A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. január 31.,

kedd


 

10. szám


 

Ára: 207,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: XII. tv.
A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról
697
19/2006. (I. 31.) Korm. r.
A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
698
20/2006. (I. 31.) Korm. r.
A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
698
21/2006. (I. 31.) Korm. r.
A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
699
1/2006. (I. 31.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
703
2/2006. (I. 31.) KüM h.
A Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén, Budapesten, 2004. augusztus 26-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi CXLVI. törvény 2–3. §-a hatálybalépéséről
7

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.