A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518566. látogatója

Budapest

2006. november 24.,

péntek


 

144. szám


 

Ára: 11 781,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
232/2006. (XI. 24.) Korm. r.
A Területpolitikai Kormányzati Hivatal megszüntetéséről és jogutódlásáról
10571
233/2006. (XI. 24.) Korm. r.
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
10571
234/2006. (XI. 24.) Korm. r.
A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
10574
235/2006. (XI. 24.) Korm. r.
Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
10580
236/2006. (XI. 24.) Korm. r.
A pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
10582
21/2006. (XI. 24.) MNB r.
A pénzforgalom lebonyolításáról
10586
22/2006. (XI. 24.) MNB r.
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
10620
81/2006. (XI. 24.) FVM r.
A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2006/2007. évi végrehajtási időszakban nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
11108
80/2006. (XI. 24.) GKM r.
A villamosenergia-termelői engedélyes által értékesített, közüzemi célra lekötött villamos energia legmagasabb hatósági árainak megállapításáról
11115
9/2006. (XI. 24.) ÖTM r.
A Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról
11117
64/2006. (XI. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
11118
65/2006. (XI. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
11122
1110/2006. (XI. 24.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
1111/2006. (XI. 24.) Korm. h.
A Magyar Mozgókép Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
11125
74/2006. (XI. 24.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnöke és tagja megbízatásának meghosszabbításáról, valamint új tagok megbízásáról
11125
75/2006. (XI. 24.) ME h.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagjának megbízásáról
11126
76/2006. (XI. 24.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
11126
 
Az Országos Választási Bizottság 566/2006. (XI. 20.) OVB határozata
11126
 
Az Országos Választási Bizottság 567/2006. (XI. 20.) OVB határozata
11127
 
Az Országos Választási Bizottság 568/2006. (XI. 21.) OVB határozata
11128
 
Az Országos Választási Bizottság 569/2006. (XI. 21.) OVB határozata
11128
 
Az Országos Választási Bizottság 570/2006. (XI. 21.) OVB határozata
11129
 
Az Országos Választási Bizottság 571/2006. (XI. 21.) OVB határozata
11129
 
Az Országos Választási Bizottság 572/2006. (XI. 21.) OVB határozata
11131
 
Az Országos Választási Bizottság 573/2006. (XI. 22.) OVB határozata
11131
 
Az Országos Választási Bizottság 574/2006. (XI. 22.) OVB határozata
11132
 
Az Országos Választási Bizottság 575/2006. (XI. 22.) OVB határozata
11133
 
Az Országos Választási Bizottság 576/2006. (XI. 22.) OVB határozata
11133
 
Az Országos Választási Bizottság 577/2006. (XI. 22.) OVB határozata
11134
 
A Kereszténydemokrata Néppárt és a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség által a 2006. évi veszprémi időközi országgyűlési képviselő-választásra fordított pénzeszközök forrásai és felhasználása
11134
 
Helyesbítés
11135

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.