A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518576. látogatója

Budapest

2006. január 13.,

péntek


 

3. szám


 

Ára: 4255,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2006. (I. 13.) Korm. r.
A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
243
4/2006. (I. 13.) Korm. r.
A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
243
5/2006. (I. 13.) Korm. r.
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
244
6/2006. (I. 13.) Korm. r.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásról
246
7/2006. (I. 13.) Korm. r.
A 2006. évi decentralizált fejlesztési programok előirányzatainak régiók és megyék közötti felosztásáról, valamint a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet és a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 295/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
249
8/2006. (I. 13.) Korm. r.
A vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról
253
2/2006. (I. 13.) BM r.
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosításáról
254
2/2006. (I. 13.) IM r.
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról
265
1/2006. (I. 13.) KvVM r.
A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról
402
2/2006. (I. 13.) KvVM r.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról
402
3/2006. (I. 13.) KvVM r.
A környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról
402
1/2006. (I. 13.) NKÖM r.
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
403
1/2006. (I. 13.) PM r.
A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási szabályairól és díjazásáról
412
1/2006. (I. 13.) TNM r.
Balatonfőkajár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
414
1001/2006. (I. 13.) Korm. h.
A közszolgálati ellenőrzések 2006. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről
419
1002/2006. (I. 13.) Korm. h.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékéről szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról
419
1003/2006. (I. 13.) Korm. h.
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
420
1004/2006. (I. 13.) Korm. h.
A Mező Ferenc Sportközalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
420
1/2006. (I. 13.) ME h.
Kormányzati főtisztviselői kinevezések megszűnésének megállapításáról
420
2/2006. (I. 13.) ME h.
A Magyar Vasúti Hivatal elnökének kinevezéséről
421
3/2006. (I. 13.) ME h.
Főiskolai tanárok kinevezéséről
421
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (4/2005. BJE szám)
421
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
426
 
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye
426
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
429
 
Helyesbítés
430

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.