A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536685. látogatója

Budapest

2006. március 3.,

péntek


 

26. szám


 

Ára: 1495,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2006: L. tv.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról
2074
2006: LI. tv.
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról
2088
2006: LII. tv.
A polgárőrségről
2132
2006: LIII. tv.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
2134
13/2006. (III. 3.) KvVM r.
A Pintér-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről
2136
1/2006. (III. 3.) KüM r.
A Külügyminisztérium fejezetnél a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2005. (V. 10.) KüM rendelet módosításáról
2137
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2006. KPJE szám)
2138
 
Helyesbítés
2140

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.