A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. december 25.,

hétfő


 

162. szám


 

Ára: 2205,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
46/2006. (XII. 25.) KvVM r.
Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról
13499
47/2006. (XII. 25.) KvVM r.
Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról
13503
15/2006. (XII. 25.) MeHVM r.
„Az ÚMFT Tanácsadó Hálózat” programról, az Új Magyarország Fejlesztési Terv regionális és helyi szintű pályázati támogató rendszeréről
13523
32/2006. (XII. 25.) PM–MeHVM e. r.
A bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló 13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM együttes rendelet módosításáról
13525
33/2006. (XII. 25.) PM r.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
13525
34/2006. (XII. 25.) PM r.
A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
13532
35/2006. (XII. 25.) PM r.
A Start-számlával rendelkező gyermek magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságának igazolásáról
13533
36/2006. (XII. 25.) PM r.
Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
13534
37/2006. (XII. 25.) PM r.
A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról
13549
38/2006. (XII. 25.) PM r.
A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól
13550
39/2006. (XII. 25.) PM r.
A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól
13553
40/2006. (XII. 25.) PM r.
Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről
13559
41/2006. (XII. 25.) PM r.
A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról
13585
42/2006. (XII. 25.) PM r.
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról
13603
61/2006. (XII. 25.) OGY h.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
13603
62/2006. (XII. 25.) OGY h.
Az adatvédelmi biztos 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
13604
63/2006. (XII. 25.) OGY h.
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
13604
1127/2006. (XII. 25.) Korm. h.
A Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanácsba a Kormány képviselőjének kinevezéséről
13604
1128/2006. (XII. 25.) Korm. h.
A Balaton Fejlesztési Tanácsba a Kormány képviselőjének kinevezéséről
13604
1129/2006. (XII. 25.) Korm. h.
A Roma Integrációs Tanács létrehozásáról
13605
1130/2006. (XII. 25.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében 2007. januárban megindítandó támogatási konstrukciókról
13606
1131/2006. (XII. 25.) Korm. h.
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
13606
1132/2006. (XII. 25.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
13607

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.