A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7516929. látogatója

Budapest

2006. április 14.,

péntek


 

43. szám


 

Ára: 391,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
87/2006. (IV. 14.) Korm. r.
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
3457
17/2006. (IV. 14.) GKM–HM–KvVM e. r.
A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 14/1998. (VI. 24.) KHVM–HM–KTM együttes rendelet módosításáról
3459
2/2006. (IV. 14.) ICSSZEM r.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról
3463
22/2006. (IV. 14.) KvVM r.
A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő tolmácsok, jeltolmácsok díjazásáról
3474
17/2006. (IV. 14.) OM r.
A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendelet módosításáról
3475
1041/2006. (IV. 14.) Korm. h.
A 2006. évi tavaszi rendkívüli árvizek által okozott károk miatt szükséges újjáépítéssel kapcsolatos összefüggő kormányzati feladatok koordinálásáért felelős kormánymegbízott feladatairól, valamint az Újjáépítési Tárcaközi Bizottság létrehozásáról
3475
1042/2006. (IV. 14.) Korm. h.
A Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendő intézkedésekről szóló Cselekvési Program végrehajtásához szükséges intézkedések hatályának kiterjesztéséről
3476
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2004. évi beszámolója
3476
 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 2005. évi beszámolója
3478
 
Helyesbítés
3479
 
Tárgymutató a 2006. március hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.18.