A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. november 30.,

csütörtök


 

147. szám


 

1–2. kötet ára: 5229,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: XCIX. tv.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
11290
239/2006. (XI. 30.) Korm. r.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről
11490
240/2006. (XI. 30.) Korm. r.
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
11498
241/2006. (XI. 30.) Korm. r.
<$TSpInterLn=1333;>A Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
11516
42/2006. (XI. 30.) EüM r.
A mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet módosításáról
11516
83/2006. (XI. 30.) FVM r.
A zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti szabályozásról szóló 60/2005. (VII. 1.) FVM rendelet módosításáról
11517
1113/2006. (XI. 30.) Korm. h.
A hágai Nemzetközi Bíróság bős–nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos döntéséből adódó kormányzati feladatokról szóló 1122/2003. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
11526
1114/2006. (XI. 30.) Korm. h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság Versenyeztetési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1057/1996. (V.30.) Korm. határozat módosításáról
11526
1115/2006. (XI. 30.) Korm. h.
A lóversenyzés helyzetének rendezéséről
11526
78/2006. (XI. 30.) ME h.
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elnökének kinevezéséről
11528
 
Megállapodás a tagállamok és a Luxemburgi Nagyhercegség, mint irányító és kifizető hatóság között a közösségi kezdeményezésen alapuló „ESPON 2006 Program” végrehajtásáról
11528
 
A Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)
11537
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
11542
 
Helyesbítés
11543

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.