A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8372412. látogatója

Budapest

2007. február 9.,

péntek


 

14. szám


 

Ára: 777,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2007. (II. 9.) IRM r.
A Határőrség határrendészeti szerveinek ésnyomozóhatóságainak illetékességi területéről szóló 18/2004. (VI. 1.) BM rendelet módosításáról
682
4/2007. (II. 9.) OKM r.
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetveműemléki védettségének megszüntetéséről
693
2/2007. (II. 9.) SZMM r.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet módosításáról
699
3/2007. (II. 9.) SZMM r.
Egyes miniszteri rendeletek módosításáról
700
9/2007. (II. 9.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya ésUkrajnaMiniszteri Kabinetje között a katonai ésműszakiegyüttműködésről szóló, Budapesten, 2006.január20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 80/2006. (IV. 6.) Korm. rendelet hatálybalépéséről
710
 
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Alapszabályának módosítása
711
 
A Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hirdetménye
712
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
714
 
Helyesbítés
714
 
Tárgymutató a 2007. január hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.03.04.