A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536686. látogatója

Budapest

2006. október 24.,

kedd


 

130. szám


 

Ára: 525,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: LXXX. tv.
Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló, Genfben, 2005. május 4-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
9554
2006: LXXXI. tv.
Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak ésméltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban,1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az orvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben,2005. szeptember 28-án aláírt KiegészítőJegyzőkönyv kihirdetéséről
9565
20/2006. (X. 24.) MNB r.
A jegybanki alapkamat mértékéről
9581

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.