A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369715. látogatója

Budapest

2007. május 31.,

csütörtök


 

67. szám


 

Ára: 5313,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007: XLIII. tv.
A jövedékiadó- és az energiaadó-bevallás elektronikus benyújtásának bevezetésével kapcsolatos egyes törvények módosításáról
4525
2007: XLIV. tv.
Egyes, a gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról
4526
117/2007. (V. 31.) Korm. r.
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
4526
118/2007. (V. 31.) Korm. r.
Az Európai Közösség tagállamai közötti adóbehajtási jogsegély részletes szabályairól szóló 7/2004. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
4529
119/2007. (V. 31.) Korm. r.
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról
4531
120/2007. (V. 31.) Korm. r.
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
4531
121/2007. (V. 31.) Korm. r.
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
4539
122/2007. (V. 31.) Korm. r.
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények elektronikus megküldésével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról
4541
123/2007. (V. 31.) Korm. r.
A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól
4544
124/2007. (V. 31.) Korm. r.
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára és a termékek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
4553
125/2007. (V. 31.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
4558
55/2007. (V. 31.) GKM r.
A számhordozási központi referencia adatbázisról
4594
25/2007. (V. 31.) IRM r.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
4598
26/2007. (V. 31.) IRM r.
A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól
4714
27/2007. (V. 31.) IRM r.
Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól
4718
28/2007. (V. 31.) IRM r.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról
4723
29/2007. (V. 31.) IRM r.
A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről
4729
9/2007. (V. 31.) PM–IRM e. r.
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról
4730
44/2007. (V. 31.) OGY h.
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4732
45/2007. (V. 31.) OGY h.
Az adatvédelmi biztos 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4732
46/2007. (V. 31.) OGY h.
A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
4733
47/2007. (V. 31.) OGY h.
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032
4733
48/2007. (V. 31.) OGY h.
Az Országgyűlés felhatalmazásának megadásáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 22. §-a alapján a Kormányzati Negyed beruházás részeként létrejövő Kormányzati Épület(együttes) megvalósítását célzó közbeszerzési eljárás megkezdéséhez és az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a szerződéskötéshez
4749
49/2007. (V. 31.) OGY h.
Sándor István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
4750
1034/2007. (V. 31.) Korm. h.
A hajléktalan ellátórendszer 2007–2013. közötti fejlesztéséről
4750
35/2007. (V. 31.) ME h.
Az országos rendőrfőkapitány felmentéséről
4751
36/2007. (V. 31.) ME h.
Szakállamtitkár felmentéséről
4752
37/2007. (V. 31.) ME h.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának felmentéséről
4752
38/2007. (V. 31.) ME h.
Egyes kétoldalú gazdasági együttműködési bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
4752

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.21.