A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536681. látogatója

Budapest

2006. szeptember 7.,

csütörtök


 

110. szám


 

Ára: 693,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
8384
35/2006. (IX. 7.) EüM r.
A Balatoni Borvidéki Régió szabályzatáról
8385
62/2006. (IX. 7.) FVM r.
A szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról
8387
63/2006. (IX. 7.) FVM r.
Az egyes közlekedési szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményekről
8405
64/2006. (IX. 7.) GKM r.
A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet módosításáról
8408
24/2006. (IX. 7.) HM–IRM e. r.
A felsőoktatási hatósági eljárási díjakról
8410
8/2006. (IX. 7.) OKM r.
Az Alkotmánybíróság határozata
8412
36/2006. (IX. 7.) AB h.
Tárgymutató a 2006. augusztus hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.