A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518562. látogatója

Budapest

2006. február 16.,

csütörtök


 

17. szám


 

Ára: 4255,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: XIV. tv.
Az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a Rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV. törvény módosításáról
1243
2006: XV. tv.
Az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikke és az Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzőkönyv, és az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyv módosításáról készült, 2002. november 28-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1272
2006: XVI. tv.
A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
1279
2006: XVII. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1376
2006: XVIII. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, 1996.április 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1383
2006: XIX. tv.
A bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról
1385
2006: XX. tv.
A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény módosításáról
1387
2006: XXI. tv.
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról
1387
2006: XXII. tv.
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról
1389
34/2006. (II. 16.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Québec Kormánya között a szociális biztonságról szóló, Ottawában, 2004. május 12-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló igazgatási megállapodás kihirdetéséről
1391
35/2006. (II. 16.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya közötti postai és távközlési együttműködésről szóló Egyezmény megszüntetéséről
1393
14/2006. (II. 16.) FVM–EüM–ICSSZEM e. r.
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről
1393
4/2006. (II. 16.) GKM r.
A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
1399
5/2006. (II. 16.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 20/2002. (V. 16.) OGY határozat módosításáról
1406
6/2006. (II. 16.) OGY h.
Dr. Dobó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1406
7/2006. (II. 16.) OGY h.
Rogán Antal országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1406
8/2006. (II. 16.) OGY h.
Wintermantel Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1407
9/2006. (II. 16.) OGY h.
A NATO irányítású koszovói békefenntartásban részt vevő nemzetközi erőkben (KFOR) történő magyar katonai részvételről szóló beszámoló elfogadásáról
1407
10/2006. (II. 16.) OGY h.
Az új Országos Fogyatékosügyi Programról
1407
11/2006. (II. 16.) OGY h.
Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Program Út Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez
1420
12/2006. (II. 16.) OGY h.
A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
1421
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
1428

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.