A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8299857. látogatója

Budapest

2007. május 23.,

szerda


 

64. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
110/2007. (V. 23.) Korm. r.
A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
4276
111/2007. (V. 23.) Korm. r.
A száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007.évi létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
4276
42/2007. (V. 23.) FVM r.
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 35/1997. (V. 13.) FM rendelet módosításáról
4281
21/2007. (V. 23.) IRM r.
A pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról
4283
22/2007. (V. 23.) SZMM r.
A regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről szóló 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet módosításáról
4284
41/2007. (V. 23.) OGY h.
Az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
4286
42/2007. (V. 23.) OGY h.
A Gazdasági Versenyhivatal 2005. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról
4287
43/2007. (V. 23.) OGY h.
A Gazdasági Versenyhivatal 2006. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló jelentés elfogadásáról
4287
1033/2007. (V. 23.) Korm. h.
A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika megvalósítására irányuló, 2007–2010 közötti időszakra szóló cselekvési program végrehajtásához szükséges kormányzati intézkedésekről
4287
33/2007. (V. 23.) ME h.
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának felmentéséről
4289
34/2007. (V. 23.) ME h.
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója megbízásáról
4289
8/2007. (MK 64.) PM ut.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
4290
 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1.§ (1)bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetve a2007. évi évközi visszaigénylési adatlapról
4330
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
4347

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2023.03.29.