A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299089. látogatója

Budapest

2007. március 9.,

péntek


 

28. szám


 

Ára: 2667,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: VII. tv.
A Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, Újvidéken, 2006. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
1498
2007: VIII. tv.
A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar–ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerződés 2. cikk 3. pontja alapján elkészített, és Budapesten, 2003. június 20-án aláírt, a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár új redemarkációs okmányai kihirdetéséről
1504
2007: IX. tv.
Az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi jegyzőkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 1992. évi egyezmény kihirdetéséről
1504
2007: X. tv.
A Nemzetközi Polgári Repülésről szóló, Chicagóban, 1944. december 7. napján aláírt Egyezményt módosító, 1980. október 6-án, 1984. május 10-én, 1990. október 26-án, 1995. szeptember 29-én, valamint 1998. október 1-jén kelt Jegyzőkönyvek, illetve a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény hiteles öt- és hatnyelvű szövegéről szóló Jegyzőkönyvek kihirdetéséről
1560
2007: XI. tv.
A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról
1582
29/2007. (III. 9.) GKM r.
A felügyeleti díj mértékéről és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló 15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet módosításáról
1582
3/2007. (III. 9.) PM r.
A Rendkívüli beruházási tartalék előirányzat átcsoportosításának rendjéről szóló 9/2006. (III. 23.) PM rendelet módosításáról
1583
12/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1584
13/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1588
14/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1592
15/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1595
16/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1601
17/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1605
18/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1608
19/2007. (III. 9.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
1612
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának 2007. évi költségvetése
1614
 
Helyesbítés
1616

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.24.