A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380469. látogatója

Budapest

2007. augusztus 14.,

kedd


 

108. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
215/2007. (VIII. 14.) Korm. r.
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
8106
39/2007. (VIII. 14.) IRM r.
A Fejér Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet megszüntetéséről
8106
40/2007. (VIII. 14.) IRM r.
A büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosításáról
8107
3/2007. (VIII. 14.) KüM r.
A Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának, ellenőrzésének szabályairól szóló 1/2007. (III. 29.) KüM rendelet módosításáról
8109
82/2007. (MK 108.) HM ut.
A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
8110
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. szeptember 17.–október 1-jéig terjedő időszak – II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
8170
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. szeptember 17.–október 1-jéig terjedő időszak – II/2. földalapra vonatkozó – termőföld árveréséről
8171
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye árverés folytatásának időpontjáról
8172
 
A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
8173
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
8179
 
Tárgymutató a 2007. július hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról és közleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.