A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7861906. látogatója

Budapest

2004. május 25.,

kedd


 

70. szám


 

Ára: 1449,- Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
Személyi rész
7146
2004: XLII. tv.
A helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
7147
2004: XLIII. tv.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról
7156
167/2004. (V.25.) Korm. r.
A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerről
7156
168/2004. (V.25.) Korm. r.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
7164
VM 92/2004. (V.25.) FVM-ESZCSM-GKM e.
A hatósági élelmiszer-ellenőrzésről
7186
81/2004. (V.25.) GKM r.
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról ésmegszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról
7190
9/2004. (V.25.) KvVM r.
A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII.29.) KTM rendelet módosításáról
7191
54/2004. (V.25.) OGY h.
A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről
7193
55/2004. (V.25.) OGY h.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának jóváhagyásáról
7193
56/2004. (V.25.) OGY h.
A Magyar Köztársaságnak egyes, a polgári jogsegélyt szabályozó nemzetközi szerződésekhez történő csatlakozásáról
7194
57/2004. (V.25.) OGY h.
A magyar tudomány helyzetéről 2001-2002. szóló beszámoló elfogadásáról
7195
17/2004. (V.25.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
7195
18/2004. (V.25.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
7201
52/2004. (V.25.) KE h.
Városi cím adományozásáról
7211
1050/2004. (V.25.) Korm. h.
Az első uniós gyermeknap megrendezésének kormányzati támogatásáról
7211
1051/2004. (V.25.) Korm. h.
A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szóló 1002/2003. (I.8.) Korm. határozat módosításáról
7213
 
Az Országos Rádió és Televízió Testület ügyrendje
7214
 
A Munkáspárt 2000. évi pénzügyi beszámolója
7219
 
A Munkáspárt 2001. évi pénzügyi beszámolója
7220
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
7221
 
Helyesbítés
7222

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2020.07.09.