A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8300623. látogatója

Budapest

2007. november 29.,

csütörtök


 

163. szám


 

Ára: 14007,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: CXXXIX. tv.
Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 2004. évi LIII. törvény módosításáról
11826
2007: CXL. tv.
A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről
11826
2007: CXLI. tv.
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról
11830
2007: CXLII. tv.
Egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról
11830
2007: CXLIII. tv.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
11838
2007: CXLIV. tv.
Az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről
11843
14/2007. (XI. 29.) MNB r.
A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről
11852
50/2007. (XI. 29.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról éskölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
12271
35/2007. (XI. 29.) ÖTM r.
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
12333
96/2007. (XI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12410
97/2007. (XI. 29.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
12413
98/2007. (XI. 29.) AB v.
Az Alkotmánybíróság végzése
12416
1092/2007. (XI. 29.) Korm. h.
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010.)
12418
1093/2007. (XI. 29.) Korm. h.
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
12423
34/2007. (XI. 29.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
12423
 
Helyesbítés
12424

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.04.01.