A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380505. látogatója

Budapest

2007. augusztus 29.,

szerda


 

113. szám


 

Ára: 5313,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
222/2007. (VIII. 29.) Korm. r.
A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
8389
223/2007. (VIII. 29.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8396
22/2007. (VIII. 29.) MeHVM r.
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről
8400
23/2007. (VIII. 29.) MeHVM r.
A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről
8408
24/2007. (VIII. 29.) MeHVM– GKM–KvVM e. r.
A Környezet és Energia Operatív Program IV. és V. prioritásainak végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
8414
93/2007. (VIII. 29.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről
8415
36/2007. (VIII. 29.) HM r.
A Magyar Honvédség belföldi futárszolgálati tevékenységéről szóló 6/2003. (II. 7.) HM rendelet módosításáról
8448
41/2007. (VIII. 29.) IRM r.
A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
8449
42/2007. (VIII. 29.) IRM r.
A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról
8554
19/2007. (VIII. 29.) ÖTM r.
A tűzvédelem atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követelményeiről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról
8555
2/2007. (VIII. 29.) TNM r.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak illetményéről, valamint egyéb pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet módosításáról
8575
1066/2007. (VIII. 29.) Korm. h.
A Kormány 2007–2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről
8576
 
Az Országos Választási Bizottság 274/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8594
 
Az Országos Választási Bizottság 275/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8594
 
Az Országos Választási Bizottság 276/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8595
 
Az Országos Választási Bizottság 277/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8595
 
Az Országos Választási Bizottság 278/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8596
 
Az Országos Választási Bizottság 279/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8596
 
Az Országos Választási Bizottság 280/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8597
 
Az Országos Választási Bizottság 281/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8598
 
Az Országos Választási Bizottság 282/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8598
 
Az Országos Választási Bizottság 283/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8599
 
Az Országos Választási Bizottság 284/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8599
 
Az Országos Választási Bizottság 285/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8600
 
Az Országos Választási Bizottság 286/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8600
 
Az Országos Választási Bizottság 287/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8601
 
Az Országos Választási Bizottság 288/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8601
 
Az Országos Választási Bizottság 289/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8602
 
Az Országos Választási Bizottság 290/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8602
 
Az Országos Választási Bizottság 291/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8603
 
Az Országos Választási Bizottság 292/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8603
 
Az Országos Választási Bizottság 293/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8604
 
Az Országos Választási Bizottság 294/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8604
 
Az Országos Választási Bizottság 295/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8605
 
Az Országos Választási Bizottság 296/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8605
 
Az Országos Választási Bizottság 297/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8606
 
Az Országos Választási Bizottság 298/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8606
 
Az Országos Választási Bizottság 299/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8607
 
Az Országos Választási Bizottság 300/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8608
 
Az Országos Választási Bizottság 301/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8608
 
Az Országos Választási Bizottság 302/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8609
 
Az Országos Választási Bizottság 303/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8609
 
Az Országos Választási Bizottság 304/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8610
 
Az Országos Választási Bizottság 305/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8610
 
Az Országos Választási Bizottság 306/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8611
 
Az Országos Választási Bizottság 307/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8611
 
Az Országos Választási Bizottság 308/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8612
 
Az Országos Választási Bizottság 309/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8612
 
Az Országos Választási Bizottság 310/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8613
 
Az Országos Választási Bizottság 311/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8613
 
Az Országos Választási Bizottság 312/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8614
 
Az Országos Választási Bizottság 313/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8615
 
Az Országos Választási Bizottság 314/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8615
 
Az Országos Választási Bizottság 315/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8616
 
Az Országos Választási Bizottság 316/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8617
 
Az Országos Választási Bizottság 317/2007. (VIII. 23.) OVB határozata
8617
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
8618

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.