A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380499. látogatója

Budapest

2007. március 14.,

szerda


 

30. szám


 

Ára: 3423,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
43/2007. (III. 14.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya közötti nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
1818
44/2007. (III. 14.) Korm. r.
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1823
1/2007. (III. 14.) ME r.
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár kijelöléséről
1823
14/2007. (III. 14.) EüM r.
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről
1823
11/2007. (III. 14.) OKM r.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról, valamint a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról
1859
12/2007. (III. 14.) OKM r.
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
1864
13/2007. (III. 14.) OKM r.
A szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
1892
14/2007. (III. 14.) OKM r.
Az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
1898
15/2007. (III. 14.) OKM r.
Az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
1905
16/2007. (III. 14.) OKM r.
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
1917
17/2007. (III. 14.) OKM r.
A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
1927
17/2007. (III. 14.) OGY h.
A Magyar–Lengyel Barátság Napjáról
1936
18/2007. (III. 14.) OGY h.
A Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselőinek és tagjainak választásáról
1936
19/2007. (III. 14.) OGY h.
Az Országgyűlés biztottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
1936
20/2007. (III. 14.) OGY h.
Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1937
21/2007. (III. 14.) OGY h.
Tóth József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1937
4/2007. (MK 30.) PM ut.
A Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2006. (MK 94.) PM utasítás módosításáról
1937
8001/2007. (MK 30.) GKM táj.
A nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról
1952
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. január 5-i, január 19-i, január 26-i és január 30-i üléseiről
1952

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.15.