A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298823. látogatója

Budapest

2007. október 5.,

péntek


 

133. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
263/2007. (X. 5.) Korm. r.
A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről
9684
25/2007. (X. 5.) ÖTM–OKM e. r.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. prioritásának végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
9687
26/2007. (X. 5.) ÖTM–GKM e. r.
A Közlekedés Operatív Program valamennyi prioritása, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 2. prioritásának 2.2. intézkedése végrehajtásában közreműködő szervezet kijelöléséről
9688
84/2007. (X. 5.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
9689
85/2007. (X. 5.) OGY h.
A Magyar Rádió Közalapítvány Ellenőrző Testülete és a Hungária Televízió Közalapítvány Ellenőrző Testülete elnökeinek és tagjainak választásáról szóló 3/2004. (III. 2.) OGY határozat módosításáról
9689
86/2007. (X. 5.) OGY h.
A Szülőföld Alap 2005–2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
9689
190/2007. (X. 5.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9690
191/2007. (X. 5.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
9690
192/2007. (X. 5.) KE h.
Büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
9690
193/2007. (X. 5.) KE h.
Rendőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről
9691
194/2007. (X. 5.) KE h.
Rendőr ezredes nyugállományba helyezéséről és nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezéséről
9691
195/2007. (X. 5.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
9691
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. november5–november 16-ig terjedő időszak –II/1. földalapra vonatkozó – termőföld árveréseiről
9692
 
A Központi Igazságügyi Hivatal közleménye a 2007. november5–november 16-ig terjedő időszak –II/2. földalapra vonatkozó– termőföld árveréséről
9694
 
Hivatalos Értesítő (2007/40. szám) HÉ 2349–2438

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.