A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. február 23.,

csütörtök


 

21. szám


 

Ára: 2047,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: XXVIII. tv.
A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei, valamint az azokat módosító egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak az említett egyezményhez és jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
1610
2006: XXIX. tv.
A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
1627
2006: XXX. tv.
Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és bármely más, a pénzügyi érdekeiket sértő jogellenes tevékenység elleni küzdelemről szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
1647
2006: XXXI. tv.
A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútuma Részes Államainak Első Közgyűlése által, 2002. szeptember 10-én, New Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1659
2006: XXXII. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról, Budapesten, 2004. november 17. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
1679
2006: XXXIII. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átvételéről szóló, Párizsban, 1996. december 16-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
1681
2006: XXXIV. tv.
Egyes, az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról
1684
2006: XXXV. tv.
A villamos energia árszabályozását érintő egyes törvények módosításáról
1685
2/2006. (II. 23.) TNM r.
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó egyes előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről
1685
16/2006. (II. 23.) KE h.
A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének felmentéséről
1698
17/2006. (II. 23.) KE h.
A Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetőjének felmentéséről
1698
18/2006. (II. 23.) KE h.
A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének kinevezéséről
1699
19/2006. (II. 23.) KE h.
A Köztársasági Elnöki Hivatal helyettes vezetőjének kinevezéséről
1699
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
1699

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.