A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516941. látogatója

Budapest

2006. október 19.,

csütörtök


 

128. szám


 

Ára: 4221,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: LXXIII. tv.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
9306
2006: LXXIV. tv.
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról
9310
2006: LXXV. tv.
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005. október 2-án hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
9311
2006: LXXVI. tv.
A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről
9331
2006: LXXVII. tv.
A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
9338
74/2006. (X. 19.) FVM r.
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
9466
75/2006. (X. 19.) FVM r.
Az anyajuhtartás „de minimis” támogatásáról
9478
45/2006. (X. 19.) OGY h.
Dr. Juhászné Lévai Katalin országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 
A Központi Statisztikai Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
9478

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.