A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518573. látogatója

Budapest

2006. február 20.,

hétfő


 

19. szám


 

Ára: 391,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
36/2006. (II. 20.) Korm. r.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
1522
37/2006. (II. 20.) Korm. r.
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
1525
38/2006. (II. 20.) Korm. r.
A termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzéséről szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
1536
39/2006. (II. 20.) Korm. r.
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1536
6/2006. (II. 20.) EüM r.
Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet, az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI. 7.) ESZCSM rendelet, valamint a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról
1537
5/2006. (II. 20.) GKM r.
A kedvezményes gázellátás igénybevételéről szóló 50/2003. (VIII.14.) GKM rendelet módosításáról
1540
1018/2006. (II. 20.) Korm. h.
A Kölcsönös Segélyegyleteket Támogató Alapítvány megszüntetéséről
1541
 
Az Országos Választási Bizottság 4/2006. (II. 16.) OVB állásfoglalása a választási eljárás határidőiről
1541

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.