A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8338542. látogatója

Budapest

2007. február 2.,

péntek


 

12. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2007. (II. 2.) MeHVM–SZMM e. r.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
634
16/2007. (II. 2.) GKM r.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról
635
17/2007. (II. 2.) GKM–KvVM–PM e. r.
Egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról
637
22/2007. (II. 2.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
637
23/2007. (II. 2.) KE h.
Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
638
15/2007. (II. 2.) ME h.
Foglalkoztatási tilalom, illetőleg korlátozás alóli felmentésről
638
7/2007. (II. 2.) KüM h.
A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai), valamint a Bolgár Köztársaság és Románia között a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 2005. évi CVII. törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
638
8/2007. (II. 2.) KüM h.
Az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti hatálybalépéséről
639
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
639
 
Helyesbítés
640
 
Tárgymutató a 2006. december hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
640

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.10.02.