A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518564. látogatója

Budapest

2006. április 18.,

kedd


 

45. szám


 

Ára: 1127,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
88/2006. (IV. 18.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Program Kezelő Szervezete (NAPMO) Igazgató Tanácsa közötti, a NAPMO-hoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi megállapodások kihirdetéséről
3722
89/2006. (IV. 18.) Korm. r.
A Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Alapszabályának, valamint a Hágai Nemzetközi Magánjogi Értekezlet Huszadik Ülésszakán, 2005. június 30-án elfogadott módosításának kihirdetéséről
3725
90/2006. (IV. 18.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
3735
91/2006. (IV. 18.) Korm. r.
Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2006. évi előirányzatának módosítási rendjéről és a többlettámogatás igényléséről
3747
92/2006. (IV. 18.) Korm. r.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról
3749
93/2006. (IV. 18.) Korm. r.
A környezetvédelmi célú pénzügyi eszközökről (LIFE) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-ei 1655/2000/EK rendelete végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről
3749
94/2006. (IV. 18.) Korm. r.
A megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
3750
95/2006. (IV. 18.) Korm. r.
A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről
3750
96/2006. (IV. 18.) Korm. r.
Veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 87/2006. (IV. 14.) Korm. rendelet hatályának kiterjesztéséről
3770

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.