A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299084. látogatója

Budapest

2007. július 30.,

hétfő


 

101. szám


 

Ára: 3612,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
196/2007. (VII. 30.) Korm. r.
A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről
7480
197/2007. (VII. 30.) Korm. r.
Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
7537
198/2007. (VII. 30.) Korm. r.
A tagállamok és harmadik országok közötti légiközlekedési szolgáltatásokra vonatkozó megállapodások tárgyalásáról és végrehajtásáról szóló 2004. április 29-i 847/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglalt eljárási szabályok megállapításáról
7537
199/2007. (VII. 30.) Korm. r.
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
7540
200/2007. (VII. 30.) Korm. r.
A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről
7542
201/2007. (VII. 30.) Korm. r.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
7549
19/2007. (VII. 30.) MeHVM r.
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól
7551
77/2007. (VII. 30.) FVM r.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól
7560
78/2007. (VII. 30.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállításhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
7565
79/2007. (VII. 30.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről
7571
25/2007. (VII. 30.) KvVM r.
A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosításáról
7614
18/2007. (VII. 30.) PM r.
A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgájának szervezésére feljogosított intézményekről
7621
153/2007. (VII. 30.) KE h.
Vezérezredes szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
7626
1060/2007. (VII. 30.) Korm. h.
A Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) Bizottság elnökének felmentéséről és az új elnök kinevezéséről
7626
1061/2007. (VII. 30.) Korm. h.
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2007. évben rendezésre javasolt ingatlanokról
7626
5/2007. (MK 101.) MSZH közl.
A „Magyar Formatervezési Díj” pályázat kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről
7635

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.24.