A kiadó honlapjalogo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 7518572. látogatója

Budapest

2006. július 19.,

szerda


 

87. szám


 

Ára: 357,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
147/2006. (VII. 19.) Korm. r.
„A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között az V.számú összeurópai közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól amagyar–ukrán határszakaszon” című egyezmény kihirdetéséről
6296
VM–IRM 4/2006. (VII. 19.)MeHVM–IRM
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet módosításáról
6298
M 2/2006. (VII. 19.) OKM r
Egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetverégészeti védettség megszüntetéséről
6300
31/2006. (VII. 19.) OGY h.
Dr. Böhm András országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
6305
32/2006. (VII. 19.) OGY h.
Kuzma László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
6305
33/2006. (VII. 19.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
6305
34/2006. (VII. 19.) OGY h.
A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége és a Hungária Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek éstagjainak választásáról szóló 2/2004.(III.2.)OGY határozat kiegészítéséről
6305
35/2006. (VII. 19.) OGY h.
A Magyar Televízió Közalapítvány KuratóriumaElnöksége tisztségviselőinek éstagjainakválasztásáról szóló 21/2003.(III.13.) OGYhatározatkiegészítéséről
6306
36/2006. (VII. 19.) OGY h.
A Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete tisztségviselőinek és tagjainak, valamintfelügyelő bizottsága elnökének ésegytagjának megválasztásáról szóló 61/2005.(VI.28.) OGY határozat kiegészítéséről
6306
 
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közleménye a37/2003. (VIII. 14.) BM rendelettel alapított Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2006. évi adományozásáról
6306
 
Tájékoztató a hatósági közvetítői vizsga követelményrendszeréről
6307
 
Az Országos Horvát Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített éves beszámolója
6311
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2006. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról
6313
 
A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye
6314
 
Helyesbítés
6315

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2019.06.19.