A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299086. látogatója

Budapest

2007. december 20.,

csütörtök


 

179. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
346/2007. (XII. 20.) Korm. r.
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
13314
347/2007. (XII. 20.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
13315
348/2007. (XII. 20.) Korm. r.
A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről
13317
27/2007. (XII. 20.) PM r.
Összevont alapú szavatoló tőke és összevont alapon számított tőkekövetelmény számításáról
13365
28/2007. (XII. 20.) PM r.
A jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
13368
29/2007. (XII. 20.) PM r.
Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosításáról
13369
30/2007. (XII. 20.) PM r.
A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról
13372
106/2007. (XII. 20.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
13373
87/2007. (XII. 20.) ME h.
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
13377
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (4/2007. KPJE szám)
13377
 
„A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósításának támogatására” címmel 2007. évben kiírt pályázat nyerteseinek listája
13380
 
Helyesbítés
13382

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.24.