]

 

73. § (3) bek.-ben

,,ügyvédet'' szövegrész helyébe ,,ügyvédet és a kamarai jogtanácsost'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. i) pont [2018. január 1.]

 

73. § (1) bek. után

(1a)–(1b) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

74. § (1) bek.-ben

,,az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. j) pont [2018. január 1.]

 

74. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (3) bek. [2018. január 1.]

 

75. § (1) bek.-ben

,,az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. j) pont [2018. január 1.]

 

75. § (2) bek.-ben

,,ügyvédhez'' szövegrész helyébe ,,ügyvédhez, a kamarai jogtanácsoshoz'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. k) pont [2018. január 1.]

 

75. § (3) bek.-ben

,,ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,ügyvéd, kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. d) pont [2018. január 1.]

 

75. § (3) bek.-ben

,,73. § (1) és (2) bekezdésében'' szövegrész helyébe ,,73. § (1)–(2) bekezdésében'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. l) pont [2018. január 1.]

 

75. § (4) bek.-ben

,,az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. j) pont [2018. január 1.]

 

75. § (5) bek.-ben

,,Az ügyvéd'' szövegrész helyébe ,,Az ügyvéd, a kamarai jogtanácsos'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. e) pont [2018. január 1.]

 

76. § (1) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (4) bek. [2018. január 1.]

 

76. § (2) bek.

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVI. tv. 99. § [2018. január 1.]

 

76. § (4) bek.-ben

,,(1) és (2) bekezdésében meghatározott szabályzatokat'' szövegrész helyébe ,,(1) bekezdésében meghatározott szabályzatot'' szövegrész lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 98. § (5) bek. m) pont [2018. január 1.]


2017. évi LX. tv.

 
 

a választottbíráskodásról

 
 

1. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 100. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

62. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 100. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

62. § (3) bek. után

(4) bek.-sel kiegészülve lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 100. § (3) bek. [2017. november 18.]

 

66. §

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 100. § (4) bek. [2017. november 18.]


2017. évi LXXVIII. tv.

 
 

az ügyvédi tevékenységről

 
 

42. § (2) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

43. § (1) bek.

,,munkáltatójának'' szövegrész helyett az ,,ügyfelének'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § a) pont [2017. november 18.]

 

44. § (3) bek.

,,c)–d)'' szövegrész helyett a ,,b)–d)'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § b) pont [2017. november 18.]

 

44. § (4) bek.

,,munkáltatójának'' szövegrész helyett az ,,ügyfelének'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § a) pont [2017. november 18.]

 

66. § (3) bek.

,,a munkaviszonya keretei között'' szövegrész helyett az ,,a szerv feladat- és hatáskörét érintő ügyben'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § c) pont [2017. november 18.]

 

70. § (3) bek.

,,a munkaviszonya keretei között'' szövegrész helyett az ,,a szerv feladat- és hatáskörét érintő ügyben'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § c) pont [2017. november 18.]

 

73. § (2) bek.

,,kihirdetetett'' szövegrész helyett a ,,kihirdetett'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § d) pont [2017. november 18.]

 

106. § (4) bek. a) pontban

,,, továbbá nem esik a (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok alá'' szövegrész | Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 103. § (1) bek. [2017. november 18.]

 

110. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (2) bek. [2017. november 18.]

 

113. § (2) bek.

,,szüneteltetése'' szövegrész helyett a ,,szüneteltetése vagy felfüggesztése'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § e) pont [2017. november 18.]

 

127. § (3) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (3) bek. [2017. november 18.]

 

127. § (4) bek. b) pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (4) bek. [2017. november 18.]

 

154. § (3) bek.

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 103. § (2) bek. a) pont [2017. november 18.]

 

157. § (1) bek. d) pont

,,kamarai jogtanácsos'' szövegrész helyett a ,,kamarai jogtanácsos és alkalmazott ügyvéd'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § f) pont [2017. november 18.]

 

158. § (1) bek. 3. pont

,,tevekénységhez'' szövegrész helyett a ,,tevékenységhez'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § g) pont [2017. november 18.]

 

158. § (1) bek. 20. pont

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (5) bek. [2017. november 18.]

 

158. § (1) bek. 28. pont

,,munkáltatójának'' szövegrész helyett az ,,ügyfelének'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § a) pont [2017. november 18.]

 

159. § (4) bek. b) pont

,,küldöttgyűlést'' szövegrész helyett a ,,küldöttgyűlésnek'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § h) pont [2017. november 18.]

 

159. § (4) bek. e) pont

Nem lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 103. § (2) bek. a) pont [2017. november 18.]

 

178. § (4) bek.

,,megszűnését követő'' szövegrész helyett a ,,megszűnésének napját követő'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § i) pont [2017. november 18.]

 

186. § (5) bek.

,,(1) bek. szerinti'' szövegrész helyett ,,(1) és (2) bekezdés szerinti'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § j) pont [2017. november 18.]

 

186. § (6) bek.

Hatályba lépő szöveg: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (6) bek. [2017. november 18.]

 

208. § (5) bek.

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (7) bek. [2017. november 18.]

 

208. § (9) bek. a) pont

Helyébe lép: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (8) bek. [2017. november 18.]

 

208. § (33) bek.

(34) bek.-sel kieg.: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (9) bek. [2017. november 18.]

 

209. § a) pont

,,megszerzésétől eltérő'' szövegrész helyett a ,,megszerzése országától eltérő'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § k) pont [2017. november 18.]

 

209. § b) pont

,,a szolgáltatásnyújtás szabadságának az ügyvédek általi hatékony'' szövegrész helyett az ,,az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges'' szövegrésszel lép hatályba: 2017. évi CXXXVI. tv. 102. § l) pont [2017. november 18.]

 

1. melléklet

Mód.: 2017. évi CXXXVI. tv. 101. § (10) bek., illetve 1. melléklet [2017. november 18.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetMINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ÉS KORMÁNYRENDELETEK
 

118/2014. (IV. 3.) Korm. r.

 
 

a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről

 
 

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVII. tv. 18. § (2) bek. [2018. január 1.]


134/1999. (VIII. 31.) Korm. r.

 
 

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

 
 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 316/2017. (XI. 7.) Korm. r. 1. § [2017. november 8.]


192/2008. (VII. 30.) Korm. r.

 
 

a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

Hat. kív. h.: 336/2017. (XI. 9.) Korm. r. 7. § [2017. november 9.]


218/2009. (X. 6.) Korm. r.

 
 

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

 
 

11. § után

11/A–11/B. §-sal kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 1. § [2018. január 1.]

 

11. melléklet után

12. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 2. § a) pont, illetve 1. melléklet [2018. január 1.]

 

12. melléklet után

13. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 2. § b) pont, illetve 2. melléklet [2018. január 1.]


9/2012. (II. 1.) Korm. r.

 
 

az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 332/2017. (XI. 9.) Korm. r. 21. § [2017. december 10.]


313/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 
 

6. § (5) bek. után

(6)–(10) bek.-sel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 3. § [2018. január 1.]

 

1. melléklet után

2. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 4. §, illetve 3. melléklet [2018. január 1.]


314/2012. (XI. 8.) Korm. r.

 
 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

 
 

20. alcím

28/A. §-sal kieg.:

 

12. melléklet után

13. melléklettel kieg.: 334/2017. (XI. 9.) Korm. r. 6. §, illetve 4. melléklet [2018. január 1.]


123/2014. (IV. 10.) Korm. r.

 
 

a közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák egységességét és átjárhatóságát biztosító műszaki és technológiai előírásokról, a központi adatbázisokról és az azokhoz kapcsolódó központi szolgáltatásokról, továbbá a működtető szervezetek kijelöléséről

 
 

5. §

Helyébe lép: 327/2017. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. november 18.]


272/2014. (XI. 5.) Korm. r.

 
 

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

 
 

47. § (2) bek.-ből

,,legfeljebb hét napos'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 5. § (1) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

53. § (1b) bek.-ben

,,lezárása'' szövegrész helyébe ,,felfüggesztése vagy lezárása'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

57/A. § (3) bek. a) pontból

,,a 70/A. § szerinti értékelés kivételével'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

70/A. § (1) bek.-ből

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. c) pont [2017. november 11.]

 

70/B. § (2) bek.-ből

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. d) pont [2017. november 11.]

 

78. § e) pontban

,,követelményeknek,'' szövegrész helyébe ,,követelményeknek, vagy'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

78. § f) pont

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. e) pont [2017. november 11.]

 

159. § (6) bek.

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. f) pont [2017. november 11.]

 

159. § (7) bek.

Helyébe lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. november 11.]

 

159. § (8) bek.

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. g) pont [2017. november 11.]

 

160. § (3a) bek.

Helyébe lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 2. § [2017. november 11.]

 

164. § (3) bek. a) pontban

,,és'' szövegrész helyébe ,,és ezzel együttesen'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (1) bek. c) pont [2017. november 11.]

 

168. § (1) bek. e) pont

Hat. kív. h.: 5. § (1) bek. h) pont [2017. november 11.]

 

168. § (1) bek. f) pontból

,,ha'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (1) bek. i) pont [2017. november 11.]

 

66. alcím 200. § után

201/R. §-sal kieg.: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 3. § [2017. november 11.]

 

1. melléklet

 
 

134/B.1. pont záró szövegrészből

,, , szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (2) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

218.1–218.3. pont, valamint az azt megelőző ,,Az Európai Bizottság vagy az EUTAF által megállapított szabálytalanságok'' cím

Hat. kív. h.: 5. § (2) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

310.6. pont g) alpontban

,,típusát'' szövegrész helyébe ,,típusát, az előleg mértékét és összegét'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (2) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

340.9. pontban

,,minisztert'' szövegrész helyébe ,,minisztert és az audit hatóságot'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (2) bek. b) pont [2017. november 11.]

 

5. melléklet 2.3.2.5. pontban

,,kedvezményezet'' szövegrész helyébe ,,kedvezményezett'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (3) bek. [2017. november 11.]

 

6. melléklet

 
 

III. 12.1.1.2. pontban

,,megvalósításában'' szövegrész helyébe ,,a projekt szakmai megvalósításában'' szövegrész lép: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 4. § (4) bek. [2017. november 11.]

 

III. 12.2.1. pontból

,,(a 4. pontban foglaltakon kívül)'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (3) bek. a) pont [2017. november 11.]

 

III. 17.1.1. pontból

,,III/4-es pontban meghatározottakon felül a'' szövegrészt hat. kív. h.: 5. § (3) bek. b) pont [2017. november 11.]


435/2015. (XII. 28.) Korm. r.

 
 

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról

 
 

1. § (2) bek.-ben

,,a szakaszolt'' szövegrész helyébe ,,az 1. mellékletben meghatározott szakaszolt'' szövegrész lép: 329/2017. (XI. 8.) Korm. r. 1. § [2017. november 11.]

 

9. § után

1. melléklettel kieg.: 329/2017. (XI. 8.) Korm. r. 2. §, illetve 1. melléklet [2017. november 11.]


110/2016. (V. 25.) Korm. r.

 
 

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

 
 

1. § b) pontból

,,és (3)'' szövegrészt hat. kív. h.: 328/2017. (XI. 8.) Korm. r. 6. § [2017. november 11.]


126/2016. (VI. 7.) Korm. r.

 
 

a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

 
 

8. § (6) bek.

Helyébe lép, egyidejűleg (7) bek.-sel kieg.: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 1. § [2017. november 10.]

 

9. § (6) bek. a) pontban

,,50%-át'' szövegrész helyébe ,,megelőlegezéssel nem érintett részét'' szövegrész lép: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 3. § a) pont [2017. november 10.]

 

9. § (6) bek. b) pontban

,,támogatás terhére'' szövegrész helyébe ,,támogatás megelőlegezéssel nem érintett részét meghaladó uniós támogatás terhére'' szövegrész lép: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 3. § b) pont [2017. november 10.]

 

73/A. § után

73/B. §-sal kieg.: 335/2017. (XI. 9.) Korm. r. 2. § [2017. november 10.]


366/2016. (XI. 29.) Korm. r.

 
 

a külgazdasági és külügyi stratégiai kutatási és elemzési feladatokról

 
 

2. §

Helyébe lép: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r. 13. § [2017. november 10.]


378/2016. (XII. 2.) Korm. r.

 
 

az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

 
 

34. § (2) bek. f) pont

Hat. kív. h.: 317/2017. (XI. 7.) Korm. r. 3. § [2017. november 8.]

 

34. § (3) bek. után

(3a) bek.-sel kieg.: 317/2017. (XI. 7.) Korm. r. 1. § [2017. november 8.]l

 

39. § (2) bek.

Helyébe lép: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r. 14. § (1) bek. [2017. november 10.]

 

39. § (4) bek.

Helyébe lép: 333/2017. (XI. 9.) Korm. r. 14. § (2) bek. [2017. november 10.]

 

30. alcím

37/C. §-sal kieg.: 317/2017. (XI. 7.) Korm. r. 2. § [2017. november 8.]


217/2017. (VII. 31.) Korm. r.

 
 

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,bejegyzés megújításához'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékbe vételhez és a bejegyzés megújításához'' szövegrész lép: 315/2017. (XI. 6.) Korm. r. 1. § a) pont [2017. november 7.]

 

2. § (1) bek.-ben

,,vételének megújításához'' szövegrész helyébe ,,történő bejegyzéséhez és a névjegyzékbe vétel megújításához'' szövegrész lép: 315/2017. (XI. 6.) Korm. r. 1. § b) pont [2017. november 7.]

 

4. § (4) bek.-ben

,,névjegyzékbe vétel megújításakor'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékbe vételkor és a névjegyzékbe történő bejegyzés megújításakor'' szövegrész, ,,névjegyzékbe vétel megújítása'' szövegrész helyébe ,,névjegyzékbe vételi vagy a névjegyzékbe történő bejegyzés megújítása'' szövegrész lép: 315/2017. (XI. 6.) Korm. r. 1. § c) pont [2017. november 7.]


318/2017. (XI. 7.) Korm. r.

 
 

a Budapest XIII. kerületében megvalósuló, az OTP Bankcsoport új irodaházának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

 
 

1. § (1) bek.-ben

,,telekalakítási eljárás jogerős befejezését'' szövegrész helyébe ,,telekalakítási eljárás keretében hozott döntés véglegessé válását'' szövegrész lép: 318/2017. (XI. 7.) Korm. r. 8. § (1) bek. [2018. január 1.]

 

3. § (4) bek.

Hat. kív. h.: 318/2017. (XI. 7.) Korm. r. 8. § (2) bek. [2018. január 1.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetKORMÁNY TAGJAINAK RENDELETEI
 

29/2014. (IV. 3.) BM r.

 
 

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

 
 

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVII. tv. 18. § (3) bek. b) pont [2018. január 1.]


14/2016. (V. 10.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

 
 

2. § 9. és 17. pontban

,,szakközépiskolák'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumok'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § a) pont [2017. november 7.]

 

2. § 10. pont után

10a. ponttal kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 1. § [2017. november 7.]

 

3. § (1) bek.-ben

,,rendszeresített'' szövegrész helyébe ,,rendszeresített, illetve megengedett öltözetként szabályozott'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § b) pont [2017. november 7.]

 

3. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 2. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

3. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 2. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

7. § (2) bek. után

(3) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 3. § [2017. november 7.]

 

8. § (3) bek. f) pont

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 4. § [2017. november 7.]

 

9. § e) pont

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 5. § [2017. november 7.]

 

12. § (3) bek. d) pontban

,,gyakorlóruházatot és'' szövegrész helyébe ,,gyakorló- és társasági ruházatot, valamint'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § c) pont [2017. november 7.]

 

14. § (3) bek.-ben

,,az ellátási jogosultság kezdetét követően egy alkalommal'' szövegrész helyébe ,,a webáruház használatának elrendeléséig évente egy alkalommal'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § d) pont [2017. november 7.]

 

20. § (4) bek. után

(4a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 6. § [2017. november 7.]

 

21. § (1) bek.-ben

,,november 15.'' szövegrész helyébe ,,október 31.'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § e) pont [2017. november 7.]

 

23. § (7) bek.

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 7. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

23. § (7) bek. után

(7a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 7. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

26. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 8. § [2017. november 7.]

 

38. § (1) bek. után

(1a) bek.-sel kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 9. § [2017. november 7.]

 

21. alcím címben (39. § előtt)

,,szakközépiskolák'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumok'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § a) pont [2017. november 7.]

 

31. § (1) bek.-ben

,,átrendelés'' szövegrész helyébe ,,átrendelés, megbízás helyettesítésre'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § f) pont [2017. november 7.]

 

V. Fejezet címben (36. § előtt)

,,SZAKKÚZÉPISKOLÁK'' szövegrész helyébe ,,SZAKGIMNÁZIUMOK'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § g) pont [2017. november 7.]

 

38. § (3) bek.-ben

,,ellátmányra a'' szövegrész helyébe ,,ellátmányra – a 37. § (1) bek. szerinti személyek kivételével – a'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § h) pont [2017. november 7.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,szakközépiskolák'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumok'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § a) pont [2017. november 7.]

 

39. § (1) bek.-ben

,,szakközépiskolai'' szövegrész helyébe ,,szakgimnáziumi'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § i) pont [2017. november 7.]

 

57. § után

58–59. §-sal kieg.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 10. § [2017. november 7.]

 

1. melléklet B:1 mezőben

,,(év/db)'' szövegrész helyébe ,,(év/db vagy év/pár)'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 12. § j) pont [2017. november 7.]

 

2. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. november 7.]

 

3. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (2) bek., illetve 2. melléklet [2017. november 7.]

 

4. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. november 7.]

 

5. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (4) bek., illetve 4. melléklet [2017. november 7.]

 

6. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (5) bek., illetve 5. melléklet [2017. november 7.]

 

7. melléklet

Mód.: 29/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. november 7.]


38/2016. (IX. 29.) BM r.

 
 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

 
 

Hat. kív. h.: 28/2017. (XI. 6.) BM r. 11. § [2018. január 1.]


23/2007. (IV. 17.) FVM r.

 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

 
 

3. § 36. pont

Helyébe lép: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 1. § [2017. november 7.]

 

8. § (4)–(5) bek.

Hat. kív. h.: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 5. § [2017. november 7.]

 

8. § után

8/A. §-sal kieg.: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § [2017. november 7.]

 

2. sz. mellékletben

,,megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága'' szövegrész helyébe ,,megyei kormányhivatalok járási hivatalainak agrárkár-megállapító szervként eljáró illetékes járási hivatala'' szövegrész lép: 29/2017. (XI. 6.) MvM r. 3. § [2017. november 7.]


1/2014. (III. 4.) MEKH r.

 
 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról

 
 

1. melléklet B) táblázat

 
 

A:115 mezőben

,,A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kiadott, kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozat módosítása'' szövegrész helyébe ,,A kötelező átvételre vagy prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultságot megállapító határozat módosítása'' szövegrész lép: 14/2017. (XI. 8.) MEKH r. 1. pont a) alpont [2017. december 9.]

 

A:118 és A:119 mezőben

,,a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet'' szövegrész helyébe ,,a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló kormányrendelet'' szövegrész lép: 14/2017. (XI. 8.) MEKH r. 1. pont b) alpont [2017. november 9.]


17/2016. (XII. 21.) MEKH r.

 
 

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

 
 

Hat. kív. h.: 13/2017. (XI. 8.) MEKH r. 16. § [2018. január 1.]


11/2017. (VIII. 25.) MEKH r.

 
 

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH r. eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről

 
 

1. § (1) bek. i) pont

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 1. § [2017. november 14.]

 

2. § (3) bek. után

(3a)–(3b) bek.-sel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 2. § [2017. november 14.]

 

6. § j) pont

Helyébe lép, egyidejűleg k)–l) ponttal kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 3. § [2017. november 14.]

 

1. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (1) bek., illetve 1. melléklet [2017. november 14.]

 

4. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (3) bek., illetve 3. melléklet [2017. november 14.]

 

5. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (4) bek., , illetve 4. melléklet [2017. november 14.]

 

6. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (5) bek., , illetve 5. melléklet [2017. november 14.]

 

7. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (6) bek., illetve 6. melléklet [2017. november 14.]

 

8. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (7) bek., illetve 7. melléklet [2017. november 14.]

 

9. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (8) bek., illetve 8. melléklet [2017. november 14.]

 

14. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (9) bek., illetve 9. melléklet [2017. november 14.]

 

15. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (10) bek., illetve 10. melléklet [2017. november 14.]

 

16. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (11) bek., illetve 11. melléklet [2017. november 14.]

 

18. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (12) bek., illetve 12. melléklet [2017. november 14.]

 

19. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (13) bek., illetve 13. melléklet [2017. november 14.]

 

20. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (14) bek., illetve 14. melléklet [2017. november 14.]

 

22. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (15) bek., illetve 15. melléklet [2017. november 14.]

 

23. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (16) bek., illetve 16. melléklet [2017. november 14.]

 

24. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (17) bek., illetve 17. melléklet [2017. november 14.]

 

25. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (18) bek., illetve 18. melléklet [2017. november 14.]

 

26. melléklet

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 4. § (19) bek., illetve 19. melléklet [2017. november 14.]

 

32. melléklet után

33. melléklettel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 5. § a) pont, illetve 20. melléklet [2017. november 14.]

 

33. melléklet után

34. melléklettel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) MEKH r. 5. § b) pont, illetve 21. melléklet [2017. november 14.]


13/2017. (XI. 8.) MEKH r.

 
 

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről

 
 

1. melléklet

Helyébe lép: a 13/2017. (XI. 8.) MEKH r. 15. §, illetve 10. melléklet (1) bek. [2018. november 9.]

 

2. melléklet

Helyébe lép: 13/2017. (XI. 8.) MEKH r. 15. § (2) bek., illetve 11. melléklet [2018. november 9.]


14/2016. (V. 25.) MvM r.

 
 

a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről

 
 

1. § 1. pont

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 1. § [2017. november 7.]

 

2. § (1) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

2. § (2) bek. e) pont

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

2. § (7) bek. után

(8)–(9) bek.-sel kieg.: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 2. § (3) bek. [2017. november 7.]

 

4. § (6) bek.-ben

,,az előzetes regisztráció'' szövegrész helyébe ,,a névjegyzékbe történő bejegyzés'' szövegrész lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 7. § a) pont [2017. november 7.]

 

4. § (8) bek. után

(9)–(10) bek.-sel kieg.: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 3. § [2017. november 7.]

 

6. § (2) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 4. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

6. § (4)–(6) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 4. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

8. § (2) bek.

Helyébe lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 5. § [2017. november 7.]

 

14. § (9) bek. után

(10) bek.-sel kieg.: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 6. § [2017. november 7.]

 

1. melléklet V. pontban

,,nyilatkozat a kötelező szakmai'' szövegrész helyébe ,,igazolás a kötelező szakmai'' szövegrész lép: 28/2017. (XI. 6.) MvM r. 7. § b) pont [2017. november 7.]


42/2011. (VIII. 11.) NFM r.

 
 

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

 
 

1. melléklet 4. pont táblázat B:2 mezőben

,,10023002-01040298-00000000'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040298-00000000'' szövegrész lép: 42/2017. (XI. 7.) NFM r. 1. § a) pont [2017. november 8.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat B:15 mezőben

,,10023002-01040023-00000000'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040315-00000000'' szövegrész lép: 42/2017. (XI. 7.) NFM r. 1. § b) pont [2017. november 8.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat B:22 mezőben

,,10023002-01040308-00000000'' szövegrész helyébe ,,10032000-01040322-00000000'' szövegrész lép: 42/2017. (XI. 7.) NFM r. 1. § c) pont [2017. november 8.]


55/2016. (XII. 21.) NFM r.

 
 

a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről

 
 

5. §

Helyébe lép: 43/2017. (XI. 8.) NFM r. 1. § [2017. november 9.]


19/2012. (VII. 20.) NGM r.

 
 

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

 
 

Hat. kív. h.: 2017. évi CXXXVII. tv. 18. § (3) bek. a) pont [2018. január 1.]


2/2015. (III. 30.) NMHH r.

 
 

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól

 
 

4. § (2) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) NMHH r. 1. § [2017. november 7.]

 

12. § (2) bek. után

(2a) bek.-sel kieg.: 12/2017. (XI. 6.) NMHH r. 2. § (1) bek. [2017. november 7.]

 

12. § (5) bek.

Helyébe lép: 12/2017. (XI. 6.) NMHH r. 2. § (2) bek. [2017. november 7.]

 

 

 


Érintett jogszabály

Felveendő jegyzetHATÁROZATOK
 

1087/2011. (IV. 12.) Korm. h.

 
 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról

 
 

3. pont d) alpont dh) alpont

Helyébe lép: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h. 6. pont [2017. november 10.]


1744/2013. (X. 17.) Korm. h.

 
 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023)

 
 

1. melléklet

Mód.: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet [2017. november 10.]


1486/2015. (VII. 21.) Korm. h.

 
 

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányh.ok módosításáról

 
 

1. pont c) pont után

d) ponttal kieg.: 1762/2017. (XI. 7.) Korm. h. 2. pont


1006/2016. (I. 18.) Korm. h.

 
 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1/A. pont c) pont után

d) alponttal kieg.: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont [2017. november 10.]

 

1. melléklet

Mód.: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont a) alpont, illetve 1. melléklet [2017. november 10.]

 

2. melléklet

Mód.: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont b) alpont, illetve 2. melléklet [2017. november 10.]

 

1. melléklet 1. pont táblázat

 
 

C:2 mezőjében

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,4,36'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:5a mezőben

,,61,22'' szövegrész helyébe ,,94,68'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.2. alpont [2017. november 10.]

 

C:6a mezőben

,,32,00'' szövegrész helyébe ,,27,00'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.3. alpont [2017. november 10.]

 

C:8 mezőben

,,11,47'' szövegrész helyébe ,,8,47'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.4. alpont [2017. november 10.]

 

C:10a mezőben

,,33,57'' szövegrész helyébe ,,23,57'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.5. alpont [2017. november 10.]

 

C:12 mezőjében

,,5,00'' szövegrész helyébe ,,4,00'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.6. alpont [2017. november 10.]

 

C:14 mezőben

,,28,00'' szövegrész helyébe ,,20,00'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.7. alpont [2017. november 10.]

 

C:17 mezőjében

,,5,47'' szövegrész helyébe ,,0,013'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.1.8. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat

 
 

C:12 mezőjében

,,58,00'' szövegrész helyébe ,,57,80'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.2.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:15 mezőjében

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.2.2. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 4. pont táblázat C:2 mezőben

,,59,45'' szövegrész helyébe ,,6,95'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.3. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 5. pont táblázat

 
 

E:15a mezőben

,,2017. december'' szövegrész helyébe ,,2018. március'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.4.1. alpont [2017. november 10.]

 

E:18 mezőben

,,2017. december'' szövegrész helyébe ,,2018. május'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.4.2. alpont [2017. november 10.]

 

1. melléklet 8. pont táblázat

 
 

C:2 mezőben

,,42,19'' szövegrész helyébe ,,40,09'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:4 mezőben

,,30,00'' szövegrész helyébe ,,32,10'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.2. alpont [2017. november 10.]

 

C:6 mezőben

,,20,60'' szövegrész helyébe ,,5,60'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.3. alpont [2017. november 10.]

 

E:6 mezőjében

,,58,00'' szövegrész helyébe ,,57,80'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.4. alpont [2017. november 10.]

 

B:8a mezőben

,,Digitalizáció'' szövegrész helyébe ,,űzleti infokommunikációs, digitalizációs'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.5. alpont [2017. november 10.]

 

C:14 mezőben

,,32,08'' szövegrész helyébe ,,6,95'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.6. alpont [2017. november 10.]

 

E:14 mezőjében

,,59,45'' szövegrész helyébe ,,6,95'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.7. alpont [2017. november 10.]

 

C:16 mezőben

,,30,00'' szövegrész helyébe ,,55,13'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.5.8. alpont [2017. november 10.]

 

2. melléklet táblázat

 
 

E:2d mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.1. alpont [2017. november 10.]

 

C:8 mezőben

,,Minisztérium'' szövegrész helyébe ,,Minisztérium, Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.2. alpont [2017. november 10.]

 

E:9 mezőben

,,2017'' szövegrész helyébe ,,Megtörtént 2017-ben'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.3. alpont [2017. november 10.]

 

D:12 mezőben

,,1,00'' szövegrész helyébe ,,1,20'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.4. alpont [2017. november 10.]

 

C:26 mezőben

,,Budavári Ingatlanfejlesztő és űzemeltető Nonprofit Kft.'' szövegrész helyébe ,,Nemzeti Úrökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság'' szövegrész lép: 1837/2017. (XI. 9.) Korm. h. 3. pont 3.6.5. alpont [2017. november 10.]


1084/2016. (II. 29.) Korm. h.

 
 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

2. melléklet táblázat

 
 

D:303 mezőben

,,4,04'' szövegrész helyébe ,,4,50'' szövegrész lép: 1814/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont a) alpont

 

E:303 mezőben

,,0,42'' szövegrész helyébe ,,0,45'' szövegrész lép: 1814/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont b) alpont

 

D:313 mezőben

,,8,87'' szövegrész helyébe ,,9,98'' szövegrész lép: 1815/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont a) alpont [2017. november 9.]

 

E:313 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,1,31'' szövegrész lép: 1815/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont [2017. november 9.]

 

D:478 mezőben

,,1,20'' szövegrész helyébe ,,2,70'' szövegrész lép: 1817/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont [2017. november 9.]

 

D:553 mezőben

,,0,35'' szövegrész helyébe ,,0,40'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

D:555 mezőben

,,1,98'' szövegrész helyébe ,,2,02'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

D:556 mezőben

,,1,29'' szövegrész helyébe ,,1,62'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont c) alpont

 

D:557 mezőben

,,0,42'' szövegrész helyébe ,,0,56'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont d) alpont

 

D:560 mezőben

,,0,53'' szövegrész helyébe ,,0,77'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont e) alpont

 

D:562 mezőben

,,0,30'' szövegrész helyébe ,,0,33'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont f) alpont

 

D:564 mezőben

,,0,43'' szövegrész helyébe ,,0,50'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont g) alpont

 

D:565 mezőben

,,0,42'' szövegrész helyébe ,,0,46'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont h) alpont

 

D:567 mezőben

,,0,81'' szövegrész helyébe ,,1,08'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont i) alpont

 

D:570 mezőben

,,0,45'' szövegrész helyébe ,,0,75'' szövegrész lép: 1816/2017. (XI. 8.) Korm. h. 2. pont j) alpont

 

C:641 mezőben

,,Semmelweis Egyetem'' szövegrész helyébe ,,Semmelweis Egyetem a 435/2015. (XII. 28.) Korm. r. szerint'' szövegrész lép: 1084/2016. (II. 29.) Korm. h. [2017. november 11.]


1166/2016. (IV. 6.) Korm. h.

 
 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről

 
 

Mód.: 1838/2017. (XI. 9.) Korm. h. 4. pont, illetve 2. melléklet [2017. november 10.]


1247/2016. (V. 18.) Korm. h. módosításáról

 
 

a Helyközi Közösségi Közlekedési Információs Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 
 

1. pont f) alpont

Helyébe lép: 1819/2017. (XI. 8.) Korm. h. 3. pont [2017. november 8.]

 

2. melléklet

Mód.: 1819/2017. (XI. 8.) Korm. h. 4. pont, illetve 1. melléklet [2017. november 8.]

 

1. melléklet 3. pont táblázat C:3 mezőben

,,119,53'' szövegrész helyébe ,,141,483'' szövegrész lép: 1819/2017. (XI. 8.) Korm. h. 5. pont 2017. november 8.]


1562/2016. (X. 13.) Korm. h.

 
 

A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről

 
 

1. melléklet táblázat

 
 

C:4 mezőben

,,2,15'' szövegrész helyébe ,,2,3357'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont a) alpont

 

D:4 mezőben

,,9,58'' szövegrész helyébe ,,9,7657'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont b) alpont

 

C:22 mezőben

,,1,74'' szövegrész helyébe ,,2,37'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont c) alpont

 

D: 22 mezőben

,,13,28'' szövegrész helyébe ,,13,91'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 1. pont d) alpont

 

2. melléklet táblázat

 
 

C:7 mezőben

,,4,00'' szövegrész helyébe ,,3,1483'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont a) alpont

 

D:7 mezőben

,,36,10'' szövegrész helyébe ,,35,2483'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont b) alpont

 

C:16 mezőben

,,0,00'' szövegrész helyébe ,,1,7574'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont c) alpont

 

D:16 mezőben

,,27,55'' szövegrész helyébe ,,29,3074'' szövegrész lép: 1830/2017. (XI. 9.) Korm. h. 2. pont d) alpont


1873/2016. (XII. 28.) Korm. h.

 
 

A kommunista diktatúra idején internáló- és kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínein emlékhelyek létrehozásáról, illetve fejlesztéséről, valamint a megvalósításukhoz szükséges források biztosításáról

 
 

7. pont

Helyébe lép: 1826/2017. (XI. 9.) Korm. h.


1349/2017. (VI. 9.) Korm. h.

 
 

A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról

 
 

1. melléklet

Mód.: 1785/2017. (XI. 7.) Korm. h. 1. melléklet


1497/2017. (VIII. 8.) Korm. h.

 
 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

 
 

,,2017. december 15.'' szövegrész helyébe ,,2018. június 30.'' szövegrész lép: 1766/2017. (XI. 7.) Korm. h. 5. pont


1748/2017. (X. 25.) Korm. h.

 
 

A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. h. végrehajtásával összefüggő egyes intézkedésekről

 
 

3. pont után

4. ponttal kieg.: 1784/2017. (XI. 7.) Korm. h. 1. pont

 

4. pont után

5. ponttal kieg.: 1784/2017. (XI. 7.) Korm. h. 2. pont

 

1. melléklet

Mód.: 1784/2017. (XI. 7.) Korm. h. 3. pont, illetve 1. melléklet


1766/2017. (XI. 7.) Korm. h.

 
 

az Országvédelmi Alapból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányh.ok módosításáról

 
 

A Határozatban

,,2017. június 30.'' szövegrész helyébe ,,2017. június 30., a Közgyűjtemények cím javára biztosított 202,0 millió forint tekintetében 2017. december 31.'' szövegrész lép: 1766/2017. (XI. 7.) Korm. h. 4. pont


1839/2017. (XI. 10.) Korm. h.

 
 

a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésekről

 
 

4. pont

Helyesbítve: MK 2017. évi 183. szám

  ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2017.11.24.