A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8298557. látogatója

Budapest

2007. december 4.,

kedd


 

167. szám


 

Ára: 2478,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
143/2007. (XII. 4.) FVM r.
A madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól
12497
144/2007. (XII. 4.) FVM r.
A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek lepárlásáról és kivonásáról szóló 75/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
12527
145/2007. (XII. 4.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
12527
146/2007. (XII. 4.) FVM r.
Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának 2007. évi csekély összegű (de minimis) támogatásáról, a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott részéből képzett bevételből című 91/2007. (VIII. 23.) FVM rendelet módosításáról
12528
147/2007. (XII. 4.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről
12528
81/2007. (XII. 4.) ME h.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről
12597
82/2007. (XII. 4.) ME h.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről
12597
83/2007. (XII. 4.) ME h.
Az Információs Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
12597
35/2007. (XII. 4.) KüM h.
A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló, 1990. július 23-án Brüsszelben aláírt Egyezmény, az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak a társult vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzőkönyv, a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és az ehhez kapcs
12597
36/2007. (XII. 4.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között Hegyeshalom–Nickelsdorfban közös kapcsolattartási szolgálati helyen történő együttműködésről szóló, Nickelsdorfban, 2007. október 11-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 274/2007. (X. 20.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
12598
37/2007. (XII. 4.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között határforgalmi ellenőrző helyek létesítéséről és a határforgalom ellenőrzésében való együttműködésről szóló, Bécsben, 2004. április 29-én aláírt Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló, Nickelsdorfban, 2007. október 11-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 275/2007. (X. 20.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
12599
38/2007. (XII. 4.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron átvezető turistaútvonalakon történő államhatár-átlépésről szóló Megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló, Nickelsdorfban, 2007. október 11-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 276/2007. (X. 20.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
12599
39/2007. (XII. 4.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Moldovai Köztársaságnak a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között kötött kétoldalú szerződésekben való utódlásáról szóló, Budapesten, 2005. november 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi CXIII. törvény 2–3.§-a hatálybalépéséről
12600
 
Helyesbítés
12601

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.23.