A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299824. látogatója

Budapest

2007. december 29.,

szombat


 

187. szám


 

Ára: 5124,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
409/2007. (XII. 29.) Korm. r.
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
15930
410/2007. (XII. 29.) Korm. r.
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
15931
62/2007. (XII. 29.) EüM r.
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosításáról
15936
114/2007. (XII. 29.) GKM r.
A digitális archiválás szabályairól
16053
115/2007. (XII. 29.) GKM r.
A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról
16054
116/2007. (XII. 29.) GKM r.
A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről
16057
117/2007. (XII. 29.) GKM r.
A közcélú villamos hálózatra csatlakozás pénzügyi és műszaki feltételeiről
16081
118/2007. (XII. 29.) GKM r.
Egyes miniszteri rendeleteknek a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő módosításáról
16085
119/2007. (XII. 29.) GKM r.
A villamos energia rendszerhasználati díjakról
16087
120/2007. (XII. 29.) GKM r.
A külgazdaság fejlesztési célelőirányzat felhasználásáról, kezeléséről, működtetéséről ésellenőrzéséről
16096
46/2007. (XII. 29.) PM r.
Az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről
16103
47/2007. (XII. 29.) PM r.
A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról
16108
48/2007. (XII. 29.) PM r.
Egyes PM rendeleteknek a vámszervezeti átalakításokkal összefüggő módosításáról
16111
 
Helyesbítés
16147

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.29.