A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7536689. látogatója

Budapest

2006. március 31.,

péntek


 

35. szám


 

Ára: 943,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
24/2006. (III. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
2978
25/2006. (III. 31.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítő nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
2983
15/2006. (III. 31.) GKM r.
A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról
2999
16/2006. (III. 31.) KvVM r.
A Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület kezelési tervéről
3000
17/2006. (III. 31.) KvVM r.
A Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet módosításáról
3002
18/2006. (III. 31.) KvVM r.
Az Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről
3003
19/2006. (III. 31.) KvVM r.
Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról
3005
13/2006. (III. 31.) OM r.
A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
3006
6/2006. (III. 31.) KüM h.
A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003.év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
3016
 
Az Országos Választási Bizottság 8/2006. (III. 28.) OVB állásfoglalása a kifogás benyújtására nyitva álló határidőről folyamatos tevékenység esetén
3016
 
Az MSZMP 2005. évi gazdálkodási zárómérlege
3017
 
A Szabadságharcosokért Közalapítvány 2005. évi pénzügyi gazdálkodásának kimutatása
3017
 
A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
3018

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.07.16.