A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536682. látogatója

Budapest

2006. december 7.,

csütörtök


 

150. szám


 

Ára: 2205,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: CV. tv.
A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról
11866
2006: CVI. tv.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
11867
2006: CVII. tv.
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról
11871
252/2006. (XII. 7.) Korm. r.
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról
11883
253/2006. (XII. 7.) Korm. r.
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról
11890
254/2006. (XII. 7.) Korm. r.
A többcélú kistérségi társulások közösségi busz beszerzésének 2006. évi támogatásáról
11898
29/2006. (XII. 7.) IRM r.
A Szombathelyi Határőr Igazgatóság, a Nagykanizsai Határőr Igazgatóság és a Balassagyarmati Határőr Igazgatóság költségvetési szervek megszüntetéséről szóló 25/2006. (X. 5.) IRM rendelet, valamint a Határőrség határrendészeti szerveinek és nyomozó hatóságainak illetékességi területéről szóló 26/2006. (X. 5.) IRM rendelet hatályon kívül helyezéséről
11900
13/2006. (XII. 7.) OKM r.
A fontos és bizalmas munkakörök megállapításáról és a biztonsági ellenőrzés szintjéről
11900
10/2006. (XII. 7.) ÖTM r.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény végrehajtásáról a helyi népszavazáson és népi kezdeményezésen című 29/2000. (X. 27.) BM rendelet módosításáról
11901
11/2006. (XII. 7.) ÖTM r.
A területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2007. március 4. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról, továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.) BM rendelet módosításáról
11925
1119/2006. (XII. 7.) Korm. h.
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2006. évben rendezésre javasolt ingatlanokról és az egyeztető bizottságok 2007. évi működtetési költségének meghatározásáról, valamint egyes, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezéséről szóló kormányhatározatok módosításáról
11925
 
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SZMGSZ) egységes orosz nyelvű szövegének közzététele
11940
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztatója a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint avégrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1.§ (1)bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetvea2006. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról ésbefizetéséről
11940
 
A Magyar Szocialista Párt 2006. évi Veszprém 6. választókörzet időközi országgyűlési képviselő-választás elszámolása
11970
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
11970

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.