A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536681. látogatója

Budapest

2006. december 20.,

szerda


 

158. szám


 

Ára: 2037,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
12507
260/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról
12511
261/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról
12513
262/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról
12514
263/2006. (XII. 20.) Korm. r.
Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
12518
264/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról rendelkező 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12527
265/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
12527
266/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról
12529
267/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
12531
268/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggő egyes rendeletek módosításáról
12535
269/2006. (XII. 20.) Korm. r.
A közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos szervezetirányítási jogköréről
12538
7/2006. (XII. 20.) ME r.
A 2007. évi iskolatej program szabályozásáról
12539
85/2006. (XII. 20.) FVM r.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
12576
56/2006. (XII. 20.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
12577
57/2006. (XII. 20.) OGY h.
Az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő eseti bizottság felállításáról szóló 27/2006. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról
12577
58/2006. (XII. 20.) OGY h.
A magyar gazdaságban – különösen a közbeszerzések területén – kialakuló vállalkozói „körbetartozások” mérséklése érdekében atársadalmi és szakmai egyeztetések elvégzéséről, valamint a szükséges törvényi szabályozások előkészítéséről
12577
59/2006. (XII. 20.) OGY h.
Népi kezdeményezésről
12578
60/2006. (XII. 20.) OGY h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12578
75/2006. (XII. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12580
76/2006. (XII. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12583
77/2006. (XII. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12590
78/2006. (XII. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12592
79/2006. (XII. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12594
80/2006. (XII. 20.) AB h.
Életmentő emlékérem kitüntető jelvény adományozásáról
12601
1124/2006. (XII. 20.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
12601
1125/2006. (XII. 20.) Korm. h.
A közigazgatási informatikáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1066/2006. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról
12601
1126/2006. (XII. 20.) Korm. h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Apostoli Szentszék által 1997. június 20-án aláírt Megállapodás egyes kérdései végrehajtásának áttekintésére létrejövő bizottságba kormányzati képviselők delegálásáról
12602
80/2006. (XII. 20.) ME h.
A Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről
12602
81/2006. (XII. 20.) ME h.
Központi tiszt cím megszűnésének megállapításáról
12602
82/2006. (XII. 20.) ME h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló, Sankt Margarethenben, 2006. november 2-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 219/2006. (XI. 9.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
12603
32/2006. (XII. 20.) KüM h.
Az adatvédelmi biztos felhívása a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek és a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek bejelentésére
12603

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.